A HTC® vállalatnál elkötelezettek vagyunk az innovatív termékek felelősségteljes gyártása iránt – tiszteletben tartva az embereket, a működésünket szolgáló közösségeket és a környezetet. Globális vállalati felelősségvállalási normáink és fenntarthatósági célkitűzéseink segítségével

 • olyan fenntartható, jutalmazó munkakörnyezet kívánunk teremteni, amelyben alkalmazottaink jól boldogulnak.
 • környezeti hatásunkat termékeink piacra juttatásakor is a lehető legalacsonyabb szinten szeretnénk tartani.
 • minimális környezeti hatást generáló, felelős ellátási láncot és vállalati-társadalmi normáinkat támogató és betartó gyártói-beszállítói bázist kívánunk fenntartani.

Emberek

Üzleti sikerünk és innovációs képességünk közvetlenül a legértékesebb erőforrásaink, az emberek jólétéhez kapcsolódik. Vállalatunk karakterét és a fenntartható, eredményes munkakörnyezet kialakításának képességét az alkalmazottak személyes tisztessége és becsületessége határozza meg, mivel arra törekszünk, hogy felelősségteljes, becsületes és etikus üzleti gyakorlatot folytassunk.

 • Emberi jogok

  Munkavállalóink esetében elkötelezettek vagyunk az emberi jogok lényeges alapelveinek betartása iránt. Üzemi dolgozóink esetében az emberi jogok tiszteletét és megóvását az ENSZ által elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatába foglalt alapelvek vezérlik. Az alkalmazottainkkal, ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal és a tevékenységünknek teret adó országokkal és közösségekkel fenntartott kapcsolatunk tükrözi az itt megfogalmazott vagy hivatkozott alapelveket. Ezenfelül a szabadon választott munkavállalást támogatjuk, és tiltjuk a zaklatást és a megkülönböztetést.

  Munkaidő

  Munkavállalóinknak olyan kiegyensúlyozott munkarendet törekszünk biztosítani, amely összhangban van a helyi munkaügyi gyakorlattal. Üzemi dolgozóink tekintetében, a túlzott túlóra korlátozása érdekében, az Elektronikai Ipari Polgárok Koalíciója (EICC – Electronic Industry Citizenship Coalition) által rögzített normákat követjük. Alkatrész-beszállítóinktól elvárjuk, hogy betartsák Beszállítói magatartási szabályzatunkat, hétnaponta legalább egyszer folyamatos 24 órás pihenőt biztosítsanak.

  Egészség- és munkavédelem

  Munkavállalóinknak egészséges és biztonságos munkakörnyezetet kívánunk kialakítani. Például, üzemi dolgozóink a munkájukhoz előírt folyamatos egészség- és munkavédelmi oktatásban részesülnek, gyártó létesítményeink pedig szigorú felügyelet alatt állnak a megfelelő tervezési, technikai és adminisztratív szabályozó intézkedéseknek, megelőző karbantartásnak és biztonságos munka-eljárásrendeknek köszönhetően. Rendszeres felülvizsgálatot folytatunk.

  Egészség- és munkavédelmi irányelveinket évente frissítjük, hogy az éppen aktuális egészség- és munkavédelmi állapotokat tükrözzék. Az irányelvek kitérnek többek között a veszélyes anyagok kezelésére és a munkahelyi sérülések, valamint a veszélyes anyagok csökkentésére. OHSAS 18001:2007 szabvány szerint tanúsított munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerrel rendelkezünk, valamint saját gyáregységeink összeszerelési folyamatának bizonyos részeiben bevezettük az automatizálást az ismétlődő megerőltetés okozta sérülés kockázatának csökkentésére.

  Egészség- és munkavédelmi irányelveink kulcsfontosságú összetevői:

  • Megfelelő szabályozók, biztonságos munkaleírások, megelőző karbantartás, biztonsági felszerelés és egyéb védő intézkedések bevezetése a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági kockázatok mérséklésére.
  • Katasztrófaelhárítási szabályzat megalkotása az alkalmazottak kiképzésére, értesítésére és evakuálására vészhelyzet esetén.
  • Az üzemi dolgozók részvételének bátorítása a társaság által szponzorált wellness-programokban. Tajvani és kínai gyártólétesítményeinkben jelenleg edzőtermi bérletet, helyi egészségügyi tanácsadást és általános erőnlétet ellenőrző szolgáltatásokat kínálunk.

