Dobrodošli na www.htc.com - "Lokaciju". Sledeći HTC.com uslovi i odredbe između Vas i HTC Corporation, 23 Xinghua Road, Taoyuan District, Taoyuan City 330, Taiwan , sa registarskim brojem kompanije 16003518, uključujući njene filijale (“HTC”), i predstavlja pravni sporazum koji Vaše korišćenje ove Lokacije.  Lokacija je sastavljena od web stranica koje sadrže informacije i resurse koje obezbeđuju HTC i određeni nezavisni provajderi sadržaja.HTC.com uslovi i odredbe regulišu samo Vaše korišćenje ove Lokacije. Oni se ne odnose na korišćenje drugih HTC web lokacija (kao što su web lokacije HTC onlajn prodavnica ili HTC prodavnica dodatne opreme, koje mogu biti dostupne na nekim teritorijama), proizvoda ili servisa, i ne modifikuje niti menjaju druge ugovore koje možda imate ili koje kasnije sklopite sa kompanijom HTC. HTC vam nudi pristup Lokaciji pod uslovom da prihvatite ove HTC.com uslove korišćenja, uključujući vašu saglasnost sa Izjavom o privatnosti IZJAVA O PRIVATNOSTI i HTC pravilnikom ponašanja Pravilnik ponašanja, koji se s vremena na vreme dopunjuju i koji su sastavni deo i obuhvaćeni su u HTC.com uslovima i odredbama (kolektivno, “Uslovi”) i odnose se na vaše korišćenje ove Lokacije. “Vi” se odnosi na pojedinca koji pristupa Lokaciji ili bilo kom servisu dostupnom preko ove Lokacije (“Servisi”).


HTC izjava o privatnosti sadrži informacije o HTC praksama prikupljanja i korišćenja informacija o Vama i Vašem korišćenju ove Lokacije. Slažete se da HTC, u skladu sa njegovom Izjavom o privatnosti IZJAVA O PRIVATNOSTI, može da prikuplja, koristi, obelodanjuje, prenosi, obrađuje i skladišti informacije vezane za Vas i Vaš nalog za Servise rad upravljanja i obezbeđivanja Lokacije.  Imate pravo da ažurirate, menjate i brišete svoje lične informacije u skladu sa Izjavom o privatnosti. Lične informacije prikupljene putem Lokacije mogu se čuvati i obrađivati u Tajvanu i bilo kojoj drugoj zemlji u kojoj HTC ili njegovi provajderi servisa imaju objekte. Korišćenjem Lokacije dajete saglasnost za prenos, snimanje i čuvanje informacija izvan zemlje u kojoj živite. Međutim, u drugoj jurisdikciji, informacijama za obradu mogu pristupiti sudovi, policije i službe nacionalne bezbednosti.   Molimo da pročitate Izjavu o privatnosti IZJAVA O PRIVATNOSTI.


Molimo da pažljivo pročitate ove Uslove pre nego što pristupite ili koristite ovu Lokaciju. Klikom na polje koje ukazuje da se slažete sa ovim Uslovima ili ako na drugi način pristupite ili koristite ovu Lokaciju (gde za takav pristup ili korišćenje postoji sporazum u skladu sa zakonom), slažete se da će ovi Uslovi biti obavezujući za Vas. Ako ne želite da budete obavezani ovim uslovima, nemojte se složiti sa ovim Uslovima niti pristupiti ili koristiti Lokaciju. Lokacija ne želi da prikuplja lične informacije od bilo koje osobe mlađe od 13 godina. Ako ste mlađi od 13 godina, ne bi trebalo da pristupate Lokaciji ili Servisima i ne bi trebalo da HTC pružate informacije o sebi, uključujući vaše ime, adresu, broj telefona, ili adresu e-pošte (direktno, ili na oglasnoj tabli Lokacije, blogovima, itd.). Morate da imate najmanje 13 godina ili više da biste se registrovali na ili koristili e-Club ili YouClub. Registrovanjem na e-Club ili YouClub ili njihovim korišćenjem, Vi potvrđujete da imate 13 godina ili da ste stariji. Ako imate 13 godina ili ste stariji ali još uvek niste punoletni u skladu sa lokalnim zakonom (18 godina u većini zemalja), pre nego što odlučite da li da ili ne pristupite ovoj Lokaciji i delite Lične informacije sa HTC, trebalo bi da pregledate ovu Izjavu o privatnosti sa svojim roditeljem ili starateljom da biste bili sigurni da je i vi i vaš roditelj ili staratelj razumete. Roditeljima i starateljima se savetuje da nadgledaju svoju decu dok koriste Internet i mobilni telefon i druge uređaje. Ako živite u Španiji, gore navedeno starosno ograničenje se odnosi na decu mlađu od 14 godina. Ako živite u Vijetnamu, gore navedeno starosno ograničenje se odnosi na decu mlađu od 15 godina. Ako živite u Holandiji, gore navedeno starosno ograničenje se odnosi na decu mlađu od 16 godina. Ako živite u Francuskoj, gore navedeno starosno ograničenje se odnosi na decu mlađu od 18 godina. HTC zadržava pravo da promeni ove Uslove u bilo kom trenutku u skladu sa Odeljkom 18. 1. Dodatni uslovi. Mogu vam biti predstavljeni dodatni uslovi u vezi sa vašim korišćenjem Lokacije, posebnom opcijom Lokacije ili preuzimanjem materijala sa Lokacije ili preko Servisa. Slažete se da ćete poštovati bilo kakve dodatne uslove koji su obuhvaćeni ovim uslovima ovim upućivanjem na iste.  Ukoliko se ne slažete sa dodatnim uslovima, nemojte koristiti ili kupovati posebne opcije na koje se odnose takvi dodatni uslovi (ukoliko su uslovi ograničeni na određene opcije) ili prekinite korišćenje Lokacije i bilo kakvog naloga za povezani Servis. Takođe, na Vas se mogu odnositi dodatni uslovi i odredbe trećih strana koji mogu važiti kada kupujete proizvode ili servise, koristite ili preuzimate softver trećih strana.

