Calendar

< < Menu

Etkinlik hatırlatıcılarını sonlandırma veya erteleme

Bir etkinlik için en az bir hatırlatıcı ayarladıysanız, hatırlatma için durum çubuğunun bildirimler alanında yaklaşan etkinlik simgesi görünecektir.
  1. Bildirimler panelini kaydırarak açın.
  2. Bildirimde birden fazla hatırlatıcı gösterilirse, tüm hatırlatıcıları görmek için dokunun. Ardından bu hatırlatıcıları ertelemeyi veya sonlandırmayı seçebilirsiniz.
  3. Tek bir etkinlik bildirimi görürseniz, genişletmek için bildirimde iki parmağınızı ayırın. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:
    • Ertele veya Bırak öğesine dokunun. Sonlandırmak için bildirimi sola veya sağa da sürükleyebilirsiniz.
    • Toplantı katılımcılarına hızlı bir yanıt göndermek için E-posta gönder öğesine dokunun.
      İpucu: Ön ayarlı hızlı yanıtları düzenlemek veya kendi hızlı yanıtınızı eklemek için, Takvim uygulamasını açıp Daha fazla seçenek düğmesi > Ayarlar > Hızlı yanıt öğelerine dokunun.
Takvim hatırlatıcılarını sonlandırmak veya ertelemek istemezseniz, durum çubuğunun bildirimler alanında bekletmek için Bildirimler panelinde GERİ düğmesine basın.