Themes

< < Menu

Je eigen thema maken

Je kunt je eigen thema maken en aanpassen en het zelfs delen zodat anderen het kunnen downloaden.
 1. Houd een lege ruimte op het beginscherm ingedrukt.
 2. Tik op Thema.
 3. Tik op Create button > Achtergrond wijzigen voor het instellen van de hoofdachtergrond voor je thema.
 4. Selecteer een afbeelding van je telefoon of maak een foto met Camera.
 5. Verplaats of vergroot het bijsnijdvak naar het gebied van de afbeelding die je wilt opnemen.
  Image showing how to crop an image for use as home screen image.
 6. Snijd de afbeelding bij en sla het op.
 7. Tik op Volgende.
 8. Veeg omhoog of omlaag voor het selecteren van een stijl voor je thema.
 9. Tik op Bewerken voor het aanpassen van de stijlelementen, zoals kleuren en pictogrammen.

  Of tik op Voltooien als je je thema niet wilt aanpassen.

 10. Wanneer je klaar bent met het aanpassen van je thema, tik je op Voorbeeld om te kijken hoe je thema eruit zal zien.
 11. Tik op Voltooien, geef je thema een naam en tik vervolgens op OK om je thema op te slaan.

  Om het thema toe te passen nadat het is opgeslagen, moet je ervoor zorgen dat je de optie Dit thema nu toepassen selecteert.