Clock

< < Menu

Ustawianie alarmu

Można ustawić więcej niż jeden alarm.
 1. Na ekranie głównym dotknij Przycisk wszystkich aplikacji, a następnie znajdź i stuknij Zegar.
 2. Na karcie Alarmy zaznacz pole wyboru alarmu, a następnie stuknij alarm.
 3. W obszarze Ustaw alarm użyj pokręteł przewijania, aby ustawić godzinę alarmu.
 4. Aby ustawić alarm na wiele dni, stuknij Powtórz.
 5. Stuknij przycisk Gotowe.
  Obraz pokazujący jak ustawić alarm.
Wskazówka:
 • Aby wyłączyć alarm, usuń zaznaczenie pola wyboru danego alarmu.
 • Aby ustawić więcej niż trzy alarmy, stuknij Dodaj alarm.
 • Po zakończeniu stuknij Przycisk dalszych opcji > Ustawienia, aby ustawić głośność alarmu, stopniowe zwiększanie głośności dźwięku alarmu itp.

Odkładanie lub odrzucanie alarmu

Oprócz stukania ekranowych elementów sterowania można również nacisnąć domyślnie przycisk GŁOŚNOŚĆ w celu odłożenia uaktywnionego alarmu lub obrócić telefon na drugą stronę, aby odrzucić alarm.

Opcje te można zmienić.

 1. Na karcie Alarmy stuknij Przycisk dalszych opcji > Ustawienia.
 2. Stuknij pozycję Opcje przycisku głośności lub Opcje przekręcenia.
 3. Wybierz w menu opcję Drzemka lub Zamknij.
Wskazówka: Stuknij pozycję Czas trwania drzemki, jeśli chcesz zmienić czas do ponownego uaktywnienia alarmu.

Usuwanie alarmu

 1. Na karcie Alarmy stuknij kolejno pozycje > Usuń.
 2. Zaznacz alarmy, które chcesz usunąć, następnie stuknij Usuń.