Tyto zásady ochrany soukromí („Zásady”) popisují, jak HTC Corporation a naše spřízněné společnosti HTC” nebo "my/naše/nás“) shromažďujeme, používáme a sdílíme osobní údaje, které nám poskytnete vy jako uživatel webových stránek HTC, zařízení, aplikací a služeb (souhrnně „Služby“). HTC se snaží řídit všemi zákony, které se vztahují na zpracovávání údajů, které o vás shromažďujeme. Tyto zásady se vztahují na zákony, které mohou být přísnější, než je uvedeno zde. Termín „spřízněné společnosti“ znamená, že HTC Corporation, HTC America, Inc., HTC Europe Ltd. Inc. a přidružené společnosti HTC, které shromažďují a zpracovávají vaše osobní údaje v zemích, v nichž se nacházíte.

Tyto zásady můžeme doplňovat nebo upravovat o další oznámení. Můžeme také zveřejňovat různé zásady o ochraně osobních údajů pro některé služby a když tak učiníme, tyto zásady neplatí. Například tam, kde se jednotlivé zásady vztahují na údaje shromažďované z vašeho zařízení přes Tell HTC Usage a Tell HTC Error Reporting.

Máte právo vznést vůči nám námitku proti použití, sdílení či provádění jakékoli aktivity s vašimi osobními údaji (za určitých okolností) včetně použití vašich osobních údajů pro přímý marketing (tj. příjem e-mailů s upozorněním na další služby, o nichž si myslíme, že by vás mohly zajímat, nebo kontaktování ohledně různých potenciálních příležitostí). Pro podrobnosti a uplatnění tohoto práva poskytované v sekci pro kontakt níže nás kontaktujte.

POZNÁMKA: Váš bezdrátový operátor, poskytovatel mobilního operačního systému a/nebo aplikace třetí strany, panely nástrojů, služby, „plug-iny“, platformy sociálních médií a webové stránky mohou také shromažďovat, používat a sdílet údaje o vás, vašem zařízení a jeho používání. Zásady ochrany soukromí HTC nepokrývají žádné třetí strany, jejich produkty, činnosti a služby. HTC nekontroluje, jak třetí strany shromažďují, používají či zabezpečují vaše data. Pro informace o způsobech ochrany soukromí si prosím přečtěte jejich zásady ochrany soukromí. Stahujete aplikace a komunikujte pouze se známými třetími stranami.

 1. ÚDAJE, KTERÉ NÁM POSKYTNETE

  Při použití našich služeb nám můžete poskytnout informace, online a offline, včetně například: vašeho jména, e-mailové adresy, ulice, telefonních čísel, čísla faxu, data narození, identifikátorů zařízení, polohových dat, informací o vašem poskytovateli, fotografií, videí a demografických dat (pohlaví, název společnosti či organizace, povolání, jazykové preference, město, země, PSČ, časové pásmo atd.). Pokud si u nás zakoupíte služby, můžeme také dle potřeby ukládat čísla vašich kreditních karet či jiné informace o platbě. Můžeme uchovávat a sdružovat jakékoli poskytnuté informace spolu s informacemi získanými z jiných zdrojů, včetně sociálních účtů, které si zvolíte pro použití služeb, nebo informace získané od jiných společností.