 2. Lozinke; Elektronski akti koji Vam se dodeljuju. Neke aktivnosti na ovoj Lokaciji zahtevaju da se registrujete korišćenjem korisničkog imena i lozinke (kao što je priključivanje e-Club-u ili YouClub-u (ako su dostupni) ili za podnošenje podataka u delu Lokacije za podršku zajednice). Ako se registrujete, HTC-u morate da pružite trenutnu, potpunu ili tačnu informaciju. Slažete se da ćete održavati i da ste odgovorni za održavanje poverljivosti svoje lozinke i korisničkog imena. Slažete se da ako su vaše korisničko ime i lozinka upotrebljeni na Lokaciji, HTC može da vam pripiše tu upotrebu, i vi ćete biti pravno obavezani i odgovorni za bilo kakve i sve aktivnosti do kojih dođe korišćenjem vašeg naloga. Slažete se da ćete odmah obavestiti HTC o bilo kakvom neovlašćenom korišćenju vašeg naloga ili bilo kakvom kršenju bezbednosti putem adrese e-pošte navedene u odeljku 18.

 3. Korišćenje Lokacije. Pristup Lokaciji se obezbeđuje na privremenoj osnovi i Vi možete koristiti Lokaciju kada je dostupna. Lokacija možda ne bude uvek dostupna. Mogu postojati prekidi ili duži periodi neaktivnosti. HTC zadržava pravo da promeni ili ukloni, da bez obaveštenja ograniči ili blokira pristup svim delovima Lokacije ili bilo kom njenom delu (uključujući i njene opcije), u bilo kom trenutku.

 4. Vaše ponašanje. Lokacija može da sadrži opcije za komunikaciju (kao što su blogovi, forumi podrške, itd.) napravljene da vam omoguće komunikaciju sa HTC-om i širim javnosti. Slažete se da ćete Lokaciju koristiti samo za podnošenje, slanje i primanje poruka i materijala koji su podesni i u vezi sa svrhom Lokacije. Ne smete nepravilno da koristite Lokaciju i da svesno unosite viruse, trojance, crve, logičke bombe ili druge materijale koji su zlonamerni i tehnički štetni. Ne smete da pokušavate da ostvarite neovlašćeni pristup Lokaciji ili bilo kojim serverima, računarima ili bilo kojim bazama podataka povezanim sa ovom Lokacijom. Ne smete da se povezujete na Lokaciju putem "denial-of-service" napada ili distribuiranog "denial-of-service" napada. Slažete se da, kada koristite Lokaciju, nećete biti uključeni ili pokušate da se uključite u bilo kakve nepravilne upotrebe, kao što je navedeno gore i u Pravilniku ponašanja.Ako prekršite ovaj odeljak, možete počiniti krivično delo.  HTC će prijaviti svaki takav prekršaj relevantnim organima za sprovođenje zakona i sarađivaće sa tim ogranima obelodanjujući vaše ime i bilo kakve relevantne informacije koje HTC ima o vama.  U slučaju takvog prekršaja, odmah će vam biti ukinuto pravo na korišćenje Lokacije. Ukoliko HTC posumnja na kršenje bilo koje stavke iz ovog odeljka, HTC može da preduzme zakonske mere i sarađuje sa organima za sprovođenje zakona u donošenju pravnih postupaka protiv prekršilaca. Slažete se da ćete sarađivati sa HTC-om u istraživanju sumnjivih prekršaja. HTC zadržava pravo da instalira, ugradi, upravlja i radi sa jednim ili više softvera ili drugih rešenja napravljenih da pomognu u identifikaciji ili praćenju aktivnosti koje HTC smatra nelegalnim ili kršenjem ovih Uslova, do nivoa do kojeg su takve mere dozvoljene važećim zakonom.

