Tyto zásady ochrany soukromí (dále jen „zásady“) popisují, jak společnosti HTC Corporation, HTC America, Inc. a další přidružené společnosti (dále jen „HTC“ nebo „my/naše/nás“) shromažďují, používají a sdílejí osobní informace získané od uživatelů stránek, zařízení, aplikací a služeb společnosti HTC (dále souhrnně jen „služby“). HTC se snaží dodržovat všechny zákony, které se vztahují na námi zpracovávané informace týkající se vaší osoby. Na tyto zásady se vztahují zákony, které mohou být přísnější, než je uvedeno v tomto dokumentu.

Vyhrazujeme si právo tyto zásady měnit nebo doplňovat o další oznámení. U některých služeb můžeme zveřejnit jiná prohlášení o soukromí; v takovém případě tyto zásady neplatí. Samostatné podmínky platí v určitých případech například pro informace shromážděné pomocí ohlašovací služby Sdělit společnosti HTC – zprávy o používání a Sdělit společnosti HTC - zprávy o chybách.

POZNÁMKA: Další informace o vás, vašem zařízení a jeho používání může shromažďovat, používat a sdílet váš mobilní operátor, poskytovatel mobilního operačního systému, stejně jako aplikace, nástrojové lišty, služby, zařízení „plug-in“, platformy sociálních médií a webové stránky třetích stran. Zásady ochrany soukromí společnosti HTC se netýkají výrobků, činností a služeb třetích stran. HTC nemá žádnou kontrolu nad tím, jak třetí strany shromažďují, používají a zabezpečují vaše informace. Pro informace o tom, jak třetí strany nakládají s osobními informacemi, prosím vyhledejte jejich zásady ochrany soukromí. Aplikace stahujte pouze z ověřených zdrojů třetích stran a připojujte se pouze k nim.

 1. INFORMACE, KTERÉ NÁM POSKYTUJETE

  Při používání našich služeb nám poskytujete online i offline informace, které zahrnují například: vaše jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní čísla, faxové číslo, datum narození, identifikátory zařízení, údaje o poloze, informace o operátorovi, fotky, videa a demografická data (pohlaví, jméno společnosti nebo organizace, povolání, jazykovou předvolbu, město, stát, PSČ, předčíslí, časové pásmo atd.). Pokud od nás nakupujete služby, můžeme také dle potřeby ukládat čísla vašich kreditních karet a další platební údaje. Informace, které nám poskytnete, můžeme také uchovávat a spojovat s informacemi shromážděnými z dalších zdrojů, včetně účtů na sociálních sítích, které s používáním služeb spojíte, nebo s informacemi, které obdržíme od jiných společností.

 2. INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME AUTOMATICKY

  Při používání služeb se některé informace shromažďují automaticky. Můžeme takto shromažďovat informace o tom, jak naše služby využíváte a jakou činnost v nich vyvíjíte. Při návštěvě našich webových stránek patří mezi informace, které se zaznamenávají automaticky, například váš operační systém, IP adresu, časy přístupů, jazyk a druh prohlížeče a adresa webové stránky, ze které jste přešli na náš web. Při používání našich zařízení, stahování a používání našich aplikací nebo při přístupu ke službám z vašeho zařízení můžeme také zaznamenávat informace, které s tímto zařízením a vaším používáním našich aplikací a služeb souvisejí. Zaznamenávat můžeme například datum aktivace vašeho zařízení, vaši polohu, telefonní číslo, druh zařízení, sériové číslo, identifikátory zařízení (např. číslo IMEI, MEID, sériové číslo, CID, MID a ID číslo MCC nebo ID číslo SIM karty), druhy a verze mobilních operačních systémů ve vašem zařízení, software a aplikace, které jste nainstalovali a používáte a způsob, jakým je používáte, zobrazovaný i používaný obsah a záznamy o výměnách dat s časovými údaji. Pokud používáte služby k zálohování a ukládání dat a obsahu vašeho zařízení u nezávislé třetí strany - poskytovatele služeb, budeme shromažďovat určité informace potřebné k obnovení vašich dat a obsahu do vašeho zařízení, například nastavení vašeho zařízení a názvy souborů a aplikací, které chcete zálohovat.

  Informace o vás můžeme zaznamenávat také prostřednictvím webových signálů, souborů cookie, lokálních sdílených objektů (LSO) a podobných metod (jejich příklady jsou uvedeny níže). Jakékoliv informace, které o vás shromáždíme, můžeme pomocí těchto metod automaticky spojovat s informacemi, které nám poskytnete, a dalšími informacemi, které o vás shromáždíme v souladu s těmito zásadami.

