U tvrtki HTC® predani smo izradi inovativnih proizvoda na odgovoran način – poštujući ljude, zajednice u kojima djelujemo i okoliš. Naši globalni korporativni standardi vezani uz odgovornost i ciljevi održivosti osmišljeni su tako da:

 • Stvore održivu i ispunjavajuću radnu okolinu u kojoj zaposlenici napreduju.
 • Utjecaj koje plasiranje naših proizvoda na tržište ima na okoliš svedu na najmanju moguću mjeru.
 • Održimo odgovoran lanac nabave koji u najmanjoj mogućoj mjeri utječe na okoliš i bazu dobavljača koji podržavaju naše očekivane korporativne i društvene standarde i koji ih se pridržavaju.

Ljudi

Naš poslovni uspjeh i mogućnost stvaranja inovativnih rješenja izravno su vezane uz dobrobit naših zaposlenika koji predstavljaju našu najveću vrijednost. Karakter naše tvrtke i mogućnost stvaranja održive i ispunjavajuće radne okoline određeni su osobnim integritetom i poštenjem naših zaposlenika jer se trudimo da poslujemo na odgovoran, pošten i etičan način.

 • Ljudska prava

  Predani smo pridržavanju fundamentalnih načela ljudskih prava svih naših zaposlenika. Posebno, vezano uz naše zaposlenike u tvornicama, vodimo se načelima zaštite i očuvanja ljudskih prava postavljenim u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda. Naš odnos sa zaposlenicima, korisnicima i dobavljačima te sa zemljama i zajednicama u kojima djelujemo, odražavaju ovdje navedena i spomenuta načela. Uz to potičemo pravo na slobodu odabira posla i zabranjujemo psihičko zlostavljanje i diskriminaciju.

  Radno vrijeme

  Našim zaposlenicima nastojimo omogućiti ravnomjerno raspoređeno radno vrijeme u skladu s lokalnom radnom praksom. Posebno, vezano uz naše radnike u tvornicama, pridržavamo se standarda koje je postavila organizacija Electronic Industry Citizenship Coalition, EICC (Koalicija radnika u elektroničkoj industriji) da bismo ograničili prekomjeran broj prekovremenih sati. Dobavljači se obavezno moraju pridržavati naših pravila ponašanja dobavljača te uvesti barem 24 uzastopnih sati odmora svakih sedam dana.

  Zdravlje i sigurnost

  Stremimo stvaranju zdrave i sigurne radne okoline za naše radnike. Na primjer, naši zaposlenici u tvornicama prolaze tečajeve zaštite na radu u skladu sa zahtjevima njihovog posla, a prikladan dizajn, inženjerska i administrativna kontrola, preventivno održavanje i postavljanje sigurnosnih postupaka na radu omogućuju nam nadzor proizvodnih pogona. Inspekcija se redovito provodi.

  Naše smjernice zaštite na radu ažuriramo svake godine da bismo ih uskladili s trenutnim zdravstvenim i sigurnosnim uvjetima. Smjernice obuhvaćaju rukovanje opasnim materijalima i naputke za smanjenje ozljeda na radu i korištenja opasnih materijala. Osim što smo dobili certifikat OHSAS18001:2007 za sustav upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu, automatizirali smo određene dijelove proizvodnog procesa u našim tvornicama da bismo smanjili rizik od sindroma prenaprezanja.

  Ključne komponente naših smjernica zaštite na radu:

  • Osiguravanje odgovarajućih kontrolnih mehanizama, postupaka za sigurnost na radu, preventivnog održavanja, sigurnosne opreme i ostalih zaštitnih mjera kojima se umanjuju rizici po zdravlje i sigurnost na radnom mjestu.
  • Razvoj pravila za hitne intervencije za obuku, obavješćivanje i evakuaciju zaposlenika u slučaju nužde.
  • Poticanje zaposlenika tvornice da sudjeluju u wellness programima koje sufinancira tvrtka. U našim proizvodnim pogonima na Tajvanu i u Kini trenutno nudimo članstvo u teretani, zdravstveno savjetovanje u tvornicama i sistematske preglede.

