Sigurnosna kopija I prijenos

Prijenos iPhone sadržaja

Preuzmite i instalirajte aplikaciju Google disk na iPhone i koristite je za sigurnosno kopiranje sadržaja iPhone na svoj Google račun. Saznajte kako, posjetite https://www.android.com/switch/.

Na svojem HTC telefonu prijavite se na isti Google račun koji ste koristili za sigurnosno kopiranje iPhone. Vaši kontakti, kalendar, fotografijei videozapisi bit će sinkronizirani s vašim HTC telefonom.

Ako trebate prenijeti iPhone sadržaj na telefone poput HTC U11 i ranije modele, najprije sigurnosno kopirajte iPhone sadržaj sinkroniziranjem sa svojim iCloud spremištem. Slijedi opis kako prenijeti sadržaj s iCloud na svoj HTC telefon.

  1. Otvorite Postavke.
  2. Dodirnite Preuzmi sadržaj s drugog telefona ili Sustav > Preuzmi sadržaj s drugog telefona.
  3. Dodirnite iPhone > Uvezi sa sigurnosne kopije iCloud.
  4. Pratite korake prikazane na zaslonu kako biste sigurnosno kopirali iPhone sadržaj u svoju iCloud memoriju.
  5. Unesite svoju iCloud adresu e-pošte i lozinku i dodirnite Prijava.
  6. Odaberite iPhone sigurnosnu kopiju koju želite prenijeti na HTC telefon, a zatim dodirnite Dalje.
  7. Odaberite vrste sadržaja koje želite prenijeti, a zatim dodirnite Uvezi.
  8. Pričekajte dok se prijenos ne završi, a zatim dodirnite Gotovo.
Bilješka: Samo se neki podaci o kontaktu mogu prenijeti, kao što su ime kontakta, fotografija, adresa, adresa e- pošte, datum rođenja, datum godišnjice i bilješke.