  • Webové signály Webové signály (pixelové tagy) jsou elektronické obrázky umístěné na našich webových stránkách nebo v e-mailech. Mohou sloužit k zasílání souborů cookie, počítání návštěvnosti a porozumění způsobu použití a efektivitě kampaní. Lze tak například zjistit, jestli jste otevřeli zaslaný e-mail a reagovali na něj.
  • Soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které webové stránky ukládají na váš pevný disk. Kromě jiných funkcí nám soubory cookie pomáhají zlepšovat vaše používání našich webových stránek a služeb. Soubory cookie používáme ke zjištění oblíbenosti prvků našich webových stránek a počítání jejich návštěvnosti. Informace shromážděné soubory cookie také používáme k přizpůsobení obsahu a cílení naší reklamy. Chcete-li se dozvědět více o správě ochrany vašich osobních údajů a nastavení ukládání souborů cookie, klikněte na odkazy níže.

   Pro Spojené státy: http://www.allaboutcookies.org/

   Pro EU:http://www.youronlinechoices.com/

  • Lokální sdílené objekty (soubory „flash cookie“). Lokální sdílené objekty, známé také jako soubory „flash cookie“, používáme k uložení vašich preferencí, například ovládání hlasitosti, nebo k zobrazování obsahu přizpůsobeného tomu, co si na našich webových stránkách prohlížíte. Soubory flash cookie se od ostatních souborů cookie liší v množství, druhu a způsobu shromažďování dat. Chcete-li se dozvědět více o ochraně osobních údajů a nastavení ukládání souborů flash cookie, klikněte na odkazy níže.

   Pro Spojené státy: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html#117118

   For the EU: http://www.youronlinechoices.com/


  • Údaje o použití a zprávy o chybách. Kromě výše zmíněných informací, které shromažďujeme automaticky, můžeme na shromažďovat detailnější anonymní informace o použití vašeho zařízení a údaje o chybových zprávách vašeho zařízení (u starších zařízení dříve nazývané Oznámit HTC zkušenosti a Oznámit HTC chybu). Účastí na těchto programech nám pomůžete porozumět způsobu, jakým zařízení používáte, a zlepšit ostatní produkty a služby společnosti HTC a jejích důvěryhodných partnerů. Společnost HTC může dle potřeby tyto údaje znovu identifikovat; pokud například požádáte o technickou podporu, rozhodnete se používat konkrétní službu nebo aplikaci společnosti HTC nebo vytvořit účet HTC. Chcete-li se dozvědět více o zprávách o použití a chybách ve vašem zařízení nebo změnit vaši volbu ohledně své účasti, přejděte do části „Nastavení“ ve vašem zařízení. Nastavení údajů o použití a chybách nebude mít vliv na společností HTC prováděné shromažďování anonymních údajů o aktivaci nebo dat o konkrétních aplikacích a službách společnosti HTC, které se rozhodnete používat, a jinak se na tyto údaje vztahují omezení popsaná v těchto zásadách.


  Tyto a podobné informace o vás a vašem zařízení mohou při používání Služeb automaticky shromažďovat i jiné osoby, včetně dalších poskytovatelů analytických a reklamních služeb, jak popisuje následující odstavec. Mezi tyto informace mohou patřit informace umožňující identifikaci osob týkající se vašich online aktivit v čase a na webových stánkách a v aplikacích třetích stran.

 3. INFORMACE SHROMÁŽDĚNÉ Z REKLAM

  Pro reklamu v našich službách můžeme používat třetí strany - poskytovatele reklamních služeb. Třetí strany můžeme používat také k zobrazení nebo usnadnění zobrazení reklam značky HTC na webových stránkách třetích stran. Třetí strany za účelem zobrazení těchto reklam automaticky shromažďují určité informace o vás a vašich zařízeních a o vašem používání služeb. Tyto informace mohou zahrnovat návštěvy webových stránek a aplikací společnosti HTC a jiných osob, vaši IP adresu, vašeho poskytovatele internetových služeb a prohlížeč, který používáte k návštěvě našich webových stránek.

