Tại HTC®, chúng tôi cam kết tạo ra những sản phẩm tiên tiến theo cách thức có trách nhiệm – tôn trọng mọi người, cộng đồng mà chúng tôi hoạt động cũng như môi trường. Tiêu chuẩn trách nhiệm của doanh nghiệp toàn cầu và mục tiêu bền vững của chúng tôi được thiết kế để:

 • Tạo ra môi trường làm việc bền vững, thỏa đáng trong đó mọi nhân viên đều phát triển.
 • Giảm thiểu tác động môi trường khi đưa các sản phẩm ra thị trường.
 • Duy trì chuỗi cung ứng có trách nhiệm có tác động môi trường tối thiểu và cơ sở nhà cung cấp sản xuất hỗ trợ và tuân thủ các tiêu chuẩn xã hội và doanh nghiệp được kỳ vọng của chúng tôi.

Mọi người

Sự thành công trong kinh doanh và khả năng đổi mới của chúng tôi có liên quan trực tiếp với trạng thái khỏe mạnh của tài sản có giá trị nhất của chúng tôi, nhân viên của chúng tôi. Nét đặc sắc của công ty chúng tôi và khả năng tạo ra môi trường làm việc bền vững, thỏa đáng được xác định bởi sự chính trực cá nhân và sự trung thực của các nhân viên, vì chứng tôi nỗ lực tuân thủ các thực tiễn kinh doanh có trách nhiệm, trung thực và có đạo đức.

 • Nhân quyền

  Chúng tôi cam kết duy trì các nguyên tắc cơ bản về nhân quyền cho tất cả các công nhân của mình. Cụ thể, đối với các công nhân nhà máy, sự tôn trọng đối với việc bảo vệ và duy trì nhân quyền được hướng dẫn bằng các nguyên tắc được nêu trong Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Mối quan hệ của chúng tôi với nhân viên, khách hàng và nhà cung cấp, và với các quốc gia và cộng đồng mà chúng tôi hoạt động, phản ảnh các nguyên tắc được đề ra và tham khảo trong này. Ngoài ra, chúng tôi thúc đẩy việc tự do lựa chọn việc làm và nghiêm cấm các hành vi quấy rối và phân biệt đối xử.

 • Giờ Làm việc

  Chúng tôi nỗ lực cung cấp lịch làm việc cân bằng nhất quán với thực tiễn lao động tại địa phương cho các nhân viên. Đối với các công nhân này máy, chúng tôi tuân theo tiêu chuẩn do Liên minh Công ty Ngành công nghiệp Điện tử (EICC) xây dựng nhằm hạn chế việc làm thêm giờ quá mức. Các nhà cung cấp sản xuất phải tuân thủ Quy tắc Ứng xử Nhà cung cấp của chúng tôi và triển khai ít nhất 24 giờ nghỉ liên tục sau mỗi khoảng thời gian 7 ngày.

 • Sức khỏe và An toàn

  Chúng tôi nỗ lực tạo ra môi trường làm việc lành mạnh và an toàn cho các nhân viên. Ví dụ: các nhân viên nhà máy của chúng tôi được huấn luyện liên tục về sức khỏe và an toàn cần thiết cho công việc của họ, đồng thời các cơ sở sản xuất của chúng tôi được quản lý chặt chẽ thong qua thiết kế phù hợp, kiểm soát kỹ thuật và hành chính, bảo dưỡng phòng ngừa và xây dựng quy trình làm việc an toàn. Công tác kiểm tra được tiến hành thường xuyên.

  Các nguyên tắc về Sức khỏe và An toàn được cập nhật hàng năm để phản ánh điều kiện sức khỏe và an toàn hiện tại. Những nguyên tắc này bao gồm quản lý vật liệu nguy hiểm và giảm thương tích tại nơi làm việc và vật liệu nguy hiểm. Được chứng nhận theo OHSAS18001:2007 cho hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động, chúng tôi cũng đã triển khai hệ thống tự động hóa trong các phần nhất định của quy trình lắp ráp tại các nhà máy để giảm rủi ro thương tích căng thẳng lặp lại.

