Edge Launcher

< < Menu

Apps, snelle instellingen en contacten toevoegen

Voeg je favoriete apps en snelle instellingen toe aan de Edge Launcher. Je kunt de telefoonnummers van je frequente contacten toevoegen zodat je contacten sneller kunt bellen of berichten naar hen kunt verzenden.
 1. Om Edge Launcher te openen, knijp je in de onderste zijden van je telefoon.
 2. Veeg omhoog of omlaag op de kiesschijf om de lege sleuven te zoeken waar je nieuwe items kunt toevoegen aan Edge Launcher.
 3. Tik op om het scherm Edge Launcher bewerken te openen.
 4. Kies of je een app, contactnummer of snelle instelling wilt toevoegen.
 5. Tik op om meer items toe te voegen aan Edge Launcher.
 6. Om nog een paneel sleuven toe te voegen, schuif je omlaag aan de rechterzijde van het scherm Edge Launcher bewerken en tik je op Paneel toevoegen.

Een item of paneel verwijderen van Edge Launcher

Je kunt individuele apps, snelle instellingen of contacten of een volledig paneel items verwijderen van Edge Launcher.
 1. Om Edge Launcher te openen, knijp je in de onderste zijden van je telefoon.
 2. Houd een item op de kiesschijf ingedrukt en sleep het naar om het te verwijderen.
 3. Je kunt ook individuele items of een volledig paneel van items verwijderen via de Edge Launcher-instellingen. Tik op de > Edge Launcher bewerken en ga als volgt te werk:
  • Tik op het item dat je wilt verwijderen en tik dan op .
  • Schuif omlaag op het paneel dat je wilt verwijderen en tik dan op Paneel verwijderen.