Clock

< < Menu

Sử dụng Đồng hồ

Ghi chú: Nội dung trợ giúp ở đây dựa theo phiên bản ứng dụng sau: 9.50.1x. Một số mẫu điện thoại không hỗ trợ phiên bản ứng dụng mới nhất.
Tận dụng nhiều hơn từ ứng dụng Đồng hồ ngoài ngày và giờ thông thường. Sử dụng điện thoại của bạn làm đồng hồ thế giới để xem ngày và giờ của các thành phố trên thế giới. Bạn cũng có thể cài báo thức hoặc theo dõi thời gian bằng cách sử dụng đồng hồ bấm hoặc đồng hồ đếm ngược.

Đặt ngày và giờ thủ công

  1. Từ Màn hình chính, chạm Tất cả phím ứng dụng, sau đó tìm và chạm vào Đồng hồ.
  2. Trong tab Đồng hồ Thế Giới, chạm > Đặt ngày và giờ.
  3. Chạm vào nút gạt Ngày và giờ tự động Bật/TắtMúi giờ tự động Bật/Tắt để tắt các tùy chọn.
  4. Đặt múi giờ, ngày và thời gian theo yêu cầu.
Thủ thuật: Để hiển thị giờ quân đội, chọn tùy chọn Sử dụng dạng 24-giờ.

Cài đặt thành phố quê hương của bạn

  1. Trên tab Đồng hồ Thế Giới, chạm vào Nút Thêm các tùy chọn > Cài đặt múi giờ trong nước.
  2. Nhập tên thành phố của bạn.
  3. Cuộn qua danh sách và chạm vào thành phố quê hương của bạn.

Thêm một thành phố vào màn hình Đồng hồ Thế Giới

  1. Trên tab Đồng hồ Thế Giới, chạm vào Thêm thành phố.
  2. Nhập tên thành phố bạn muốn thêm.
  3. Cuộn qua danh sách và bấm vào thành phố bạn muốn thêm.