 2. ÚDAJE, KTERÉ AUTOMATICKY SHROMAŽĎUJEME

  Při použití služeb automaticky shromažďujeme některé informace. Můžeme shromažďovat informace o vašem používání a aktivitě v souvislosti s našimi službami. Když navštívíte naše webové stránky, informace, které o vás automaticky shromažďujeme, zahrnují například váš operační systém, adresu internetového protokolu (IP), časy přístupů, typ prohlížeče a jazyk a webovou stránku, kterou jste navštívili před návštěvou našich webových stránek. Při použití našich zařízení, stahování a použití našich aplikací nebo přístupu ke službám z vašeho zařízení můžeme také ukládat informace spojené s vaším zařízením a používáním našich aplikací a služeb. Můžeme ukládat například datum aktivace vašeho zařízení, vaši polohu, telefonní číslo, typ zařízení, sériové číslo, identifikátory zařízení (např. čísla IMEI, MEID, sériové číslo, CID, MID a MCC ID číslo nebo ID karty SIM), typy a verze mobilních operačních systémů na vašem zařízení, aplikací a softwaru, který si nainstalujete a používáte, jak ho používáte, obsah, který si prohlížíte nebo používáte a datované protokoly výměn dat. Pokud služby používáte k zálohování a ukládání dat o vašem zařízení a obsahu u nezávislé třetí strany, budeme shromažďovat jisté informace potřebné k obnově vašich dat a obsahu na vaše zařízení, jako je nastavení vašeho zařízení, názvy souborů a aplikací, které si přejete zálohovat. Můžeme také ukládat informace o používání webových majáků, cookies, místních sdílených objektů (LSO) a podobných způsobech popsaných v našich zásadách o používání cookies. Můžeme automaticky spojovat jakékoli informace, které o vás shromáždíme pomocí těchto způsobů, s informacemi, které nám poskytnete a jakékoli další informace, které o vás shromáždíme v souvislosti s těmito zásadami.

  Pro Spojené státy: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/ settings_manager.html#117118

  Pro EU: http://www.youronlinechoices.com/

  Používání dat a ohlašování chyb.. Kromě informací, které automaticky shromažďujeme, jak je popsáno výše, můžeme také shromažďovat podrobnější anonymizované údaje o použití vašeho zařízení a data z chybového hlášení vašeho zařízení (dříve nazývané Tell HTC Experience a Tell HTC Error Reporting na starších zařízeních). Když se účastníte těchto programů, pomáháte nám pochopit, jak používáte vaše zařízení, a zlepšovat zařízení HTC a další HTC produkty a produkty a služby důvěryhodných partnerů. HTC může v případě potřeby tato data znovu určit. Například když budete požadovat technickou podporu, budete chtít používat konkrétní službu nebo aplikaci HTC nebo vytvořit účet HTC. Pro podrobnosti o použití a ohlašování chyb na vašem zařízení a/nebo změně vaší volby ohledně účasti přejděte na „Nastavení“ na vašem zařízení. Nastavení použití a dat o chybách neovlivní shromažďování HTC anonymizovaných údajů o aktivaci ani údaje o specifických aplikacích a službách HTC, které se rozhodnete používat, včetně účtu HTC, a podléhají omezením popsaným v těchto zásadách. Ostatní, včetně poskytovatelů analytické služby třetích stran a poskytovatelů reklamních služeb třetích stran, jak je popsáno v části níže, mohou při vašem používání služeb také automaticky shromažďovat stejné nebo podobné informace o vás a vašem zařízení, včetně osobně identifikovatelných údajů o vašich činnostech online a na webových stránkách a aplikacích třetích stran.

 3. INFORMACE SHROMAŽĎOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM třetí strany

  Část našeho internetového obchodu HTC je provozována třetími stranami, např. Digital River. Když si zakoupíte produkty přes tento internetový obchod, souhlasíte s podmínkami společnosti Digital River, která má na stránkách samostatné zásady ochrany soukromí. Digital River je správcem údajů na vlastní odpovědnost. Digital River s námi sdílí určité údaje o uživatelských transakcích pro účely zpráv o prodeji, lepší pochopení analýzy chování zákazníků či jiné legitimní účely, jak je popsáno v těchto zásadách.