  Zabrana diskriminacije i psihičkog zlostavljanja

  Različitost je temeljna vrijednost naše globalne korporativne kulture koja nam pomaže u zadovoljavanju promjenjivih potreba naših korisnika, zajednica i partnera. Kao poslodavac zalažemo se za jednakost pri zapošljavanju i ne diskriminiramo prilikom zapošljavanja niti zaposlenicima provodimo zabrane na temelju rase, spola, dobi, fizičkog ili mentalnog invaliditeta, religije, nacionalne pripadnosti te ni jedne druge karakteristike zaštićene primjenjivim zakonima.

  Zabrana rada djece

  Rad djece vrlo je ozbiljan problem i mi proaktivno poduzimamo mjere da bismo spriječili zapošljavanje maloljetnika u našim proizvodnim pogonima te u pogonima naših dobavljača materijala. Prilikom zapošljavanja zahtijevamo dokaz o punoljetnosti da bismo bili sigurni da smo zadovoljili sve lokalne zahtjeve i zakone o radu. Naša Pravila ponašanja dobavljača zabranjuju bilo koji oblik nepravednih postupaka vezanih uz rad i jasno ističu naša očekivanja da svi radnici u tvornici moraju biti minimalne dobi za zapošljavanje propisane zakonom. Osim toga, redovno provodimo reviziju rada i jasno našim dobavljačima materijala komuniciramo naša očekivanja za poštene postupke vezane uz rad.

Okoliš

Kontinuirano težimo pronalaženju inovativnih načina smanjenja potrošnje energije, uklanjanje otpada i ponovnu upotrebu materijala da bismo na najmanju moguću mjeru sveli naš utjecaj na okoliš i stvorili održiv razvoj.

 • Iskorištavanje energije i emisije plinova

  Da bismo smanjili emisiju plinova i emisiju ugljika, stvorili smo veoma kratak lanac nabave i većina tvornica naših dobavljača smješteno je u blizini glavnih proizvodnih lokacija u Taoyuanu na Tajvanu i u Šangaju u Kini. Naši inženjeri i dizajneri usredotočeni su na osmišljavanje uređaja koji štede energiju. Osim toga, naše dobavljače obvezujemo na provođenje standarda iz našeg pravilnika Pravila ponašanja dobavljača i provodimo reviziju da bismo provjerili utjecaj njihove poslovne prakse na okoliš. Nadziremo i emisije stakleničkih plinova u skladu sa standardima ISO 14064-1.

  Upravljanje štetnim tvarima i materijalima

  U svrhu zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti naših zaposlenika u tvornicama ključno je pravilno upravljanje otpadom, kemikalijama i ostalim materijalima. Od naših dobavljača zahtijevamo da se pridržavaju važećih zakona i industrijskih standarda, kao što je standard Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (ograničenje upotrebe određenih štetnih kemikalija u elektroničkoj i električnoj opremi)(RoHS). Uveli nekoliko programa posvećenih osiguravanju pravilnog upravljanja i pravilne kontrole otpadnih materijala, uključujući revizije sukladnosti dobavljača, nadzor tvornica i sigurno rukovanje i skladištenje kemikalija i materijala. Uveli smo i sustav nadzora upotrebom kemijske i fizikalne analize te prikupljanje dokumentacije iz cijelog našeg proizvodnog lanca, da bismo smanjili ili uklonili upotrebu tvari koje predstavljaju prijetnju za okoliš.