 5. Materijali treće strane. Ova lokacija može da sadrži veze ka web lokacijama trećih strana ("Povezane lokacije"). Povezane lokacije nisu pod kontrolom HTC-a i HTC nije odgovoran za bilo koju Povezanu lokaciju. HTC pruža ove veze kao pogodnost i pristup bilo kojoj vezi ne podrazumeva HTC-ovo odobrenje ili udruživanje sa njenim operaterima. Kada pristupite Povezanoj lokaciji, to činite na sopstveni rizik. Takođe, u toku korišćenja Servisa koji se nudi preko Lokacije, na svoj uređaj možete preuzeti sadržaj koji pružaju treće strane ili pristupiti servisima i Povezanim lokacijama koje su obezbedile treće strane, kao što su partneri društvenih medija, posrednici bežičnog prenosa i programeri aplikativnih softvera trećih strana. Ako bilo šta od toga dobijete od treće strane putem Interneta, direktno ili indirektno preko Lokacije ili Servisa, uključujući, ali ne ograničavajući se samo na to, tonove zvona, muziku, aplikacije, ponude za akcije, novosti, izveštaje vremenske prognoze, bilo kakve sadržaje ili druge materijale i informacije za korišćenje na vašem uređaju ili sa njim i Lokacijom (“Materijali treće strane”), razumete da takve Materijale treće strane primate od dobavljača treće strane, a ne od HTC-a. U pogledu Materijala trećih strana, stupate u odnos sa njihovim dobavljačem, a ne sa HTC-om. Vi ste odgovorni za proveru politika privatnosti i uslova korišćenja koji se odnose na servise trećih strana, Povezane lokacije i Materijale trećih strana. Bilo kakva potraživanja koja biste mogli imati u odnosu na servise trećih strana, Povezane lokacije i Materijale treće strane upućujete dobavljaču, a ne HTC-u.

 6. Oprez oko tačnosti informacija. Ova lokacija je predviđena da predstavi trenutne HTC servise i proizvode, međutim, izvesne informacije mogu biti zastarele.  Ova Lokacija je podložna promeni, bez obaveštenja, i može sadržati štamparske greške, netačnosti ili propuste. Boje koje vidite (na primer, boje proizvoda) na Lokaciji mogu zavisiti od specifikacija i postavki vašeg računara i možda neće tačno odražavati prave boje. Slažete se da se oslanjate na bilo koje informacije koje su ponuđene na ovoj Lokaciji i da se one nude samo kao pogodnost za Vas.

 7. Korisnički sadržaj. Lokacija može da sadrži opcije za komunikaciju (kao što su blogovi, forumi podrške, itd.) napravljene da vam omoguće komunikaciju sa HTC-om i širim javnosti, a i korisnici mogu da objave Sadržaj na Lokaciji ili u određenom Servisu. “Korisnički sadržaj” se odnosi na sve informacije, grafike, tekst, slike, softver, audio datoteke, video, komunikacije i druge materijale, uključujući i sve meta podatke povezane sa bilo kojim sadržajem koji je objavljen na ovoj Lokaciji ili Servisu od strane korisnika (osim Povratnih informacija, definisanih u Odeljku 9. Celokupan Korisnički sadržaj smatra se nepoverljivim i bez vlasništva. Samo ste Vi odgovorni za celokupan Korisnički sadržaj koji ste otpremili, preuzeli, objavili, poslali elektronskom poštom, preneli, uskladištili ili na drugi način učinili dostupnim sa svoje strane ili preko svog naloga. Moguće je da HTC ne kontroliše Korisnički sadržaj koji je objavljen ili prenet korišćenjem lokacije i ne garantuje tačnost, celovitost ili kvalitet bilo kakvog Korisničkog sadržaja. Iako HTC ne vrši prethodnu proveru Korisničkog sadržaja, HTC zadržava pravo da odredi dali je bilo kakav Korisnički sadržaj podesan i u skladu sa primenljivim Uslovima i u bilo kom trenutku, po sopstvenom nahođenju, može da izvrši prethodnu proveru, filtriranje, ograničavanje, blokiranje, premeštanje, odbijanje, izmenu ili uklanjanje Korisničkog sadržaja bez prethodnog obaveštenja. HTC neće biti odgovoran ni za jedan Korisnički sadržaj. HTC ne garantuje bezbednosti ili dostupnost bilo kakvog Korisničkog sadržaja koji je prenet ili uskladišten korišćenjem ove Lokacije ili Servisa i ne predstavlja da će nadzirati pristup ili korišćenje Lokacije ili Servisa. HTC vas podstiče da ne objavljujete i ne delite osetljive lične informacije.

