HTC®'de, insanlara, hizmet verdiğimiz topluluklara ve çevreye saygı göstererek yenilikçi ürünleri sorumlu bir şekilde üretmeye büyük önem veriyoruz. Küresel kurumsal sorumluluk standartlarımız ve sürdürülebilirlik hedeflerimiz, şunları gerçekleştirmek için tasarlanmıştır:

 • Çalışanların kendilerini geliştirdiği, sürdürülebilir ve ödüllendirici bir çalışma ortamı yaratmak.
 • Pazara ürün sunarken çevre üzerindeki etkimizi en aza indirmek.
 • Minimum çevresel etkiye sahip, sorumluluk sahibi bir tedarik zinciri ile uyulmasını beklediğimiz kurumsal ve sosyal standartlarımıza destek olan ve buna sadık kalan üretim tedarikçisi tabanını muhafaza etmek.

Kişiler

İşimizin başarısı ve yenilikçi yeteneğimiz, en değerli varlığımız olan çalışanlarımızın refahı ile doğrudan bağlantılıdır. Sorumluluk sahibi, dürüst ve etik iş uygulamalarına sadık kalmaya çalışıyoruz ve şirketimizin karakteri ile sürdürülebilir, ödüllendirici bir çalışma ortamı yaratma yeteneğini, çalışanlarımızın bireysel doğruluk ve dürüstlükleri belirliyor.

 • İnsan Hakları

  Tüm çalışanlarımız için insan haklarının temel ilkelerine uymaya büyük önem veriyoruz. Özellikle fabrika işçilerimiz ile ilgili olarak, insan haklarının korunması ve muhafaza edilmesine ilişkin saygımız, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile ortaya koyulan ilkeler rehberliğinde şekillenmektedir. Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ile çalıştığımız ülkeler ve topluluklarla olan ilişkilerimiz, burada ortaya koyulan ve atıfta bulunulan ilkeleri yansıtır. Ek olarak, serbestçe seçilmiş istihdamı teşvik ediyor ve taciz ile ayrımcılığı yasaklıyoruz.

  Çalışma saatleri

  Çalışanlarımız için yerel işgücü uygulamalarına uygun, dengeli bir çalışma programı sunmaya çalışıyoruz. Fabrika işçilerimiz ile ilgili olarak, aşırı fazla mesai yapılmasını kısıtlamak için Elektronik Endüstrisi Vatandaşlık Koalisyonu (EICC) tarafından belirlenen standartları uyguluyoruz. Üretim tedarikçilerinin, Tedarikçi Davranış İlkelerimizi uygulamaları ve her yedi günlük dönem içinde ardışık olarak en az 24 saatlik istirahat sağlamaları gerekmektedir.

  Sağlık ve Güvenlik

  Çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Örneğin, fabrika çalışanlarımız sürekli olarak işleri için gerekli olan sağlık ve güvenlik eğitimleri alıyorlar ve üretim tesislerimiz uygun tasarım, teknik ve idari denetimler ile koruyucu bakım yapılarak ve güvenli çalışma yöntemleri oluşturularak titizlikle yönetiliyor. Denetimler, düzenli olarak yapılmaktadır.

  Sağlık ve Çalışma Kurallarımız, mevcut sağlık ve güvenlik koşullarını yansıtacak şekilde yıllık olarak güncellenir. Kurallar, iş kazalarını ve tehlikeli maddeleri azaltmanın yanı sıra tehlikeli maddelerin yönetimini de içerir. Mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sistemi için OHSAS18001:2007 sertifikalı olmakla birlikte, tekrarlayan burkulma riskini azaltmak için kendi fabrikalarımızdaki montaj sürecinin belirli kısımlarında otomasyon uygulamasını hayata geçirdik.

  Sağlık ve Güvenlik kurallarımızın temel bileşenleri:

  • İş yerinde sağlık ve güvenlik risklerini azaltmak için uygun denetimler, güvenli çalışma yöntemleri, koruyucu bakım, güvenlik ekipmanları ve diğer koruyucu önlemleri sağlamak.
  • Acil bir durum karşısında çalışanların eğitilmesi, uyarılması ve tahliyesi için acil müdahale politikası geliştirmek.
  • Fabrika çalışanlarını şirket sponsorluğunda gerçekleştirilen sağlık programlarında yer almaya teşvik etmek. Halihazırda, Tayvan ve Çin'deki üretim tesislerimizde spor salonu üyeliği, tesis içi sağlık konsültasyonu ve sağlık tarama hizmetleri sunmaktayız.

  Ayırımcılık yapmama ve Taciz

  Çeşitlilik, küresel kurumsal kültürümüzün temel değerlerinden biridir ve müşterilerimizin, topluluklarımızın ve iş ortaklarımızın değişen ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur. Eşit fırsat sunan bir işvereniz, istihdam ve personel uygulamalarında ırk, cinsiyet, yaş, fiziksel veya zihinsel engel, din, ulusal köken veya geçerli yasalarca korunan herhangi bir başka özelliğe dayanan ayrımcılık yapmayız.

  Çocuk İşçi Yasaktır

  Çocuk işçiliği oldukça ciddi bir mesele ve kendi üretim tesislerimizde olduğu kadar, üretim tedarikçilerimizde de reşit olmayan işçilerin çalıştırılmasını engellemek için önleyici tedbirler alıyoruz. Tüm yerel işgücü yasaları ve gerekliliklerine uyduğumuzdan emin olmak amacıyla, istihdam için yaşı ispat etmeyi zorunlu kılıyoruz. Üretim tedarikçilerimiz için Tedarikçi Davranış İlkelerimiz, her türlü haksız işgücü uygulamasını kısıtlar ve tüm fabrika işçilerinin yasal çalışma yaşının üstünde olmalarını beklediğimizi açıkça ifade eder. Dahası, düzenli olarak işgücü denetimleri yapıyor ve üretim tedarikçilerimize adil işgücü uygulamaları konusundaki beklentilerimizi iletiyoruz.