  Třetí strany mohou shromažďovat informace pomocí souborů cookie (včetně souborů flash cookie), webových signálů,identifikátorů zařízení nebo jiných technologií. Tyto třetí strany mohou informace, které o vás shromáždí, využívat pro své vlastní účely a účely jiných třetích stran k zobrazování reklamy přizpůsobené vašim zájmům a k interpretaci používání a návštěv webových stránek a aplikací společnosti HTC a jiných osob. Tyto zásady se netýkají souborů cookie ani webových signálů, které používají nebo jejichž hostiteli jsou třetí strany, ani za tyto soubory cookie a webové signály nejsme odpovědní. Pokud se chcete o způsobu použití souborů cookie a dalších technologií těchto třetích stran a inzerentů dozvědět více, přečtěte si jejich zásady ochrany soukromí. Pokud se chcete dozvědět více o postupech v rámci mnoha našich společných reklamních služeb, klikněte sem: http://www.networkadvertising.org/choices/

 4. POUŽITÍ VAŠICH OSOBNÍCH INFORMACÍ

  Společnost HTC může vaše informace včetně osobních údajů používat k těmto účelům:

  • provoz a zlepšování našich webových stránek, výrobků, služeb a marketingu;
  • poskytování osobního a přizpůsobeného zážitku, obsahu, marketingu a doporučení v rámci všech našich služeb;
  • zodpovídání připomínek a dotazů a poskytování služeb zákazníkům;
  • poskytování a doručování požadovaných výrobků a služeb;
  • zasílání informací týkajících se vašich žádostí a nákupů, včetně potvrzení, faktur, technických oznámení, aktualizací, bezpečnostních výstrah a podpůrných a administrativních zpráv;
  • komunikace týkající se soutěží, akcí, odměn, nadcházejících událostí a novinek o výrobcích a službách nabízenými společností HTC a vybranými partnery (v závislosti na vašich volbách, jak stanovují naše zásady), zpracovávání a doručování soutěžních příspěvků a odměn;
  • spojování nebo kombinace osobních informací s ostatními informacemi získanými prostřednictvím služeb HTC a služeb třetích stran za účelem, který je uveden v těchto zásadách, včetně lepšího porozumění vašim požadavkům a potřebám a poskytování doporučení, lepších služeb a přizpůsobeného marketingu;
  • ochrana, vyšetřování a předcházení podvodné, neoprávněné nebo nezákonné činnosti;
  • filtrování obsahu, který bude zobrazen jako součást služeb;
  • sestavování statistik použití a jiných statistik a poznatků týkajících se služeb; a
  • usnadnění sdílení informací a obsahu, který odesíláte prostřednictvím sociálních médií.

 5. DALŠÍ INFORMACE O ÚDAJÍCH O POLOZE

  Při používání určitých služeb můžeme shromažďovat, zpracovávat, ukládat a sdílet přesné údaje o vaší poloze. Tyto údaje o poloze mohou zahrnovat geografickou polohu zařízení v reálném čase. Ty mohou zahrnovat jména navštívených míst, místa, na kterých se „přihlásíte“, určíte, zaznamenáte nebo sdílíte svou polohu, místa označená na mapě, geografickou polohu, data a alšímetadata pořízených fotek, procestované trasy, údaje o tom, jak blízko k ostatním zařízením se nacházíte, např. k zařízením s podporou Bluetooth, wifi routerům, a služby, která daná zařízení používají (např. sledování vašeho pohybu obchodem za účelem shromažďování dat a pro marketingové účely), a dat a časových údajů o pobytu na určitých místech. HTC může vaše údaje o poloze sdílet s poskytovateli aplikací, kteří prokážou dostatečné oprávnění. Společnost HTC může údaje o poloze spojovat s informacemi umožňujícími identifikaci osob nebo identifikačními informacemi, např. identifikačním číslem vašeho zařízení a informacemi o vašem účtu. Naše služby mohou rovněž shromažďovat přesné údaje o poloze v anonymní podobě, které pak můžeme sdílet s partnery a operátory za účelem zlepšování funkcí a služeb.