 8. Licenca za korisnički sadržaj. HTC ne polaže pravo vlasništva nad Korisničkim sadržajem koji podnesete i ne čini ga dostupnim korišćenjem Lokacije i povezanog Servisa. Međutim, podnošenjem, objavljivanjem ili prenošenjem Korisničkog sadržaja i / ili ličnih informacija (koje vas mogu identifikovati) na oblastima Lokacije kojima mogu pristupiti drugi korisnici ili javnost, dajete HTC-u i članovima koji imaju pristup Korisničkom sadržaju trajnu, besplatnu, neekskluzivnu licencu za korišćenje, prenošenje, distribuiranje, reprodukovanje, modifikovanje, adaptiranje, obelodanjivanje trećim stranama, prevođenje, javno izvođenje i javno prikazivanje Korisničkog sadržaja i za objavljivanje vašeg imena i ostalih ličnih informacija u vezi sa Korisničkim sadržajem. HTC može da obelodani vaš identitet (ako ga zna) bilo kojoj trećoj strani koja tvrdi da bilo koji materijal koji ste objavili ili otpremili na Lokaciju predstavlja kršenje njihovih prava na intelektualnu svojinu ili prava privatnosti.  Podnošenjem, objavljivanjem ili prenošenjem Korisničkog sadržaja na oblasti Lokacije kojima mogu pristupiti drugi korisnici ili javnost, vi predstavljate i garantujete da ste vlasnik tog Korisničkog sadržaja ili da imate ovlašćenje da ga distribuirate (uključujući i sve dozvole koje su potrebne prema primenljivim zakonima za zaštitu privatnosti) i da korišćenje i objavljivanje Korisničkog sadržaja nije u suprotnosti ni sa jednim zakonom. Vi razumete da HTC može, da bi obezbedio Lokaciju i bilo koji povezani Servis i učinio da vaš Korisnički sadržaj bude dostupan na njemu, da prenese vaš Korisnički sadržaj preko raznih javnih mreža, u različitim medijima, i da može da reprodukuje, modifikuje ili promeni Korisnički sadržaj, da skladišti i poziva Korisnički sadržaj, da ga učini dostupnim drugim korisnicima i javnosti i da ga menja radi usklađivanja sa tehničkim zahtevima i na druge načine, a u vezi sa radom Lokacije.  HTC nije odgovoran niti obavezan bilo kojoj trećoj strani za sadržaj ili tačnost bilo kakvog materijala koji ste objavili vi ili neki drugi korisnik Lokacije.  HTC ima pravo da ukloni bilo kakav materijal ili objavu postavljenu na sajtu, zbog bilo kog razloga, uključujući neusklađenost sa Pravilnikom ponašanja.

 9. Povratne informacije. Slažete se da ako HTC-u podnesete ili date sugestije za poboljšanje HTC proizvoda i servisa (“Povratne informacije”), činom podnošenja ili davanja sugestije neopozivo dajete HTC-u sva prava, pravo vlasništva i interes na Povratne informacije širom sveta i da nemate pravo na bilo kakvu kompenzaciju ili naknadu od HTC-a, kao i da se, do nivoa dozvoljenog važećim zakonom, odričete svih moralnih prava vezanih za Povratne informacije. Osim toga, potpuno i neopozivo se odričete i slažete se da nikada nećete imati bilo kakva potraživanja od HTC-a ili bilo kog HTC-ovog naslednika u pogledu interesa za Povratne informacije koje ste podneli ili pružili HTC-u. Takođe se slažete da ovo dodeljivanje i odbacivanje stupa na snagu bez potrebe za daljim akcijama ili potpisivanja bilo kakvih dokumenata s vaše strane.