  A hátrányos megkülönböztetés és zaklatás tiltása

  A sokszínűség globális vállalati kultúránk egyik alapértéke, amelynek segítségével meg tudunk felelni az ügyfelek, a közösségek és a partnerek folyamatosan változó igényeinek. Munkáltatói minőségünkben az esélyegyenlőség alapelveit alkalmazzuk, és nem különböztetünk meg hátrányosan senkit faji és nemi hovatartozása, kora, testi és szellemi fogyatékossága, vallása, nemzeti származása és a vonatkozó jogszabályok által védett egyéb jellemzője alapján.

  A gyermekmunka tiltása

  A gyermekmunka nagyon komoly probléma, mi pedig saját gyártólétesítményeinkben és alkatrész-beszállítóinknál proaktív intézkedéseket foganatosítunk a kiskorúak foglalkoztatásának megelőzésére. A munkavállaláshoz az életkor igazolását kérjük, és ezzel biztosítjuk, hogy minden helyi munkaügyi jogszabálynak és előírásnak megfeleljünk. Az alkatrész-beszállítóinkra vonatkozó Beszállítói magatartási szabályzatunk tiltja a méltánytalan munkaügyi gyakorlat minden formáját, és egyértelműen megfogalmazza azt az elvárásunkat, miszerint minden üzemi dolgozónak a jogszabályban a munkavállaláshoz előírt korúnak kell lennie. Ezenfelül rendszeresen végzünk munkaügyi auditot, és alkatrész-beszállítóink felé megfogalmazzuk a méltányos munkaügyi gyakorlattal kapcsolatos elvárásainkat.

Környezet

Célunk, hogy mindig megtaláljuk az energiafogyasztás csökkentésének, a hulladék kiküszöbölésének és az anyagok újrafelhasználásának innovatív módjait, hogy ezáltal a lehető legkisebb mértékű környezeti hatást fejtsük ki, és fenntartható környezeti lábnyomunk legyen.

 • Energiafelhasználás és károsanyag-kibocsátás

  Károsanyag-kibocsátásunk és szénlábnyomunk csökkentése érdekében nagyon rövid ellátási láncot hoztunk létre, beszállítóink legtöbb gyáregysége a taojüani (Tajvan) és sanghaji (Kína) fő gyártó telephelyeink közelében helyezkedik el. Mérnökeink és tervezőink jobb energiahatékonyságú eszközök létrehozására összpontosítanak. Mindezek mellett, alkatrész-beszállítóinknál érvényre juttatjuk a Beszállítói magatartási szabályzatunkban található normákat, és a létesítményeikben végzett auditok során áttekintjük környezetvédelmi gyakorlatukat. Az ISO 14064-1 szabványnak megfelelően nyomon követjük az üvegházhatást okozó gázok forrásait és kibocsátását.

  Károsanyag-kezelés

  A környezetvédelemben és az üzemi dolgozók egészség- és munkavédelmében központi szerepet játszik a hulladék, a vegyi és az egyéb anyagok megfelelő kezelése. Alkatrész-beszállítóinktól elvárjuk, hogy megfeleljenek a vonatkozó jogszabályoknak és iparági szabványoknak, mint például az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelvnek (RoHS). Több programunkat is azért hoztuk létre, hogy biztosítani tudjuk a hulladékanyagok megfelelő kezelését és szabályozását. Ezek között a programok között szerepel többek között a beszállítói megfelelőség auditálása, a gyárak vizsgálata és a vegyi és hulladékanyagok biztonságos kezelése és raktározása. Kialakítottunk egy olyan ellenőrző rendszert is, amely a vegyi és fizikai elemzések segítségével, valamint az ellátási láncból származó megfelelő dokumentumok begyűjtésével a környezeti szempontokból kérdéses anyagok felhasználását kiküszöböli vagy csökkenti.