  Ponovna upotreba i recikliranje

  Kod nas gospodarenje otpadom počinje smanjenjem proizvodnje otpada na izvoru. Posvećeni smo smanjivanju količine industrijskog otpada koji nastaje tijekom našeg proizvodnog procesa i povećanju recikliranja Time smo uspjeli održati prosječnu godišnju stopu recikliranja 60 posto proizvodnog otpada. U središnjim uredima HTC-a sva ambalaža i otpadni materijali, kao što su kartonske kutije, spremnici i plastična ambalaža, prikupljaju se i odvajaju za recikliranje. Nadalje, pokušavamo pronaći načine za smanjenje otpada, primjerice, uvođenjem programa "take-back program" (program za povrat uređaja) u SAD-u koji potrošačima omogućuje da besplatno vrate upotrijebljene elektroničke uređaje za ponovnu upotrebu ili recikliranje, a predstavili smo i eksperimentalni program za uklanjanje punjača uređaja iz naših prodajnih paketa.

  Upravljanje utjecajem na okoliš i izvješćivanje

  Ostvarili smo niz certifikata ISO 14000 za upravljanje utjecajem na okoliš da bismo kontinuirano smanjivali naš utjecaj na okoliš i bili u skladu s važećim zakonima i ostalim standardima koje se odnose na očuvanje okoliša. Naši certifikati obuhvaćaju sljedeće:

  • ISO 14001:2004 za utvrđivanje kriterija sustava za upravljanje utjecajem na okoliš, koji uključuje smanjenje cijene upravljanja otpadom i uštedu iskorištene energije i materijala.
  • ISO 14064-1:2006 za izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i njihovom smanjenju, što uključuje zahtjeve vezane uz dizajn, razvoj, upravljanje, izvješćivanje i provjeru našeg inventara stakleničkih plinova.
  • ISO 50001:2011 za promicanje kontinuiranog napretka u uštedi energije, koji uključuje usklađenost sa zakonskim i regulatornim zahtjevima i najbolje postupke za uvođenje mjera za postizanje energetske učinkovitosti.
  • IECQ QC 080000 HSPM za održavanje dizajna proizvoda i proizvodnih procesa bez opasnih tvari, što uključuje usklađenost sa zakonima i industrijskim standardima i minimalan utjecaj na okoliš.

Lanac nabave

Da bi mogli surađivati s nama, od dobavljača zahtijevamo da se pridržavaju načela i standarda propisanih u HTC-ovom pravilniku Pravila ponašanja dobavljača, poštujući ljude, zdravlje, sigurnost i okoliš. Preuzmite naša Pravila ponašanja dobavljača da biste saznali dodatne pojedinosti. Provodimo redovite revizije naših dobavljača da bismo osigurali usuglašenost s pravilima i pobliže nadziremo svakog dobavljača za kojeg procijenimo da bi mogao prekršiti naša Pravila ponašanja.

 • Pravila ponašanja dobavljača

  HTC-ova Pravila ponašanja dobavljača (Pravilnik) opisuju naše zahtjeve vezane uz korporativnu i društvenu odgovornost dobavljača. Kao uvjet poslovanja s HTC-om, očekujemo da naši dobavljači (i njihovi dobavljači) prihvate i provode te zahtjeve te da se osiguraju odgovornu poslovnu praksu. Redovito procjenjujemo usklađenost s tim zahtjevima i usklađenost s tim zahtjevima kriterij je po kojemu biramo partnere.

  Zahtjevi vezani uz rad, okoliš, zdravlje, sigurnost i etiku, opisani u Pravilniku, u skladu su sa standardima koje su utvrdili udruženje Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC), Ujedinjeni narodi i Međunarodna organizacija rada (ILO). Naš pravilnik obuhvaća sljedeće:

  • Pravo na rad i ljudska prava, uključujući sprječavanje dječjeg i prisilnog rada, pravedni tretman, slobodu udruživanja i regulatornu usklađenost.
  • Zdravstveno i sigurnosno postupanje, uključujući planiranje pripravnosti za hitne slučajeve i pravila za sigurnost na radu.
  • Pravila o zaštiti okoliša, uključujući sprječavanje zagađenja, upravljanje otpadom i regulatornu usklađenost.
  • Etičko i pošteno ponašanje, što uključuje politiku nabavljanja minerala sa područja bez sukoba, privatnost i pravila poštenog poslovanja.
  • Upravljački sustav, uključujući usklađenost sa zakonima i regulatornu usklađenost, revizije i ocjenjivanje te dokumentaciju.