  Các thành phần chính của nguyên tắc Sức khỏe và An toàn của chúng tôi:

  • Cung cấp các biện pháp kiểm soát phù hợp, quy trình làm việc an toàn, bảo dưỡng phòng ngừa, thiết bị an toàn và các biện pháp bảo vệ khác để giảm thiểu các rủi ro về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc.
  • Xây dựng chính sách phản hồi khẩn cấp để huấn luyện, thông báo và sơ tán nhân viên trong trường hợp khẩn cấp.
  • Khuyến khích các nhân viên nhà máy tham gia vào chương trình sức khỏe do công ty tài trợ. Tại các cơ sở sản xuất của ở Đài Loan và Trung Quốc, chúng tôi đang cung cấp thẻ hội viên thể dục, tư vấn sức khỏe tại chỗ và dịch vụ sàng lọc sức khỏe.
 • Không phân biệt đối xử và Quấy rối

  Sự đa dạng là một giá trị cốt lõi của văn hóa công ty toàn cầu và giúp chúng tôi đáp ứng các nhu cầu luôn thay đổi của khách hàng, cộng đồng và đối tác. Chúng tôi là người sử dụng lao động cơ hội công bằng và không phân biệt đối xử trong hoạt động việc làm và nhân sự dựa trên chủng tộc, giới tính, độ tuổi, khuyết tật cơ thể và tinh thần, tôn giáo, nguồn gốc dân tộc và bất kỳ đặc điểm nào khác được pháp luật hiện hành bảo vệ.

 • Không sử dụng Lao động Trẻ em

  Lao động trẻ em là vấn đề rất nghiêm trọng và chúng tôi thực hiện các biện pháp chủ động để ngăn chặn việc sử dụng lao động chưa đến tuổi tại các cơ sở sản xuất của mình cũng như các nhà cung cấp sản xuất của chúng tôi. Chúng tôi bắt buộc cung cấp bằng chứng về tuổi để làm việc nhằm đảm bảo đáp ứng tất cả các luật và quy định về lao động của địa phương. Quy tắc Ứng xử Nhà cung cấp của chúng tôi dành cho các nhà cung cấp sản xuất giới hạn mọi hình thức lao động không công bằng và nêu rõ kỳ vọng của chúng tôi rằng tất cả các công nhân nhà máy phải ở độ tuổi lao động hợp pháp. Ngoài ra, chúng tôi thường xuyên kiểm tra lao động và truyền đạt các kỳ vọng của mình về lao động công bằng tới các nhà cung cấp sản xuất.

Môi trường

Mục tiêu của chúng tôi là liên tục tìm ra những cách thức tiên tiến để giảm tiêu thụ năng lượng, loại bỏ rác thải và tái sử dụng vật liệu để giảm thiểu tác động tới môi trường và tạo dựng dấu ấn bền vững.

 • Sử dụng Năng lượng và Phát thải

  Để giảm lượng phát thải và cắt giảm lượng cacbon của mình, chúng tôi đã thiết kế chuỗi cung ứng rất ngắn và hầu hết nhà máy của các nhà cung cấp đều nằm gần các địa điểm sản xuất chính của chúng tôi tại Đào Viên, Đài Loan và Thượng Hải, Trung Quốc. Các kỹ sư và nhà thiết kế của chúng tôi tập trung thiết kế các thiết bị tiết kiệm năng lượng hơn. Ngoài ra, chúng tôi thực thi các tiêu chuẩn trong Quy tắc Ứng xử Nhà cung cấp với các nhà cung cấp sản xuất và đánh giá các thực tiễn môi trường trong quá trình kiểm toán các nhà cung cấp đó. Chúng tôi cũng giám sát các nguồn và phát thải khí nhà kính theo tiêu chuẩn ISO 14064-1.

  Quản lý Hóa chất và Vật liệu Có hại

  Việc quản lý phù hợp rác thải, hóa chất và các vật liệu khác rất quan trọng đối với việc bảo vệ môi trường và sức khỏe cũng như sự an toàn của các nhân viên nhà máy. Chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp sản xuất tuân thủ các điều luật và tiêu chuẩn ngành hiện hành, chẳng hạn như Hạn chế Sử dụng Vật chất Độc hại Nhất định trong Thiết bị Điện và Điện tử (RoHS). Chúng tôi có một số chương trình chuyên biệt để đảm bảo quản lý và kiểm soát phù hợp phế liệu, bao gồm đánh giá sự tuân thủ của nhà cung cấp, kiểm tra nhà máy và xử lý cũng như bảo quản an toàn hóa chất và phế liệu. Chúng tôi cũng đã triển khai hệ thống kiểm tra sử dụng các phân tích hóa học và vật lý và thu thập tài liệu trong toàn bộ chuỗi cung ứng nhằm giảm hoặc loại bỏ các chất gây ra mối lo ngại về môi trường.