 10. HTC sadržaj; Vlasnička prava; Licenca; Ažuriranja. “HTC sadržaj” se odnosi na sve informacije, grafike, tekst, slike, softver, audio datoteke, video, komunikacije i druge materijale (uključujući i sve meta podatke povezane sa bilo kojim sadržajem) koji vam HTC i njegovi licenceri pružaju u vezi sa ovom Lokacijom. HTC i njegovi licenceri su vlasnici celokupnog HTC sadržaja, uključujući izbor i raspored HTC sadržaja i "izgled i utisak" Lokacije. HTC i njegovi licenceri imaju sva zakonska prava, pravo vlasništva i interes za Lokaciju, HTC sadržaj i bilo koji softver (uključujući ažuriranja i nadogradnje istog) koji vam je pružen kao deo ili u vezi sa vašim korišćenjem Lokacije (“Softver”), uključujući bilo koja i sva prava na intelektualno vlasništvo i druga vlasnička prava koja postoje za isti. HTC vam dodeljuje ličnu, neekskluzivnu, neustupljivu i ograničenu licencu da koristite softver koji vam je obezbedio HTC kao deo Servisa i u skladu sa ovim Uslovima. HTC može, s vremena na vreme, da vam pošalje ažuriranja za softver koji se može automatski preuzeti i instalirati na vaš uređaj. Ova ažuriranja mogu da sadrže popravke za "bagove", unapređenja opcija, poboljšanja ili nove verzije Softvera. Ovim dajete saglasnost da HTC može automatski da vam isporuči ova ažuriranja i da ćete ih primiti i instalirati na svoj uređaj kako se zahteva.

 11. Bez garancije. Lokacija, Povezane lokacije, Sadržaj, Materijali treće strane i Servisi, uključujući i bez ograničenja ažuriranja i nadogradnje za softver instaliran na vašem HTC uređaju koji ste preuzeli na svoj HTC uređaj preko Lokacije, isporučuju se "KAKVI JESU", "SA SVIM GREŠKAMA" i "KAO ŠTO SU DOSTUPNI", a celokupan rizik u pogledu zadovoljavajućeg kvaliteta, performansi, dostupnosti, bezbednosti, tačnosti i napora snosite Vi do najvišeg nivoa dozvoljenog važećim zakonom. HTC i njegovi dobavljači ne predstavljaju, ne daju nikakve garancije ili uslove, izričite, podrazumevane ili statutorne, uključujući i bez ograničenja podrazumevane garancije o pogodnosti za prodaju, prodajni ili zadovoljavajući kvalitet, prikladnost za određenu namenu, vlasništvo ili nepovredivost. HTC, njegovi dobavljači i licenceri naročito ne garantuju da će (i) Lokacija ili Servisi zadovoljavati vaše zahteve; (ii) Lokacija ili Servisi biti pružani bez prekida, na vreme, bezbedno ili bez greške; (iii) bilo koja informacija koju ste pribavili korišćenjem Lokacije ili Servisa biti tačna ili pouzdana ili (iv) da će bilo kakve neispravnosti ili greške u Softveru koji vam je pružen preko ove Lokacije biti ispravljeni. HTC neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili oštećenje uzrokovano distribuiranim "denial-of-service" napadom, virusima ili drugim tehnički štetnim materijalom koji mogu da zaraze vaš računar, uređaj, računarske programe, podatke ili drugi materijal u vlasništvu zbog vašeg korišćenja Lokacije ili kao rezultat preuzimanja bilo kog materijala dostupnog na njoj ili na bilo kojoj web lokaciji povezanoj sa njom. Celokupnom sadržaju i drugom materijalu koji preuzmete ili na drugi način dobijete preko Lokacije pristupate na sopstveni rizik i samo ćete vi biti odgovorni za bilo kakve štete na vašem uređaju ili gubitak podataka ili sadržaja koji je rezultat preuzimanja bilo kakvog materijala. HTC ne predstavlja niti garantuje da su Lokacija ili bilo koja opcija ili njen deo dostupni ili odgovarajući za korišćenje na bilo kojoj određenoj lokaciji. VI ste odgovorni za usklađenost sa svim primenljivim zakonima u vezi sa svojim pristupom Lokaciji i njenom korišćenju. Možda podležete dodatnim potrošačkim pravima pod vašim lokalnim zakonima koje ove ovi Uslovi ne mogu da promene.  Do nivoa koji dozvoljava lokalno zakonodavstvo naročito se ne mogu izuzeti statutorne odredbe koje su smatraju ugrađenim u ovaj dokument, međutim, odgovornost HTC-a za kršenje takvih statutornih podrazumevanih odredbi je ograničena u skladu sa primenljivim zakonima do nivoa koji isti dozvoljavaju.

