HTC Desire 650‎

Instruktions-guides

< < Menu

Tilstand for Forstyr ikke

Brug Forstyr ikke-funktionen til at afvise opkald og til at gøre alarmer og meddelelser lydløse, mens du stadig har en tilgængelig dataforbindelse.
 1. Stryg nedad med to fingre fra toppen af skærmen, for at åbne Hurtigindstillinger.
 2. Tryk på .
 3. Tryk på Helt lydløs, Kun alarmer eller Kun høj prioritet, afhængig af hvilke undtagelser du vil acceptere. Hvis du vælger Kun høj prioritet, kan du modtage meddelelser og opkald fra kontakter på listen over undtagelser.
 4. Tryk på Indtil du slår dette fra, hvis du selv vil slå Forstyr ikke fra, eller tryk på eller for at angive antallet af timer, før Forstyr ikke automatisk slås fra.
 5. Tryk på Udfør for at aktivere.
Ikonet til Forstyr ikke vises i statuslinjen.
Tip: Når skærmen er slået til, trykker du på LYDSTYRKE og dernæst på Afslut nu for hurtigt at slå Forstyr ikke-funktion fra.

Sådan tillader du meddelelser og kontakter at omgå tilstanden Forstyr ikke

Tilføj vigtige kontakter til en listen over undtagelser, så du stadig kan modtage opkald og meddelelser fra dem, selv om funktionen Forstyr ikke er slået til.
 1. Startskærmen skal du trykke på > Indstillinger > Lyd og meddelelse.
 2. Tryk på Forstyr ikke > Prioritet kun tillader.
 3. Tryk på Til/Fra ud for elementer, du vil tillade.
 4. Tryk på Beskeder fra eller Opkald fra for at vælge, hvem der kan kontakte dig.
 5. Tryk på Administrer godkendte kontakter og dernæst på for at tilføje kontakter til listen over undtagelser.

  Hvis du vil fjerne kontakter eller telefonnumre fra listen over undtagelser, skal du trykke på > Fjern kontaktpersoner.

Indstille en tidsplan for Forstyr ikke

Planlæg hvornår du vil have Forstyr ikke slået til, og hvor længe det skal vare. Du kan f.eks. indstille den til at aktiveres under et ugentligt møde.
 1. Startskærmen skal du trykke på > Indstillinger > Lyd og meddelelse.
 2. Tryk på Forstyr ikke > Tidsplaner.
 3. Tryk på Tilføj regel.
 4. Indtast et navn for reglen og vælg, om den skal baseres på tid eller en begivenhed.
  Tidsregel
  • Angiv antal dage.
  • Angiv start- og sluttidspunkterne.
  • Vælg et niveau for Forstyr ikke.
  Begivenhedsregel
  • Vælg den kalender, reglen skal baseres på.
  • Angiv en betingelse for svartypen.
  • Vælg et niveau for Forstyr ikke.
Tip: Du kan slå en planlagt regel til eller fra ved at trykke på Til/Fra-omskifteren, når du viser detaljerne for tidsplanen.
var oplysningen behjælpelig

Kan du ikke finde det, du leder efter?