 4. Pro další informace pro reklamu můžeme v našich službách používat poskytovatele reklamních služeb třetích stran. Můžeme také používat třetí strany k doručení nebo pro pomoc doručovat vám reklamu se značkou HTC na webových stránkách třetích stran. Pro doručování těchto reklam třetí strany automaticky shromažďují informace o vás, vašich zařízeních a využití služeb. Tyto informace mohou zahrnovat návštěvy webových stránek a aplikací HTC a dalších, vaši adresu IP, vašeho poskytovatele internetových služeb a prohlížeč, který používáte pro návštěvu našich webových stránek. Třetí strany mohou shromažďovat informace použitím cookies, jak je popsáno v našich zásadách o používání cookies. HTC může použít informace shromážděné prostřednictvím cookies třetích stran nebo majáku v naší službě nebo e-mailu pro účely poskytování lepších reklam na webových stránkách třetích stran. Můžeme vědět, kdy navštívíte webovou stránku HTC po prohlížení takových webových stránek třetích stran a použít informace o vás pro lepší přizpůsobení reklamy vašim potřebám přes naše služby nebo službu třetích stran.

 5. POUŽITÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  HTC může používat vaše informace, včetně osobních údajů, a to následovně:
   Pro poskytování požadovaných služeb nebo plnění smlouvy s vámi
  • Pro poskytování a doručení požadovaných produktů a služeb;
  • Pro zpracování post-transakce na základě vašeho požadavku, jako je vrácení peněz;
  • Pro odesílání informací souvisejících s vašimi požadavky, dotazy a nákupy, včetně potvrzení, faktur, technických zpráv, aktualizací, bezpečnostních upozornění a zpráv podpory a administrativních zpráv;

   Kde máme váš souhlas

  • Pro odesílání marketingové komunikace včetně informací o soutěžích, propagačních akcích, odměnách, nadcházejících událostech a novinkách o produktech a službách nabízených HTC a našimi vybranými partnery (na základě vašich voleb) a pro zpracování a doručení soutěžních příspěvků a odměn.
  • Kde máme oprávněný zájem na zlepšení vaší zákaznické zkušenosti a kvality vám poskytovaných služeb:

  • Pro provoz a vylepšování našich webových stránek, produktů, služeb a marketingu;
  • Pro zodpovězení vašich komentářů a dotazů a poskytování zákaznické služby;
  • Pro shromažďování informací, abychom vám mohli poskytnout personalizované zkušenosti vám na míru, obsah, marketingová sdělení a doporučení prostřednictvím našich služeb (v souladu s vašimi volbami ohledně poskytování jakékoli přímé marketingové komunikace);
  • Pro propojení nebo zkombinování osobních údajů s dalšími informacemi o vašem užívání dalších služeb HTC a služeb třetích stran pro účely, které uvádíme v těchto zásadách, včetně toho, abychom mohli lépe pochopit vás a vaše potřeby a poskytnout vám doporučení, lepší službu a marketing na míru;
  • Pro filtrování obsahu k zobrazení jako součásti služeb;
  • Pro sestavení statistiky o používání a jiných statistik a poznatků ohledně služeb;
  • K zabránění, vyšetřování a zamezení podvodné, neoprávněné či ilegální činnosti a k zajištění bezpečnosti sítě a informací; a
  • Pro usnadnění sdílení informací a obsahu, který jste se rozhodli nahrát přes sociální média (například pokud se rozhodnete nahrát obsah na fórum HTC či jiné aplikace, tento obsah může být na takovém fóru dostupný ostatním).
  • Kde máme zákonnou povinnost

   Pro ochranu, vyšetřování a zamezení podvodné, neoprávněné či ilegální činnosti.
   V případech, kdy od vás musíme vyžadovat vaše osobní údaje, abychom vám mohli poskytnout požadované služby, toto sdělíme při jejich shromáždění. Pokud nám tyto údaje odmítnete poskytnout nebo nebudete souhlasit s dalším zpracováváním těchto údajů, vám již nebudeme schopni takové požadované služby poskytovat. Pokud nebudete souhlasit se zpracováním vašich osobních údajů pro marketingovou komunikaci nebo pokud odvoláte svůj souhlas, jsme povinni podle zákona o ochraně údajů zadat požadované údaje (jméno, e-mailová adresa) do našeho interního e-mailového systému pro zajištění průběžného dodržování vašich námitek nebo odvolání souhlasu. Vaše blokované údaje použijeme výhradně pro tento účel.

