Clock

< < Menu

Cài đặt báo thức

Bạn có thể cài đặt một hoặc nhiều báo thức.
 1. Từ Màn hình chính, chạm Tất cả phím ứng dụng, sau đó tìm và chạm vào Đồng hồ.
 2. Trên tab Báo thức, chọn ô chọn của một báo thức và sau đó chạm vào báo thức đó.
 3. Trong phần Đặt báo thức, sử dụng bánh xe cuộn để đặt giờ báo thức.
 4. Nếu bạn muốn báo thức cho nhiều ngày, chạm vào Lặp lại.
 5. Chạm vào Xong.
  Hình ảnh thể hiện cách đặt báo thức.
Thủ thuật:
 • Để tắt báo thức, xóa ô chọn của báo thức đó.
 • Nếu bạn cần cài nhiều hơn ba báo thức, chạm vào Thêm báo thức.
 • Chạm vàoNút Thêm các tùy chọn > Cài đặt để cài đặt âm lượng báo thức, tăng dần âm lượng báo thức, và nhiều hơn nữa.

Gia hạn hoặc bỏ qua báo thức

Ngoài việc nhấn vào các điều khiển trên màn hình, theo mặc định, bạn có thể nhấn nút ÂM LƯỢNG để gia hạn, hoặc lật điện thoại để hủy bỏ báo thức khi đổ chuông.

Bạn có thể thay đổi các tùy chọn này.

 1. Trên tab Báo thức, nhấn Nút Thêm các tùy chọn > Cài đặt.
 2. Chạm vào Tùy chọn nút âm lượng hoặc là Tùy chọn lật.
 3. Chọn Gia hạn hoặc Hủy bỏ trên trình đơn tùy chọn.
Thủ thuật: Chạm vào Thời lượng gia hạn nếu bạn muốn thay đổi thời gian trước khi chuông tiếp tục kêu.

Xóa báo thức

 1. Trên tab Báo thức, chạm > Xóa.
 2. Chọn báo thức bạn muốn xóa và sau đó bấm Xóa.