Weather

< < Menu

Sprawdzanie Pogoda

Uwaga: Zamieszczona tu zawartość pomocy dotyczy następującej wersji aplikacji: 8.50.9x i w górę. Niektóre modele telefonów mogą nie obsługiwać najnowszej wersji aplikacji.
Aplikacji i widżetu Pogoda można używać do sprawdzania bieżącej pogody i prognoz pogody na następne kilka dni. Poza pogodą w aktualnym miejscu można również przeglądać prognozy pogody dla innych miast świata.
  1. Na ekranie głównym dotknij All apps button, a następnie znajdź i stuknij Pogoda. Możesz sprawdzić pogodę dla różnych miast, również dla tego, w którym przebywasz.
  2. Stuknij miasto, aby wyświetlić informacje o pogodzie.
  3. Przesuwając palcem, przejdź na karty Za godzinę i Prognoza, aby sprawdzić prognozę pogody dla wybranej lokalizacji.
  4. Aby sprawdzić prognozę pogody dla innych miast, stuknij Pokaż ikonę rozwijanej listy, a następnie wybierz żądane miasto.
  5. Aby dodać więcej miast, stuknij Dodaj, a następnie wprowadź lokalizację.
  6. Aby zmienić skalę temperatury, harmonogram aktualizacji itp., stuknij kolejno pozycje > Ustawienia.
    Obraz pokazujący dostępne opcje aplikacji Pogoda.
Ustawienia w aplikacji Pogoda mają również wpływ na informacje o pogodzie wyświetlane w aplikacji Zegar.