 6. VÍCE O POLOHOVÝCH ÚDAJÍCH

  Při použití určitých služeb můžeme shromažďovat, zpracovávat, ukládat a sdílet vaše údaje o přesné poloze. Tyto informace o poloze mohou zahrnovat zeměpisnou polohu vašeho zařízení v reálném čase. Mohou také zahrnovat názvy míst, kde jste byli, kde se „přihlásíte“, pro určení, zaznamenání či sdílení vaší polohy, míst, která označíte na mapě, zeměpisnou polohu, data a další metadata fotografií, které jste pořídili, trasy, po nichž jste cestovali, jak blízko jste k dalším zařízením, jako jsou zařízení s podporou Bluetooth, směrovače Wi-Fi a služby, které používají tato zařízení (např. sledování vašeho pohybu ze strany obchodu pro sběr dat a marketingové účely) a data a časy, kdy jste byli na určitých místech. HTC může sdílet údaje o vaší poloze s poskytovateli aplikací, kteří prokážou, že mají potřebná oprávnění. HTC může přidružit data o poloze s osobně identifikovatelnými či identifikujícími informacemi, jako je ID vašeho zařízení a informace o vašem účtu. Naše služby mohou také shromažďovat data o přesné poloze v anonymizované formě a mohou tato data sdílet s partnery a dopravci pro zlepšení funkcí a služeb.

 7. SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  ÚDAJE, KTERÉ SDÍLÍTE

  Služby vám mohou umožnit připojit se a sdílet vaše činnosti, komentáře, obsah a informace veřejně nebo s lidmi, které určíte. Můžete se také připojit a sdílet vaše údaje na sociálních médiích třetích stran, webových stránkách, aplikacích a službách („Služby sdílení třetích stran“) prostřednictvím „pluginů“, widgetů, tlačítek a dalších funkcí třetích stran, které jsou dostupné a spojené s našimi službami. Dbejte prosím na vaše vlastní soukromí, buďte opatrní, s kým se spojíte a co se rozhodnete sdílet a zveřejnit. Nemůžeme kontrolovat soukromí či bezpečnost údajů, které se rozhodnete zveřejnit nebo sdílet s ostatními. Také nemůžeme kontrolovat a nejsme zodpovědní za žádné služby sdílení třetích stran či jejich činností, včetně údajů, které tyto služby sdílení třetích stran shromažďují o vás a vašem zařízení a jak takové údaje využívají. Přečtěte si prosím zásady ochrany soukromí všech služeb sdílení třetích stran, abyste pochopili jejich zásady ochrany soukromí.

  ÚDAJE, KTERÉ SDÍLÍME.

  Můžeme sdílet vaše osobní údaje následovně tam, kde na to máme právo:

  S vaším souhlasem.

  Sdílíme vaše osobní údaje s poskytovateli reklamních sítí, kde jste udělili svůj souhlas. Vaše osobní údaje sdílíme také se společnými partnery, kde jste udělili svůj souhlas. Na použití vašich osobních údajů ze strany našich partnerů se budou vztahovat jejich zásady ochrany soukromí. Pro účely obchodní dohody (nebo vyjednávání obchodní dohody), která zahrnuje prodej nebo převod celého nebo části našeho podniku či aktiv. . Obchodní dohody mohou zahrnovat jakoukoli fúzi, financování, akvizici, konkurz nebo soudní řízení. Pro účely právní, ochrany, zabezpečení a bezpečnosti:
  • pro dodržování zákonů či regulačních požadavků a reakci na oprávněné požadavky a zákonné postupy;
  • na ochranu práv a majetku HTC, našich zástupců, zákazníků a dalších, včetně vynucování našich dohod, zásad a podmínek použití a ochrany naší sítě a fyzických aktiv; a/nebo
  • v případě nouze, včetně ochrany bezpečnosti našich zaměstnanců a zástupců, našich zákazníků či jakékoli jiné osoby.
  • S poskytovateli služeb, kteří zpracovávají osobní údaje v rámci služeb a kteří jsou předmětem příslušných smluvních závazků.
  • S bezdrátovými nosiči pro poskytování služeb určených vám.
  • Na jejich použití vašich údajů se vztahují jejich zásady ochrany soukromí.
  • Můžeme sdílet nashromážděné a anonymizované informace s ostatními pro jakýkoli účel.