 • Tái sử dụng và Tái chế

  Đối với chúng tôi, việc giảm rác thải bắt đầu bằng giảm rác thải tại nguồn. Chúng tôi cam kết giảm lượng rác thải công nghiệp từ các quy trình sản xuất và tăng cường việc tái chế nguyên vật liệu. Cam kết này đã mang tới kết quả là chúng tôi duy trì được mức tái chế trung bình hàng năm là 60% phế liệu sản xuất. Tại các văn phòng chính của HTC, tất cả các bao bì và phế liệu như hộp bìa cứng, thùng chứa và vật liệu đóng gói bằng nhựa đều được thu gom và tách riêng để tái chế. Hơn nữa, chúng tôi tìm kiếm những cách thức để giảm rác thải, như triển khai chương trình thu hồi tại Hoa Kỳ, cho phép người tiêu dùng trả lại miễn phí các thiết bị điện tử đã sử dụng để tái sử dụng hoặc tái chế và giới thiệu một chương trình thử nghiệm nhằm loại bỏ bộ sạc thiết bị khi đóng gói bán hàng.

 • Quản lý và Báo cáo Môi trường

  Chúng tôi đã đạt được một loạt chứng nhận ISO 14000 cho việc quản lý môi trường để liên tục giảm thiểu tác động môi trường và tuân thủ các luật, quy định hiện hành và các tiêu chuẩn môi trường khác. Các chứng nhận của chúng tôi bao gồm:

 • Environmental Management and Reporting

  We have obtained the ISO 14000 series of certifications for environmental management to continually minimize our environmental impact and comply with applicable laws, regulations, and other environmental standards. Our certifications include:

  • ISO 14001:2004 để đặt ra các tiêu chí cho hệ thống quản lý môi trường, bao gồm giảm chi phí quản lý rác thải và tiết kiệm năng lượng và nguyên vật liệu.
  • ISO 14064-1:2006 để báo cáo việc phát thải và loại bỏ khí nhà kính, bao gồm các yêu cầu về thiết kế, phát triển, quản lý, báo cáo và xác minh khối lượng khí nhà kính của chúng tôi.
  • ISO 50001:2011 để đẩy mạnh việc phát triển liên tục tiết kiệm năng lượng, bao gồm các yêu cầu theo luật định và quy định về tuân thủ và thực tiễn tốt nhất đối với các biện pháp tiết kiệm năng lượng.
  • IECQ QC 080000 HSPM để duy trì các quy trình thiết kế và sản xuất sản phẩm không có vật chất nguy hiểm, bao gồm việc tuân thủ luật và tiêu chuẩn ngành và tác động tối thiểu đối với môi trường.

Chuỗi cung ứng

Như một điều kiện để làm việc, chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp sản xuất tuân thủ các nguyên tắc và tiêu chuẩn của Quy tắc Ứng xử Nhà cung cấp của HTC đối với mọi người, sức khỏe và an toàn cũng như môi trường. Tải xuống Quy tắc Ứng xử Nhà cung cấp của chúng tôi để biết thêm chi tiết. Chúng tôi thường xuyên tiến hành việc kiểm tra nhà cung cấp sản xuất để đảm bảo việc tuân thủ và giám sát chặt chẽ bất kỳ nhà cung cấp nào bị coi là có nguy cơ vi phạm Quy tắc Ứng xử của chúng tôi.

 • Quy tắc Ứng xử Nhà cung cấp

  Quy tắc Ứng xử Nhà cung cấp (Quy tắc) của HTC mô tả các yêu cầu về trách nhiệm xã hội và doanh nghiệp của chúng tôi dành cho các nhà cung cấp sản xuất. Như một điều kiện của việc kinh doanh với HTC, chúng tôi hy vọng các nhà cung cấp sản xuất (và nhà cung cấp của họ) biết và triển khai những yêu cầu này và đảm bảo hoạt động kinh doanh có trách nhiệm. Chúng tôi thường xuyên đánh giá việc tuân thủ những yêu cầu này và cân nhắc điều này khi lựa chọn đối tác.

  Các yêu cầu về lao động, môi trường và an toàn cũng như đạo đức được đề ra trong Quy tắc nhất quán với các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận do Liên minh Công ty Ngành công nghiệp Điện tử (EICC), Liên Hợp Quốc và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) xây dựng. Quy tắc của chúng tôi bao gồm:

  • Lao động và nhân quyền, bao gồm việc ngăn chặn lao động trẻ em và lao động không tự nguyện, đối xử công bằng, quyền tự do đoàn thể và tuân thủ quy định.
  • Hoạt động Sức khỏe và An toàn, bao gồm lập kế hoạch chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp và chính sách an toàn lao động.
  • Chính sách môi trường, bao gồm việc ngăn chặn ô nhiễm, quản lý rác thải và tuân thủ quy định.
  • Đạo đức và sự chính trực, bao gồm chính sách tìm nguồn khoáng sản không xung đột, quyền riêng tư và hoạt động kinh doanh công bằng.
  • Hệ thống quản lý, bao gồm tuân thủ luật định và quy định, kiểm toán và đánh giá và lập tài liệu.
 • Chương trình Kiểm toán Nhà cung cấp