  Újrafelhasználás és újrahasznosítás

  Számunkra a hulladék csökkentése a források hulladékkibocsátásának csökkentésével kezdődik. Elkötelezettek vagyunk a gyártási folyamatainkból származó ipari hulladék volumenének csökkentése és erőforrásaink újrahasznosításának növelése mellett. Ennek az elkötelezettségnek az eredménye, hogy gyártási hulladékunk éves átlagos újrahasznosítási mutatóját 60 százalékon tudjuk tartani. Az újrahasznosítás érdekében a HTC központi irodáiban minden csomagoló- és hulladékanyagot – például a kartondobozokat, a tartályokat és a műanyag csomagolást – szelektíven gyűjtünk. Mindemellett keressük azokat a hulladékcsökkentő megoldásokat is, amilyen például az egyesült államokbeli visszavételi program, melyek lehetővé teszik, hogy a fogyasztók újrafelhasználás vagy újrahasznosítás céljából ingyen visszavigyék a használt elektronikai eszközöket, és kísérleti programként bevezetjük, hogy az értékesítési csomagjainkban nincsen akkutöltő.

  Környezetirányítás és környezetvédelmi jelentések

  Megszereztük az ISO 14000 környezetirányítási szabványcsalád szerinti tanúsításokat, hogy folyamatosan csökkenteni tudjuk környezeti hatásunkat, és eleget tehessünk a vonatkozó jogszabályok és egyéb környezetvédelmi szabványok követelményeinek. Tanúsítással rendelkezünk többek között:

  • az ISO 14001:2004 szabvány alapján környezetirányítási rendszer kritériumainak meghatározásához, amibe beletartozik a hulladékkezelés költségeinek csökkentése és az energiafogyasztási és anyagfelhasználási megtakarítás is.
  • az ISO 14064-1:2006 szabvány alapján az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának és megszűntetésének jelentéséhez, amibe beletartoznak az üvegházhatású gázaink készletének megtervezésére, fejlesztésére, kezelésére, lejelentésére és hitelesítésére vonatkozó követelmények is.
  • az ISO 50001:2011 szabvány alapján az energiamegtakarítás folyamatos javítására, amibe beletartozik a jogi és szabályozói követelményeknek való megfelelés és az energiahatékony intézkedések bevált gyakorlatai is.
  • az IECQ QC 080000 (HSPM) szabvány alapján a veszélyes anyagoktól mentes terméktervezési és -gyártási folyamatok fenntartására, amibe beletartozik a jogszabályok és iparági szabványok követelményeinek való megfelelés és a lehető legalacsonyabb szintű környezeti hatás is.

Ellátási lánc

A cégünkkel való együttműködés feltételeként elvárjuk, hogy az emberekkel, az egészség- és munkavédelemmel és a környezettel kapcsolatban alkatrész-beszállítóink betartsák a HTC Beszállítói magatartási szabályzatának alapelveit és normáit. Töltse le Beszállítói magatartási szabályzatunkat, melyben további részleteket talál! A megfelelőség biztosítása érdekében alkatrész-beszállítóinkat rendszeresen auditáljuk, és kiemelt figyelemmel kísérjük azokat a beszállítókat, akik esetében szerintünk fennáll a Beszállítói magatartási szabályzatunk megszegésének kockázata.

 • Beszállítói magatartási szabályzat

  A HTC Beszállítói magatartási szabályzata (Szabályzat) az alkatrész-beszállítóktól elvárt vállalati és társadalmi felelősségvállalási követelményeinket tartalmazza. A cégünkkel fenntartott üzleti kapcsolat feltételeként elvárjuk, hogy alkatrész-beszállítóink (és azok beszállítói) elismerjék és betartsák ezeket a követelményeket, és garantálják a felelős üzleti gyakorlatot. Rendszeresen felmérjük a követelményeknek való megfelelést, és partnereink kiválasztása során figyelembe vesszük a követelmények betartását.

  A Szabályzatban körvonalazott munkaügyi, környezetvédelmi, egészség- és munkavédelmi és etikai követelmények összhangban állnak az Elektronikai Ipari Polgárok Koalíciója (Electronic Industry Citizenship Coalition – EICC), az ENSZ és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (International Labor Organization – ILO) által létrehozott, nemzetközileg elismert szabványokkal. Szabályzatunk kitér

  • a munkaügyi és emberi jogokra, azaz többek között a gyermek- és kényszermunka megelőzésére, a tisztességes bánásmódra, az egyesülési szabadságra és a szabályozói előírásoknak való megfelelésre.
  • az egészség- és munkavédelmi gyakorlatra, azaz többek között a vészhelyzetekkel kapcsolatos felkészültség megtervezésére és a munkahelyi biztonsági szabályokra.
  • a környezetvédelmi szabályokra, azaz többek között a szennyezésmegelőzésre, hulladékgazdálkodásra és a szabályzói előírásoknak való megfelelésre.
  • az etika és feddhetetlenség témakörére, azaz többek között a konfliktusmentes övezetbeli ásványbeszerzés szabályaira, az adatvédelemre és a tisztességes üzleti gyakorlatra.
  • az irányítórendszerekre, azaz többek között a jogi és szabályozói megfelelőségre, auditokra, értékelésre és dokumentációra.