 8. KDE VAŠE ÚDAJE UKLÁDÁME A PŘENOS VAŠICH ÚDAJŮ

  Informace, které shromáždíme, mohou být uloženy na vašem telefonu či na našich serverech, a převáděny, ukládány a zpracovávány ve Spojených státech, Tchaj-wanu, Singapuru, Čínské lidové republice, Spojeném království, jiných členských zemích EU (např. Polsko) a v jakékoli jiné zemi, kde má společnost HTC či její poskytovatelé služeb pobočky, v závislosti na tom, kde náš produkt a služby používáte. V případě převodu vašich osobních údajů z EU do Evropského hospodářského prostoru (EHP) se zavádějí bezpečnostní opatření a příslušná ochranná opatření na ochranu vašich údajů a pro zajištění převodu vašich údajů v souladu s platným zákonem na ochranu osobních údajů, a jsou prováděna v souladu s našimi pokyny. Jako dostatečné ochranné opatření jsme zavedli příslušná Modelová ustanovení EU* s každou stranou (včetně HTC Corporation), jíž jsou převáděny vaše údaje mimo EHP. Pro podrobnosti o ochraně vašich údajů (včetně získání kopie takových opatření) s ohledem na převody mimo EHP nás prosím kontaktujte na kontakty uvedené v příslušné sekci níže.

 9. * Modelová ustanovení EU znamenají standardní ustanovení pro převod osobních údajů správci ustanoveného v zemích třetí strany na základě rozhodnutí Evropské komise 2001/497/ES ze dne 15. června 2001, ve znění rozhodnutí Evropské komise 2004/915/ES ze dne 27. prosince 2004, a standardní ustanovení pro převod osobních údajů správcům ustanoveným ve třetích zemích na základě rozhodnutí Evropské komise 2010/87/ES ze dne 5. února 2010.

 10. UCHOVÁVÁNÍ

  Informace, které shromažďujeme, mohou být uchovávány na dobu potřebnou pro splnění účelů uvedených v části výše „použití vašich osobních údajů“, nebo po dobu konkrétně určenou příslušnými předpisy či zákony např. pro uchovávání údajů pro daňové a účetní účely.

  Při určování příslušných retenčních období budeme brát v úvahu faktory včetně:

  • našich smluvních závazků a práv týkajících se informací zúčastněných;
  • lprávních závazků podle platného práva na uchovávání údajů po určitou dobu;
  • promlčení na základě platného práva;
  • (potenciálních) sporů; a
  • pokynů vydaných příslušnými úřady na ochranu osobních údajů.

   Až vaše údaje již nebudeme potřebovat, bezpečně je smažeme. Pro více informací o tom, jak dlouho uchováváme vaše údaje, nás kontaktujte.