 12. Odricanje od određenih šteta. Do najvišeg nivoa dozvoljenog zakonom, HTC ili bilo koji dobavljač ni u kom slučaju neće biti odgovorni za (a) bilo kakve posledične, specijalne, slučajne, indirektne ili kaznene štete; ili (b) štete zbog gubitka profita ili poverljivih ili drugih informacija, za prekid u poslovanju, za telesne povrede, materijalne štete, gubitak privatnosti, neuspeh da se ispune bilo kakve dužnosti dobre volje ili razumnu brigu ili nemar, pod (a) i (b) povodom, na osnovu, kao i koje proizilaze iz ili su na bilo koji način u vezi sa ovim Uslovima, Lokacijom, vašim korišćenjem lokacije, Povezanim lokacijama, HTC sadržajem, Materijalima trećih strana ili Servisima, čak i ako su HTC ili bilo koji dobavljač bili obavešteni o mogućnosti takvih šteta.  Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju isključivanje ili ograničenje slučajnih ili posledičnih šteta ili šteta zbog telesne povrede, tako da gore navedena ograničenja ili isključenja šteta mogu da se ne odnose na vas.

 13. Ograničenje odgovornosti i isključivi pravni lek. Do najvišeg nivoa dozvoljenog važećim zakonom, maksimalna, ukupna obaveza HTC-a i njegovih dobavljača prema vama i vaš isključivi pravni lek pod ovim Uslovima za bilo kakve i sve štete, povrede, materijalne štete i gubitke koji proisteknu iz bilo kog i svih potraživanja i uzroka akcija povodom, na osnovu, koja proizilaze iz ili su na bilo koji način u vezi sa ovim Uslovima, Lokacijom, Povezanim lokacijama, HTC sadržajem, Materijalima trećih strana, Servisima ili sa vašim korišćenjem Lokacije biće da obave oporavak od stvarne štete koje ste imali na osnovu razumnog oslanjanja na Lokaciju do iznosa od pet dolara (5 US$). Postojanje više potraživanja ili tužbe pod ili u vezi sa ovim Uslovima, Lokacijom, Povezanim lokacijama, HTC sadržajem, Materijalima trećih strana ili Servisom neće uvećati ili proširiti ograničenje novčane naknade za štete. Do najvišeg nivoa dozvoljenog važećim zakonom, ova novčana naknada za štete biće vaš jedini pravni lek.
  Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju određene odredbe ugovora. Ako nadležni sud smatra da gore navedena odredba odgovornosti nije primenljiva, onda će reči "do iznosa od pet dolara (5,00 US$)" biti zamenjene rečima "do vrednosti transakcije u odnosu na koju je nastala obaveza".U ovom odeljku 13 ništa neće biti protumačeno kao tvrdnja da se isključi odgovornost koja ne može biti isključena po važećim zakonima, ali će svako takvo statutorno pravo koje vam je na raspolaganju biti ograničeno u meri (ako postoji) dozvoljenoj pod takvim zakonima.

 14. Obeštećenje. Vi ćete braniti, obeštetiti i smatrati HTC, njegove direktore, službenike, zaposlene, agente, partnere, dobavljače i licencere nedužnim za bilo kakve zahteve ili potraživanje od treće strane, uključujući i razumne honorare advokata, u vezi sa ili proistekle iz (a) bilo kakvog Korisničkog sadržaja koji je podnesen, objavljen, prenesen ili na drugi način postao dostupan pod vašim nalogom korišćenjem Lokacije ili Servisa; (b) vašeg korišćenja Lokacije ili Servisa i aktivnosti nastalih zbog korišćenja informacija vašeg naloga; (c) bilo kakvog kršenja Uslova s vaše strane; i (d) bilo kakve povrede prava trećih strana s vaše strane. Ovo obeštećenje će važiti i posle prekida ili isteka Uslova i vašeg korišćenja Lokacije ili Servisa.

