Kopia zapasowa i transfer

Kopia zapasowa

Można tworzyć kopie zapasowe zawartości telefonu w pamięci w chmurze lub na komputerze.
Wskazówka: Aby sprawdzić w telefonie wersję systemu Android, należy przejść do pozycji Ustawienia, a następnie stuknąć kolejno pozycje System > Informacje o telefonie > Informacje o oprogramowaniu lub Informacje > Informacje o oprogramowaniu.