 11. Vaše práva

  Dle zákona máte určitá práva (za určitých podmínek), pokud jde o vaše osobní údaje. Další informace a poradenství ohledně vašich práv získáte od regulačního orgánu na ochranu vašich údajů ve vaší zemi. Jakákoli z těchto práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete prostřednictvím našich kontaktních informací níže.
  • Právo nesouhlasu se zpracováním. Máte právo vznést vůči nám námitku proti určitým typům zpracování, včetně zpracování pro přímý marketing (tj. příjem e-mailů s upozorněním na další služby, o nichž si myslíme, že by vás mohly zajímat, nebo kontaktování ohledně různých potenciálních příležitostí).
  • Právo být informováni. Máte právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o způsobu používání vašich údajů a práv. Proto vám poskytujeme informace v těchto zásadách.
  • Právo na přístup. Máte právo na přístup k vašim údajům (pokud je zpracováváme) a určité další informace (podobné těm v těchto Zásadách ochrany soukromí). Je tomu tak pro vaši informaci a kontrolu, že vaše osobní údaje používáme v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.
  • Právo na opravu. Máte právo na opravu vašich údajů, jsou-li nepřesné nebo neúplné. Můžete požadovat opravu případných chyb v údajích, které o vás uchováváme.
  • Právo na vymazání. Toto je také známé jako „právo být zapomenuti“ a jednoduše řečeno to umožňuje požádat o odstranění vašich údajů, které o vás uchováváme.
  • Právo na omezení zpracování. Máte právo „blokovat“ nebo potlačit další využití vašich údajů. Je-li zpracování omezeno, můžeme stále ukládat vaše údaje, ale již je nebudeme využívat. Uchováváme seznamy lidí, kteří požádali o „zablokování“ dalšího využití svých údajů, abychom zajistili respektování tohoto omezení do budoucna.
  • Právo na přenositelnost údajů. Máte práva získat a znovu použít vaše údaje pro své vlastní účely v různých službách. Pokud se například rozhodnete přejít k novému poskytovateli, umožňuje to přesunout, kopírovat nebo snadno převádět vaše údaje mezi našimi informačními systémy a jejich, a to bezpečně bez narušení jejich využitelnosti. Toto však není obecné právo a existují tu výjimky.
  • Právo na podání stížnosti. Máte právo podat stížnost na způsob manipulace či zpracování vašich údajů u národního správce na ochranu osobních údajů.
  • Právo odvolat souhlas. Pokud jste udělili souhlas ke všemu, co děláme s vašimi osobními údaji (tj. spoléháme na souhlas jako právní základ pro zpracování údajů), máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat (pokud tak učiníte, neznamená to, že to, jak jsme zacházeli s vašimi osobními údaji s vaším souhlasem až do tohoto okamžiku, je nezákonné). Můžete svůj souhlas se zpracováním vašich údajů kdykoli odvolat.

   Tam, kde vaše osobní údaje shromažďujeme v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP), nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktních informací HTC Europe Co. Ltd za účelem uplatnění výše popsaných práv.


 12. VOLBY A ZMĚNY ÚDAJŮ

  Naše marketingové e-maily vám sdělí, jak se „odhlásit“ z příjmu dalších marketingových e-mailů. Pokud zrušíte jejich odběr, můžeme vám stále zasílat nemarketingové e-maily. Nemarketingové e-maily zahrnují e-maily ohledně vašich účtů a našich obchodních jednáních s vámi a mohou zahrnovat požadavek účasti v průzkumech spojených s vaším používáním a spokojeností se službami. Můžete nám posílat žádosti ohledně vašich osobních údajích na níže uvedené kontaktní informace. Můžete požádat o změnu kontaktních možností či marketingových možností a aktualizaci, přístup, odstranění či jiné změny týkající se vašich osobních údajů nebo obsahu, který zveřejníte na službách v souladu s výše uvedenými právy. Pokud není zákonem vyžadováno, nemusíme všechny takové žádosti uznat. Když používáte naše služby, my a třetí strany vám mohou nabídnout možnosti ohledně používání určitých mechanismů sledování, včetně sledování našich online aktivit v průběhu času a napříč různými webovými stránkami, aplikacemi a online službami. Můžeme poskytnout nastavení na vašem zařízení, která vám umožní změnit to, jak my a ostatní shromažďujeme určité informace o vás. Pro více informací o nastavení na vašem zařízení si přečtěte náš manuál k produktům. Mnoho prohlížečů je nastaveno na příjem cookies, pokud a dokud vaše nastavení nezměníte. Odstranění či odmítnutí našich cookies by mohlo mít vliv na způsob fungování našich webových stránek a služeb a mohlo by dojít k odstranění či zakázání blokování cookies na základě našeho nastavení a nastavení třetích stran. Někteří naši poskytovatelé reklamních služeb třetích stran také poskytují možnosti pro používání cookies pro reklamu přizpůsobenou vašemu profilu a předvolbám.
  Pro podrobnosti navštivte: http://optout.networkadvertising.org/#!/ http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html#measure
  Zatímco my a jiní vám poskytneme určité volby, jak je dále uvedeno v těchto zásadách, existuje mnoho způsobů, kdy webový prohlížeč signalizuje a podobné mechanismy mohou naznačovat vaši volbu zamezit sledování, a my si takového mechanismu nemusíme být vědomi ani ho nemusíme respektovat.