  Program revizije dobavljača

  Revizije dobavljača ključna su komponenta u osiguranju integriteta našeg lanca nabave. Stoga aktivno nadziremo postupak revizije i imamo skupinu posvećenu reviziji dobavljača koja putuje na lokacije dobavljača kako bi osigurala da udovoljavaju lokalnim regulatornim zahtjevima i da se pridržavaju našeg pravilnika Pravila ponašanja dobavljača. Naša skupina za reviziju dobavljača odgovorna je za reviziju naših dobavljača na redovitoj osnovi, uključujući rad, okoliš i udovoljavanje zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima. Pridržavamo se industrijskih standarda koji su međunarodno prihvaćeni, kao što su smjernice za elektroničke tvrtke koje je utvrdilo udruženje Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC). Dobavljače, za koje utvrdimo da ne zadovoljavaju zahtjeve, obavještavamo i od njih tražimo da odmah izrade planove za rješavanje problema.

  Odgovorno nabavljanje materijala

  Naša pravila nabavljanja materijala zahtijevaju da sirovine koje se koriste u našim proizvodima budu odgovorno izvađene, obrađene i proizvedene u skladu s našim etičkim pravilima i pravilima vezanima uz okoliš. Uporaba minerala nabavljenih sa područja sukoba značajan je problem u elektroničkoj industriji. Kao član udruženja Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC), obvezni smo se pridržavati pravilnika EICC Code of Conduct (pravila ponašanja udruženja EICC). Pravilnik zahtijeva da članovi usvoje pravila o nabavljanju materijala da bi osigurali da tantal, kositar, volfram i zlatni minerali, koji se koriste u njihovim proizvodima ne donose profit naoružanim skupinama odgovornima za kršenje ljudskih prava u Demokratskoj Republici Kongo i na okolnom području. Budući da je teško otkriti porijeklo materijala, HTC je prestao nabavljati minerale iz Demokratske Republike Kongo i s prostora Središnje Afrike. Kao uvjet poslovanja sa HTC-om, naši dobavljači prihvatiti naša pravila o odgovornom nabavljanju materijala i s njima se složiti. Kroz naš program revizije dobavljača ispitujemo njihovu praksu nabavljanja minerala.

Zajednica

Da bismo bili dobri građani svijeta, prvo moramo biti dobri građani lokalne zajednice. Podupiremo niz programa u našim zajednicama, što uključuje akademiju i obrazovanje, zaštitu okoliša, kulturu i umjetnost i volontiranje. Na primjer:

 • Na Tajvanu, putem zaklade HTC Foundation, zaposlenici iz našeg sjedišta promiču programe jačanja osobnosti i drže nastavu djeci i mladim odraslima kao dio nastojanja da se ohrabri građansko sudjelovanje. Od 2008. zaklada je putem edukacijskog projekta Pan Shi (prijevod “Bedrock”) osigurala ukupno 24 milijuna novih tajvanskih dolara za financiranje, obuku i stipendije u 100 različitih škola, za 68.000 učitelja i učenika na cijelom Tajvanu.
 • Udružili smo se s organizacijom "World Vision Taiwan" da bismo omogućili financiranje školovanja djece iz obitelji sa niskim primanjima u Srednjoj Americi i Africi.
 • Naše sjedište u SAD-u pokrovitelj je kluba Bellevue Boys and Girls Club i doprinosi centru TXL (Teen Excellence) Center koji učenicima osnovnih i srednjih škola omogućuje stjecanje tehnoloških vještina i razvijanje kreativnosti.
 • Od 2007. osiguravamo i određeni broj stipendija učenicima iz kućanstava s niskim primanjima iz udaljenih sjevernih pokrajina Kine, provincije Sichuan, provincije Liaoning i provincije Qinghai.