HTC Connect

< < Menu

Używanie aplikacji HTC Connect do udostępniania multimediów

Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że skonfigurowano połączenie głośników, telewizora lub innego urządzenia z siecią Wi‍-Fi. Informacje na temat konfiguracji można znaleźć w dokumentacji dołączonej do urządzenia.
  1. Otwórz i odtwórz dowolną muzykę lub inną zawartość multimedialną, którą chcesz udostępnić z telefonu.
  2. Przesuń trzema palcami w górę po ekranie.
    Rysunek pokazujący sposób uruchamiania aplikacji HTC Connect.
  3. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć.
    Obraz pokazujący monit aplikacji HTC Connect.
  4. Po nawiązaniu połączenia użyj telefonu w celu regulacji głośności, wstrzymania lub wznowienia odtwarzania itp.
  5. Aby zatrzymać bezprzewodowe udostępnianie multimediów i rozłączyć urządzenie, przesuń trzema palcami w dół ekranu.