 15. Nezavisni pravni lekovi. Isključenje šteta prema Odeljku 12 je nezavisno od vašeg isključivog pravnog leka prema Odeljku 13 i važiće čak i u slučaju da isključivi pravni lek ne ostvari svoju osnovnu namenu ili ako se na drugi način smatra neprimenljivim. Svako od ovih ograničenja odgovornosti u Odeljcima 12 i 13 važiće bez obzira na to da li su štete proistekle iz (a) kršenja ugovora, (b) kršenja garancije, (c) greške ili delikta, uključujući nemar i pogrešno predstavljanje, (d) striktne odgovornosti ili  (e) bilo kojeg drugog uzroka akcije do nivoa isključenja i ograničenja koja nisu zabranjena primenljivim zakonom.

 16. Obaveštenje o autorskom pravu i postupcima uklanjanja. Slažete se da ćete poštovati prava HTC-a i trećih strana na intelektualnu svojinu. Ako smatrate da materijal koji je dostupan preko Lokacije povređuje autorsko pravo bilo koje treće strane, molimo da obavestite agenta HTC-a za zaštitu autorskih prava korišćenjem postupka obaveštavanja koji je opisan u delu Autorsko pravo i intelektualno vlasništvo . Nakon prijema obaveštenja; HTC će ukloniti ili onemogućiti pristup bilo kakvom potencijalno prekršajnom materijalu. HTC ima pravo da ukine bilo koji nalog ili pravo na pristup Lokaciji zbog prekršaja koji nosilac naloga ili osoba koja pristupa Lokaciji, učini prema HTC-u ili drugim pravima.

 17. Primenljivi zakon i forum. Bez obzira na sukob zakonskih principa, ako živite u (a) Severnoj Americi i Južnoj Americi, zakoni Države Vašington u Sjedinjenim Američkim državama regulišu Uslove, tumačenje i potraživanja zbog kršenja istih; i (b) bilo kojoj drugoj regiji, zakoni Tajvana (ROC) regulišu Uslove, tumačenje i potraživanja zbog kršenja istih; sval ostala potraživanja, uključujući potraživanja shodno zakonima za zaštitu potrošača, zakonima o nelojalnoj konkurenciji i u deliktu, biće podložna zakonima koji važe u državi vašeg boravka u Sjedinjenim Američkim Državama ili, ako živite van Sjedinjenih Američkih Država, zakoni zemlje upravljamo vašim servisom. Ako živite u Severnoj ili Južnoj Americi, Vi i HTC se slažete da podležete isključivoj jurisdikciji i nadležnosti državnih i saveznih sudova u okrugu King, država Vašington, za rešavanje bilo kakvih potraživanja i postupaka proisteklih iz ili u vezi sa Servisom ili Uslovima.  Ako živite u bilo kojoj drugoj regiji, Vi i HTC se slažete da podležete isključivoj jurisdikciji Oblasnog suda Tajpei u Tajvanu za rešavanje bilo kakvih sporova, potraživanja i postupaka proisteklih iz ili u vezi sa Servisom ili Uslovima. Konvencija Ujedinjenih nacija o Međunarodnoj robnoj trgovini izričito se isključuje iz primene na ove Uslove. Nećete koristiti niti izvoziti bilo šta sa ove Lokacije ili iz Servisa (uključujući softver) suprotno zakonima i regulativama vezanim za izvoz koji važe u Sjedinjenim Američkim Državama ili bilo kojoj drugoj zemlji ili suprotno ovim Uslovima. Osim u slučaju da je sledeće ograničenje zabranjeno važećim zakonom, bilo kakvo potraživanje ili uzrok postupka koji su proistekli iz ili su povezani sa ovim Uslovima ili korišćenjem Lokacije ili Servisa moraju se arhivirati u periodu od jedne (1) godine nakon nastanka uzroka postupka ili zabrane.

 18. Promene ovih uslova. HTC zadržava pravo da promeni ove Uslove u bilo kom trenutku. Ažurirana verzija će stupiti na snagu od dana objavljivanja, osim ako u ažuriranim Uslovima nije navedeno drugačije. Najnoviju verziju Uslova možete u svako doba da pregledate na www.htc.com .Vaše prihvatanje Uslova putem klika na polje (ako vam je ono bilo dostupno) ili ako nastavite da koristite Lokaciju nakon stupanja na snagu ažurirane verzije ovih Uslova biće smatrano vašim obavezujućim prihvatanjem ažurne verzije ovih Uslova. Ako se ne slažete sa ažuriranom verzijom, morate odmah prekinuti vašu registraciju i/ili prekinuti korišćenje ove Lokacije.