  Beszállítói audit program

  Ellátási láncunk integritásának biztosításában az alkatrész-beszállítók auditálása az egyik kulcsfontosságú tényező. Ezért aktívan irányítjuk az auditálási folyamatot, és az erre a célra elkülönített beszállítói auditcsapatunk felkeresi az alkatrész-beszállítók telephelyeit, hogy azok biztosan megfeleljenek a helyi szabályozói előírásoknak, és betartsák a Beszállítói magatartási szabályzatunkat. Beszállítói auditcsapatunk felelőssége alkatrész-beszállítóink rendszeres auditálása többek között munkaügyi, környezetvédelmi és egészség- és munkavédelmi megfelelőség szempontjából. Az iparág által elismert és nemzetközileg elfogadott szabványokat követjük, ilyenek például az Elektronikai Ipari Polgárok Koalíciója (Electronic Industry Citizenship Coalition – EICC) által az elektronikai vállalatok részére létrehozott irányelvek. A megfelelőségi téren megkérdőjelezhető beszállítókat tájékoztatjuk, és azonnal megkérjük a felismert problémákat orvosló tervek kidolgozására.

  Felelős beszerzés

  Beszerzési irányelvünk előírja, hogy a termékeinkben felhasznált nyersanyagokat a környezetvédelmi és etikai szabályzatainkkal összhangban, felelős módon kell kitermelni, feldolgozni és előállítani. Lényeges kérdés a konfliktus sújtotta övezetből származó ásványok elektronikai iparban történő felhasználása. Az Elektronikai Ipari Polgárok Koalíciója (Electronic Industry Citizenship Coalition – EICC) tagjaként aláírtuk az EICC Etikai Kódexét, amely előírja a résztvevőknek, hogy olyan beszerzési irányelvet alkalmazzanak, amely biztosítja, hogy a termékeikben felhasznált (koltánként is ismert) tantál, ón, volfrám és arany ásványokból a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a környező területeken emberi jogokat sértő fegyveres csoportoknak nem származik haszna. Mivel a nyomon követés továbbra is nehéz, a HTC teljesen beszűntette a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a közép-afrikai térségben történő ásványbeszerzést. A HTC vállalattal fenntartott üzleti kapcsolat feltételeként beszállítóinknak el kell ismerniük és el kell fogadniuk felelős beszerzési irányelveinket. Beszállítói auditprogramunk keretében áttekintjük beszállítóink beszerzési gyakorlatát.

Közösség

Csak akkor lehetünk jó világpolgárok, ha előbb jó helyi polgárok vagyunk. Közösségeinkben számos programot támogatunk többek között a felsőoktatás, a közoktatás, a környezetvédelem, a kultúra és művészet és az önkéntes szolgáltatások terén. Például:

 • Tajvanon vállalati központunk alkalmazottai a HTC Alapítvány szervezésében, a polgári részvétel bátorítására tett erőfeszítéseink részeként jellemformáló programokat és órákat népszerűsítenek gyermekek és fiatalok körében. 2008 óta az alapítvány Pan Shi („Alapok”) oktatási projektje összesen 24 millió új tajvani dollár értékben nyújtott finanszírozást, képzést és ösztöndíjat 68 000 tanár és diák részére 100 különböző iskolában Tajvanon.
 • A World Vision Tajvan partnereként alacsony bevétellel rendelkező közép-amerikai és afrikai családok gyermekeinek oktatását finanszírozzuk.
 • Észak-Amerikában az egyesült államokbeli központunk a Bellevue Boys and Girls Club szponzora, és a felső tagozatos és középiskolás diákok technológiai készségeit és kreativitását fejlesztő TXL (Teen Excellence) Center működéséhez is hozzájárul.
 • 2007 óta Kína távoli, északnyugati területein, Szecsuan, Liaoning és Csinghaj tartományban élő, alacsony jövedelmű családokból származó diákoknak is számos ösztöndíjat teszünk elérhetővé.