Sigurnosna kopija I prijenos

Vraćanje sigurnosne kopije upotrebom svojeg Google računa

Evo kako možete vratiti spremljenu sigurnosnu kopiju s Google disk pohrane na novi HTC telefon.
  1. Kada po prvi puta uključite telefon ili nakon vraćanja na tvorničke postavke, slijedite upute na zaslonu kako biste započeli s postavljanjem telefona.
  2. Kada dobijete upit prijavite se na svoj Google račun.
  3. Odaberite s kojeg starog telefona želite vratiti aplikacije i podatke.
  4. Odaberite vraćanje svih aplikacije ili odaberite samo one koje želite instalirati na novi telefon.
  5. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje telefona i vraćanje aplikacija.
Bilješka: Vraćanje pozadine moglo bi ovisiti o kompatibilnosti razlučivosti između starog i novog telefona.