 6. SDÍLENÍ OSOBNÍCH INFORMACÍ

  INFORMACE, KTERÉ SDÍLÍTE

  Prostřednictvím služeb se můžete spojit s lidmi, které si určíte, nebo širší veřejností a sdílet svou činnost, komentáře, obsah a informace. Můžete se také spojit s platformami sociálních médií třetích stran, s jejich webovými stránkami, aplikacemi a službami („služby sdílení třetích stran“) a sdílet s nimi své informace prostřednictvím zařízení „plug-in“, widgetů, tlačítek a dalších funkcí třetích stran, které jsou dostupné v rámci našich služeb nebo ve spojení s nimi. Dbejte prosím na své osobní soukromí, protože je jenom na vás, s kým se spojíte a s kým budete informace sdílet. Nezaručujeme soukromí ani bezpečnost informací, které dobrovolně veřejně zpřístupníte nebo které sdílíte s ostatními. Nemůžeme kontrolovat služby sdílení třetích stran nebo jejich činnost a nejsme za ně odpovědí, a to včetně údajů, které tyto služby sdílení třetích stran od vás a vašeho zařízení shromažďují, nebo způsobu, jakým tyto údaje použijí. Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů všech služeb sdílení třetích stran, abyste se obeznámili s jejich postupy ochrany osobních údajů.

  INFORMACE, KTERÉ SDÍLÍME

  Vaše osobní informace můžeme sdílet následujícími způsoby:

  • S vaším souhlasem. Můžete nám například dovolit sdílet vaše osobní informace s partnery na společných webových stránkách nebo můžete využít našich služeb pro připojení ke službám našich partnerů nebo pro žádost o obdržení informací. Způsob používání osobních informací našimi partnery se řídí jejich zásadami ochrany soukromí.
  • Vaše osobní informace můžeme sdílet pro účely obchodních dohod (nebo jejich vyjednávání) týkajících se prodeje či převodu celého podniku nebo jeho majetku, případně jejich částí. Obchodní dohody mohou zahrnovat slučování, financování, akvizice a konkurzní řízení nebo jednání.
  • Pro zákonné účely, ochranu, zabezpečení a bezpečnost včetně:
   • plnění právních předpisů nebo regulačních požadavků a reakce na zákonné požadavky a postupy;
   • ochranu práv a majetku společnosti HTC, našich zástupců, zákazníků a dalších, včetně vymáhání dohod, smluv a podmínek použití, pro ochranu naší sítě a hmotných aktiv; nebo
   • mimořádné situace, včetně ochrany bezpečnosti našich zaměstnanců a zástupců, zákazníků nebo jiných osob.
  • S osobami, které informace používají k tomu, aby nám nebo naším jménem poskytovali služby.
  • S poskytovateli bezdrátového připojení. Způsob nakládání s osobními informacemi mobilními operátory podléhá jejich zásadám ochrany soukromí.

  S ostatními můžeme sdílet souhrnné anonymní informace za jakýmkoliv účelem.


 7. KDE VAŠE INFORMACE UKLÁDÁME, PŘENOS VAŠICH INFORMACÍ A UCHOVÁVÁNÍ

  Shromážděné informace mohou být uloženy ve vašem telefonu nebo na našich serverech. Mohou být přenášeny, uchovávány a zpracovávány ve Spojených státech amerických, na Tchaj-wanu, v Singapuru, v členských státech EU a v jakékoliv jiné zemi, kde společnost HTC nebo její poskytovatelé služeb provozují zařízení, včetně jurisdikcí, které postrádají zákony o ochraně dat, jež by poskytovaly rovnocennou míru ochrany jako zákony ve vaší domovské zemi. Všechny vaše osobní informace, které získáme, však budeme chránit v souladu s těmito zásadami. Používáním služeb souhlasíte s naším přenosem vašich osobních informací v souladu s těmito zásadami. Shromážděné osobní informace můžeme uchovávat tak dlouho, jak je potřeba pro naplnění účelů uvedených v části „POUŽITÍ VAŠICH OSOBNÍCH INFORMACÍ“ výše, nebo po dobu, kterou konkrétně požadují platné předpisy nebo zákony.

 8. VOLBY A ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE INFORMACÍ

  Naše marketingové e-maily obsahují pokyny, jak postupovat při odhlášení z jejich dalšího odběru. Pokud se z odběru odhlásíte, stále vám můžeme zasílat nemarketingové e-maily. Nemarketingové e-maily zahrnují například vaše účty a společné obchodní záležitosti a mohou obsahovat žádost o vaši účast na průzkumech týkajících se vašeho používání služeb a jejich spokojenosti s nimi.

  Prostřednictvím níže uvedených kontaktních informací se na nás můžete obracet se žádostmi týkajícími se vašich osobních informací. Můžete požádat o změnu způsobu kontaktování, měnit volby týkající se marketingu a aktualizovat osobní informace nebo obsah, který umístíte na služby, přistupovat k nim, odstraňovat je nebo je jinak měnit. Pokud to nevyžaduje zákon, nemusíme všem těmto žádostem vyhovět.