  Kiểm toán nhà cung cấp sản xuất là thành phần cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính toàn vẹn của chuỗi cung ứng. Do đó, chúng tôi chủ động quản lý quy trình kiểm toán và có nhóm kiểm toán nhà cung cấp chuyên biệt đi tới địa điểm của các nhà cung cấp để đảm bảo rằng họ đáp ứng các yêu cầu quy định của địa phương và tuân thủ Quy tắc Ứng xử Nhà cung cấp của chúng tôi. Nhóm kiểm toán nhà cung cấp của chúng tôi chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm toán các nhà cung cấp, bao gồm việc tuân thủ về lao động, môi trường và an toàn và sức khỏe. Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn được quốc tế chấp nhận và được công nhận trong ngành, chẳng hạn như các nguyên tắc được xây dựng cho các công ty điện tử của Liên minh Công ty Ngành công nghiệp Điện tử (EICC). Các nhà cung cấp được xác định là có vấn đề về tuân thủ sẽ được thông báo và lập tức có nghĩa vụ lập kế hoạch khắc phục nhằm giải quyết vấn đề được chỉ rõ.

 • Tìm nguồn Có trách nhiệm

  Chính sách tìm nguồn của chúng tôi yêu cầu rằng nguyên vật liệu thô được sử dụng trong các sản phẩm phải được tách riêng, xử lý và sản xuất theo cách có trách nhiệm, nhất quán với các chính sách đạo đức và môi trường. Việc sử dụng nguyên vật liệu có xung đột trong ngành công nghiệp điện tử là một vấn đề nghiêm trọng. Với tư cách là thành viên của Liên minh Công ty Ngành công nghiệp Điện tử (EICC), chúng tôi đã ký Quy tắc Ứng xử EICC, yêu cầu các thành viên chấp nhận chính sách tìm nguồn đảm bảo rằng các chất tantali (cũng được gọi là coltan), thiếc, vonfram và vàng được sử dụng trong các sản phẩm của họ không làm lợi cho các nhóm vũ trang tham gia vào hành vi lạm dụng nhân quyền tại Cộng hòa Dân chủ Congo và khu vực xung quanh. Do việc theo dõi vẫn rất khó khăn nên HTC đã dừng hoàn toàn tìm nguồn khoáng sản từ Cộng hòa Dân chủ Congo và khu vực Trung Phi. Như một điều kiện để kinh doanh với HTC, các nhà cung cấp của chúng tôi phải biết và đồng ý với chính sách tìm nguồn có trách nhiệm. Chúng tôi đánh giá hoạt động tìm nguồn khoáng sản của các nhà cung cấp thông qua chương trình kiểm toán nhà cung cấp.

Cộng đồng

Trở thành một công dân toàn cầu tốt bắt đầu bằng việc trở thành một công dân địa phương tốt. Chúng tôi hỗ trợ nhiều chương trình trong các cộng đồng của mình bao gồm hoạt động giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, văn hóa và nghệ thuật và tình nguyện. Ví dụ:

 • Tại Đài Loan, thông qua HTC Foundation, các nhân viên tại trụ sở của chúng tôi thúc đẩy các chương trình và lớp học xây dựng nhân cách cho trẻ em và thanh niên, như một phần của nỗ lực nhằm khuyến khích sự tham gia của người dân. Từ năm 2008, quỹ của Dự án Giáo dục Pan Shi (dịch ra là “Thạch Bàn”) đã được cung cấp tổng cộng NT$ 24 triệu trong việc cấp vốn, đào tạo và học bổng cho 100 trường khác nhau và 68.000 giáo viên và học sinh trên khắp Đài Loan.
 • Chúng tôi hợp tác với World Vision Đài Loan để cung cấp quỹ giáo dục cho con em của các gia đình có thu nhập thấp tại Trung Mỹ và Châu Phi.
 • Tại Bắc Mỹ, trụ sở tại Hoa Kỳ của chúng tôi tài trợ cho Câu lạc bộ Bellevue Boys and Girls và đóng góp cho Trung tâm TXL (Tài năng Tuổi teen) cung cấp cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông các kỹ năng công nghệ và sáng tạo.
 • Chúng tôi cũng cung cấp một số học bổng cho học sinh từ các gia đình có thu nhập thấp tại vùng hẻo lánh tây bắc Trung Quốc, tỉnh Tứ Xuyên, tỉnh Liêu Ninh và tỉnh Thanh Hải và đã làm như vậy từ năm 2007.