Calendar

< < Menu

Gösterilecek takvimleri seçme

  1. Giriş ekranında All apps button öğesine dokunun, Takvim uygulamasını bulup dokunun.
  2. Daha fazla seçenek düğmesi > Hesaplar (Tüm takvimler) veya Hesaplar (Çoklu takvim) öğesine dokunun.
  3. Göstermek ya da gizlemek istediğiniz bir hesabı seçin veya seçimini kaldırın.

    Bir çevrimiçi hesap altında birden fazla takviminiz varsa, kapsanacak öğeleri seçmek için simgesine dokunun.

  4. Kaydet öğesine dokunun.
Not: Takvimler, gizli olsalar bile telefonunuzda eşitlenirler.