  Používáte-li naše služby, my a třetí strany vám můžeme poskytnout možnost volby ohledně použití určitých mechanismů sledování včetně sledování vašich online aktivit v čase a na různých webových stránkách, v různých aplikacích a online službách. Na vašem zařízení můžeme zajistit nastavení, které vám umožní změnit způsob, jakým my a ostatní osoby shromažďujeme určité informace týkající se vaší osoby. Další informace o nastavení na vašem zařízení získáte přečtením návodu k vašemu produktu. Většina prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky, dokud toto nastavení nezměníte.
  Mazání nebo odmítání souborů cookie může ovlivnit funkci webových stránek a služeb a mohlo by tím dojít k vymazání nebo deaktivaci možnosti odhlášení souborů cookie, které jsme my nebo třetí strany nastavili.

  Někteří naši poskytovatelé služeb – třetí strany poskytují také možnost volby použití souborů cookie k zobrazování reklam přizpůsobených vašemu profilu a předvolbám. Chcete-li se dozvědět více, navštivte stránky:
  http://www.networkadvertising.org/choices/
  http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html#measure

  I když vám my nebo jiné strany poskytují určité volby, jak je uvedeno dále v těchto zásadách, existuje mnoho způsobů, jak mohou signály webového prohlížeče nebo podobné mechanismy ukazovat vaši volbu ohledně zákazu sledování, a může se stát, že nebudeme o všech těchto mechanismech vědět nebudeme jim moci vyhovět.

 9. ZABEZPEČENÍ VAŠICH OSOBNÍCH INFORMACÍ

  Snažíme se chránit osobní informace přijímáním vhodných fyzických, technických a organizačních opatření podporujících ochranu před neoprávněným nebo nezákonným přístupem, použitím, zpracováním nebo pozměňováním osobních informací, které od vás získáváme prostřednictvím našich služeb, a proti porušením ochrany nebo ztrátou těchto osobních informací. Přestože používáme různá bezpečnostní opatření, která neustále zlepšujeme, žádný systém ani technologie nejsou zcela bezpečné. Pokud se dozvíte o technické zranitelnosti týkající se služeb společnosti HTC, napište prosím e-mail na security@htc.com nebo navštivte tuto webovou stránku a nalezenou zranitelnost nahlaste. Máte-li problém týkající se ochrany osobních informací nebo těchto zásad, zašlete nám prosím e-mail na Global-Privacy@htc.com.

  Pomocí účtu HTC se lze pod jediným uživatelským jménem a heslem přihlásit na HTCSense.com a ostatní aplikace a služby společnosti HTC. Některé aplikace a služby společnosti HTC vyžadují jiné uživatelské jméno a heslo. Chraňte prosím svá uživatelská jména a hesla tak, abyste komukoli cizímu zamezili přístup ke svým účtům a osobním informacím.

  Nezodpovídáme za bezpečnost aplikací a služeb nezávislých třetích stran ani za informace, které o vás tyto aplikace a služby třetích stran shromažďují. Ohledně ochrany vašich osobních informací se obraťte na tyto třetí strany.

 10. KONTAKTNÍ INFORMACE

  Vítáme vaše komentáře a dotazy týkající se těchto zásad. Please email us at global-privacy@htc.com. Můžete nás kontaktovat také písemně na níže uvedených adresách:

 11. Americas:
  HTC America, Inc.
  13920 SE Eastgate Way, Suite 400
  Bellevue, WA 98005
  Attention: Privacy Administrator

  APAC:
  HTC Corporation
  23 Xinghua Road,
  Taoyuan District,
  Taoyuan City 330, Taiwan
  Company registration number: 16003518
  Attention: Privacy Administrator

  EU:
  HTC Europe Co. Ltd
  Salamanca, Wellington Street
  Slough, Berkshire SL1 1YP, U.K.
  Company registration number: 04826012
  Attention: Privacy Administrator

  (HTC Europe Co. Ltd is the nominated representative of HTC Corporation for the EU.)

 12. ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY SOUKROMÍ

  Máme právo tyto zásady měnit. Pokud tyto zásady změníme, budou změny zveřejněny na této stránce a změní se datum „poslední aktualizace“ níže.

  TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ BYLY NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁNY DNE 29. září 2014.