 19. Prekid. U bilo kom trenutku možete prekinuti registraciju svog naloga ili korišćenje ove Lokacije.  HTC zadržava pravo da u bilo kom trenutku ukine ove Uslove i vaš pristup Lokaciji ili bilo kom njenom delu, bez obaveštenja. Odeljci 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 i 23 važiće i nakon prekida.

 20. Obaveštenja. HTC može da vam da sva obaveštenja (uključujući i zakonski postupak) koja HTC treba da dostavi bilo kojim zakonskim načinom, uključujući i objavljivanje obaveštenja na Lokaciji ili slanje istog na bilo koju adresu e-pošte ili poštansku adresu koju ste dali HTC-u. Slažete se da svoju adresu e-pošte i poštansku adresu održavate ažurnim i da proveravate obaveštenja koja se objavljuju na Lokaciji. Slažete se da HTC-u pošaljete obaveštenje na HTC-ovu “adresu za pravna obaveštenja” koja glasi:
 21. HTC Corporation
  Za: Pravna služba
  23 Xinghua Road 
  Taoyuan District
  Taoyuan City 330, Taiwan


  Sa kopijom za:
  HTC America, Inc.
  Za: Pravna služba
  13920 SE Eastgate Way, Suite 400
  Bellevue, WA 98005

 22. Opšte napomene. Ako sud nadležne jurisdikcije ustanovi da bilo koji deo ovih Uslova nije važeći ili nije primenljiv, onda će se nevažeća ili neprimenljiva odredba zameniti važećom, primenljivom odredbom koja najbliže odgovara svrsi postojeće odredbe, dok će preostali deo ovih Uslova ostati i dalje na snazi. Naslovi odeljaka u ovim Uslovima korišćeni su samo kao pogodnosti za ugovorne strane i nemaju nikakav pravni ili ugovorni značaj. HTC može da dodeli ove Uslove, u celini ili delimično, u bilo koje doba, sa ili bez vaše saglasnosti. Ne možete da dodelite ove Uslove ili da dodelite, prenesete ili sublicencirate svoja prava, ako ih imate, na Lokaciji. Zbog neuspeha da postupa u vezi sa prekršajem koji ste načinili vi ili neko drugi, HTC se ne odriče svog prava da postupa kod narednih ili sličnih prekršaja. Ovi Uslovi (uključujući Izjavu o privatnosti, Pravilnik ponašanja i bilo koje druge uvršćene uslove) čine kompletan sporazum između Vas i HTC-a u vezi sa ovom Lokacijom. Ovi Uslovi zamenjuju sve prethodne ili sadašnje komunikacije bilo koje vrste između Vas i HTC-a u vezi sa ovom Lokacijom.  Bilo kakvo prevođenje ovih Uslova obavljeno je za lokalne potrebe.  Ako postoji neusklađenost između engleske i ne-engleske verzije, važiće verzija Uslova na engleskom jeziku.

 23. Podrška. HTC ne nudi korisničku podršku za Lokaciju ili bilo koju opciju ili servis koji su dostupni preko ove Lokacije, osim u slučaju da je HTC objavio informaciju da nudi korisničku podršku za određeni deo Lokacije.

 24. Obaveštenja o autorskom pravu i zaštitnom znaku. Osim Korisničkog sadržaja, celokupan sadržaj koji se nudi u vezi sa Lokacijom je vlasništvo © 2011 HTC Corporation i/ili njegovih dobavljača, 23 Xinghua Road, Taoyuan District, Taoyuan City 330, Taiwan Sva prava zadržana. Zakoni i sporazumi o zaštiti autorskih prava i druge intelektualne svojine štite bilo koji softver ili sadržaj koji se nalazi na Lokaciji. HTC i/ili njegovi dobavljači imaju pravo vlasništva, autorsko pravo i druga prava na intelektualnu svojinu za Lokaciju, HTC sadržaj, Povratne informacije i bilo koji Softver (uključujući i bilo kakva ažuriranja i nadogradnje koje ste preuzeli za svoj HTC uređaj preko ove Lokacije). HTC logotip, HTC neznatno sjajan logotip i/ili drugi nazivi HTC proizvoda i servisa pomenutih na Lokaciji su zaštitni znaci korporacije HTC Corporation. Bilo kakva druga imena kompanija, nazivi proizvoda, nazivi servisa i logotipa koji su pomenuti na Lokaciji mogu biti zaštitni znaci njihovih vlasnika.