 13. Ochrana VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Snažíme se chránit osobní údaje přijetím odpovídajících fyzických, technických a organizačních opatření na ochranu před neoprávněným nebo nezákonným přístupem, použitím, zpracováním či změnou osobních údajů, které od vás získáme prostřednictvím našich služeb, a na ochranu před porušením či ztrátou takových osobních údajů, např. anonymizace, pseudomizace, šifrování (např. šifrování prostřednictvím protokolu Transport Layer Security (HTTPS) během přenosu), omezený přístup atd. I když podnikneme kroky pro používání a zlepšování různých ochranných opatření, žádný systém ani technologie nejsou zcela bezpečné. Pokud zjistíte nějaké technické porušení ovlivňující služby HTC, napište nám prosím e-mail na security@htc.com nebo to nahlaste na těchto webových stránkách. Máte-li obavy týkající se zásady ochrany soukromí nebo těchto zásad, pošlete nám prosím e-mail na Global-Privacy@htc.com. Účet HTC vám umožňuje používat jediné uživatelské jméno a heslo k přihlášení na HTCSense.com a do dalších aplikací a služeb HTC. Některé aplikace a služby HTC vyžadují jiné uživatelské jméno a heslo. Chraňte prosím vaše uživatelská jména a hesla, abyste zabránili přístupu k vašim účtům a k vašim osobním údajům. Nezodpovídáme za bezpečnost jakýchkoli nezávislých aplikací a služeb třetích stran ani za údaje, které o vás tyto aplikace a služby třetích stran mohou shromažďovat. Zeptejte se prosím těchto třetích stran, jak vaše údaje uchovávají v bezpečí.

 14. KONTAKTNÍ ÚDAJE

  Vítáme vaše komentáře a dotazy ohledně těchto zásad. Pošlete nám prosím e-mail na global-privacy@htc.com. Můžete nás také kontaktovat písemně na níže uvedené adresy:
  Americas:
  HTC America, Inc.
  308 Occidental Ave. South, Suite 300 Settle, WA 98005
  Pozor: Správce ochrany soukromí

 15. APAC:
  HTC Corporation
  23 Xinghua Road,
  Taoyuan District,
  Taoyuan City 330, Taiwan
  Company registration number: 16003518
  Pozor: Správce ochrany soukromí

  EU:
  HTC Europe Co. Ltd
  Salamanca, Wellington Street
  Slough, Berkshire SL1 1YP, U.K.
  Registrační číslo společnosti: 04826012 04826012
  Pozor: Správce ochrany soukromí

  (HTC Europe Co. Ltd je hlavní pobočkou HTC Corporation pro EU).

 16. ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY SOUKROMÍ

  Můžeme provádět změny těchto zásad. V případě provedení nějakých změn zásad budou tyto změny uvedeny na této stránce a změníme datum „Poslední úpravy“ níže. TYTO ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ BYLY NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁNY DNE 25 05 2018.
 17. (View archived versions)