HTC Desire 650‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Pretraga zaslona

Koristite Pretragu zaslona kako biste tražili informacije dok pregledavate e-poštu i internetske stranice, slušate glazbu ili razmjenjujete tekstualne poruke.Pretraga zaslona omogućuje traženje informacija o zaslonu koji koristite tako da ne morate zatvarati aplikaciju. Samo pritisnite i držite i Pretraga zaslona prikazuje povezane informacije, aplikacije i aktivnosti.
Bilješka: Navedena značajka možda neće biti dostupna na svim jezicima.

Uključivanje pretrage zaslona

Važno: Prije uključivanja pretrage zaslona:
 • Provjerite jeste li prijavljeni u svoj Google račun i jeste li postavili aplikaciju Google.
 • Uključite lokacijske usluge i provjerite imate li vezu s internetom.
 1. Na početnom zaslonu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Google.
 2. Dodirnite > Postavke > Pretraga zaslona.
 3. U Pretrazi zaslona dodirnite sklopku Uklj./Isklj..

Pretraživanje Pretragom zaslona

 1. U aplikaciji u kojoj se nalazite, dodirnite i držite . Pretraga zaslona analizira zaslon i prikazuje karticu s informacijama, aplikacijama ili aktivnostima koje se odnose na traženu stavku ili lokaciju.
 2. Dodirnite stavku na kartici kako biste pogledali više informacija ili poduzeli aktivnost. Također možete izgovoriti "‍OK, Google"‍ i reći što želite znati o traženoj stavci ili lokaciji. Na primjer, ako je Pretraga zaslona tražila restoran, možete reći "‍OK, Google. Odvedi me u taj restoran"‍ kako biste dobili smjernice za stizanje na tu lokaciju.
 3. Kako biste sakrili informativne kartice i vratili se na zaslon, pritisnite .

Isključivanje pretrage zaslona

 1. Na početnom zaslonu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Google.
 2. Dodirnite Pretraga & Now > Pretraga zaslona.
 3. U Pretrazi zaslona dodirnite sklopku Uklj./Isklj..
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?