HTC Desire 650‎

Guide Downloads

< < Menu

Ki és bekapcsolás

Bekapcsolás

Nyomja le addig a BE-/KIKAPCSOLÁS gombot, amíg a HTC Desire 650 rezegni nem kezd.
Megjegyzés: A HTC Desire 650 első bekapcsolásakor a készülék felkéri a beállítások megadására.

Kikapcsolás

  1. Ha a kijelző ki van kapcsolva, nyomja meg a BE-/KIKAPCSOLÁS gombot a bekapcsoláshoz.
  2. Nyomja le és néhány másodpercig tartsa nyomva a BE-/KIKAPCSOLÁS gombot.
  3. A beállítások menüben érintse meg a Kikapcsolás menüpontot.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?