Blinkfeed

< < Menu

FAQ

Dlaczego w aplikacji News Republic nie wyświetlają się obrazy?

Jeśli obrazy nie są wyświetlane, spróbuj zastosować poniższe wskazówki, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.
  • Zaktualizuj aplikację News Republic do najnowszej wersji w aplikacji Sklep Play.
  • Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję Aplikacje. Znajdź i stuknij pozycję News Republic, a następnie stuknij pozycję Wyczyść dane lub Pamięć > Wyczyść dane.
  • W przypadku korzystania z połączenia danych włącz nieograniczony dostęp do danych dla aplikacji News Republic, jeśli włączona została funkcja oszczędzania danych.

    Przejdź do pozycji Ustawienia. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij Więcej > Użycie danych > Oszczędzanie danych. Stuknij pozycję Nieograniczony dostęp do danych, a następnie stuknij przełącznik Wł./wył. obok pozycji News Republic, aby ją włączyć.

Dlaczego wpisy z serwisu Facebook nie pojawiają się już w HTC BlinkFeed?

Serwis Facebook nie zezwala już na wyświetlanie wpisów znajomych w HTC BlinkFeed. Pojawiać się może tylko zawartość z obserwowanych fanpage'ów.