Google Photos

< < Menu

Przycinanie filmu

  1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję Zdjęcia.
  2. Stuknij miniaturę klipu wideo, aby wyświetlić go na pełnym ekranie.
    Uwaga: Filmów zarejestrowanych z dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości nie można przycinać.
  3. Po zakończeniu stuknij Edit photo button, a następnie przeciągnij suwaki przycinania do miejsca żądanego początku i końca klipu wideo.
  4. Po zakończeniu stuknij Play video button, aby wyświetlić podgląd przyciętego filmu.
  5. Stuknij przycisk Zapisz.
Przycięty film zostanie zapisany jako kopia. Oryginalne wideo pozostanie niezmienione.