BoomSound Connect

< < Menu

Aplikacja HTC BoomSound Connect

Uwaga: Zamieszczona tu zawartość pomocy dotyczy następującej wersji aplikacji: 7.20.7x. Niektóre modele telefonów mogą nie obsługiwać najnowszej wersji aplikacji.
Jeśli używasz głośników ze wzmacniaczem Qualcomm AllPlay, pobierz i zainstaluj aplikację HTC BoomSound Connect w swoim telefonie w celu zarządzania nimi, ustawiania kolejek piosenek w udostępnionym głośniku, itp.
  1. Połącz telefon z głośnikiem lub grupą głośników. Szczegółowe informacje można znaleźć w części http://www.htc.com/pl/support/apps/htc-connect/streaming-music-to-allplay-speakers.html.
  2. Po wyświetleniu monitu o pobranie aplikacji HTC BoomSound Connect pobierz i zainstaluj ją.
  3. Otwórz aplikację HTC BoomSound Connect.
  4. Użyj elementów sterujących aplikacji do obsługi odtwarzania muzyki oraz regulacji głośności głośnika.
    Obraz pokazujący odtwarzacz BoomSound Connect.
  5. Aby przełączyć pomiędzy głośnikami, stuknij Pokaż ikonę rozwijanej listy obok bieżącej nazwy głośnika, a następnie stuknij inny głośnik.
  6. Gdy do tego samego głośnika przesyła muzykę kilka telefonów, stuknij Dodaj, aby dodać muzykę do kolejki.
  7. Aby wyświetlić kolejkę i sprawdzić pozycję utworów na liście, stuknij ikonę Ikona kolejki muzyki.
  8. Po zakończeniu stuknij Przycisk dalszych opcji, aby uzyskać dostęp do ustawień aplikacji HTC BoomSound Connect. Możesz zmienić nazwy głośników lub wyczyścić kolejkę.