Mail

< < Menu

Praca z pocztą Exchange ActiveSync

Konto Microsoft Exchange ActiveSync umożliwia oznaczanie ważnych wiadomości e-mail lub ustawianie odpowiedzi z informacją o nieobecności bezpośrednio w telefonie.

Oznaczanie wiadomości e-mail

 1. Na ekranie głównym dotknij Przycisk wszystkich aplikacji, a następnie znajdź i stuknij Poczta.
 2. Przejdź do swojego konta Exchange ActiveSync.
 3. Podczas przeglądania skrzynki odbiorczej stuknij ikonę flagi wyświetlaną obok wiadomości e-mail.
  Obraz pokazujący oflagowaną wiadomość.
  Wskazówka: Aby oflagować wiadomość e-mail wewnątrz konwersacji, stuknij Rozwiń, aby rozwinąć konwersację, a następnie stuknij ikonę flagi dla wiadomości e-mail.

Konfiguracja powiadomień o nieobecności

 1. Przejdź do swojego konta Exchange ActiveSync.
 2. Stuknij Przycisk dalszych opcji > Poza biurem.
 3. Stuknij swój bieżący status biurowy, a następnie wybierz pozycję Poza biurem.
 4. Ustaw daty i godziny.
 5. Wpisz treść automatycznej odpowiedzi.
  Obraz pokazujący, jak ustawić status Poza biurem.
 6. Jeśli chcesz wysłać inną automatyczną wiadomość do odbiorców spoza danej organizacji, stuknij opcję Wyślij odpowiedzi do nadawców zewnętrznych, a następnie wprowadź w polu automatyczną odpowiedź.
 7. Stuknij przycisk Zapisz.