Çevre

Çevre üzerindeki etkimizi en aza indirmek ve sürdürülebilir bir ayak izi geliştirmek için sürekli olarak, enerji tüketimini azaltacak, atıkları ortadan kaldıracak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını sağlayacak yenilikçi yöntemler bulmayı hedefliyoruz.

 • Enerji Kullanımı ve Emisyonlar

  Emisyonları azaltmak ve karbon ayak izimizi düşürmek için çok kısa bir tedarik zinciri tasarladık ve tedarikçilerimizin fabrikalarının çoğu, Taoyuan,Tayvan ve Şangay, Çin'de yer alan ana üretim tesislerimize yakın yerlerdedir. Mühendislerimiz ve tasarımcılarımız, daha fazla enerji tasarruflu cihazlar üretmeye odaklıdırlar. Ek olarak, üretim tedarikçilerimiz ile olan Tedarikçi Davranış Kurallarımızda standartları mecbur kılıyor ve bu tedarikçilerin denetimleri sırasında çevresel uygulamaları teftiş ediyoruz. Ayrıca, ISO 14064-1 standartlarına uygun olarak sera gazı kaynaklarımızı ve emisyonlarımızı takip ediyoruz.

  Zararlı Madde ve Malzemelerin Yönetimi

  Çevrenin korunması ve fabrika çalışanlarımızın sağlık ve güvenlikleri için atık, kimyasal ve diğer malzemelerin uygun biçimde yönetilmesi ciddi öneme sahiptir. Üretim tedarikçilerimizin, Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımı (RoHS) gibi geçerli yasalar ve endüstri standartlarına uymalarını gerekli kılıyoruz. Atık maddelerin uygun biçimde yönetilmesi ve kontrolü için tahsis edilmiş, tedarikçi uygunluk denetimleri, fabrika teftişleri, kimyasal ve atık maddelerin güvenli nakliyesi ve depolanması gibi birçok programımız bulunuyor. Ayrıca, çevresel kaygı uyandıran maddelerin azaltılması veya ortadan kaldırılması için tedarik zincirimiz boyunca kimyasal ve fiziksel analizler ile belge toplamayı içeren bir teftiş sistemini hayata geçirdik.

  Yeniden Kullanım ve Geri Dönüşüm

  Bize göre atık azaltma, kaynakta atık üretimini azaltmakla başlıyor. Üretim süreçlerimizden çıkan endüstriyel atık hacmini azaltmaya ve kaynakların geri dönüşümünü arttırmaya önem veriyoruz. Bu sorumluluk, üretim atıkları için yıllık ortalama yüzde 60 geri dönüşüm oranını sürdürmemize yol açtı. HTC'nin ana ofislerinde, karton kutular, kaplar ve plastik paket malzemeleri gibi tüm paketleme malzemeleri ve atık maddeler toplanarak geri dönüşüm için ayrılıyor. Dahası, ABD'de tüketicilerin kullanılmış elektronik cihazları hiçbir ücret ödemeden yeniden kullanım veya geri dönüşüm için geri vermelerini sağlayan geri alma programı uygulamak ve satış paketlerimizden cihazların şarj aletlerini kaldıran bir pilot program başlatmak gibi atıkları azaltacak yeni yöntemler arıyoruz.

  Çevresel Yönetim ve Raporlama

  Çevresel etkimizi devamlı en aza indirmek ve geçerli yasalar, yönetmelikler ile diğer çevresel standartlara uymak amacıyla çevresel yönetim için ISO 14000 serisi sertifikaları edindik. Sertifikalarımızdan bazıları:

  • Atık yönetimi maliyetini azaltma ile enerji ve malzeme tüketiminden tasarruf etmeyi de içeren çevresel yönetim sistemi kriterlerini belirlemek amacıyla ISO 14001:2004.
  • Sera gazı envanterimizin tasarım, gelişim, raporlanma ve doğrulanması için gerekenleri de içeren sera gazı emisyonları ve bertarafını raporlamak amacıyla ISO 14064-1:2006.
  • Enerji tasarrufunun sürekli iyileştirilmesini teşvik etmek amacıyla yasa ve mevzuat gereksinimlerine uymayı ve enerji verimliliğini sağlayacak en iyi uygulamaları içeren ISO 50001:2011.
  • Tehlikeli madde içermeyen ürün tasarımı ile üretim süreçlerini sürdürmek amacıyla yasalara ve endüstri standartlarına uymayı ve çevreyi minimum düzeyde etki etmeyi içeren IECQ QC 080000 HSPM.

Tedarik Zinciri

Bizimle çalışmanın bir koşulu olarak, üretim tedarikçilerimizin HTC'nin Tedarikçi Davranış İlkelerinde yer alan insanlar, sağlık, güvenlik ve çevreye ilişkin ilke ve standartlarına sadık kalmalarını gerekli kılıyoruz. Daha fazla bilgi için Tedarikçi Davranış İlkelerimizi indirin. Uygunluklarından emin olmak için üretim tedarikçilerimize düzenli olarak denetimler düzenliyor ve Davranış İlkelerimizi ihlal etme riski taşıdığı görülen her tedarikçiyi yakından takip ediyoruz.

 • Tedarikçi Davranış İlkeleri

  HTC’nin Tedarikçi Davranış İlkeleri (İlkeler), üretim tedarikçileri için kurumsal ve sosyal sorumluluk gereksinimlerimizi tanımlar. HTC ile çalışmanın bir koşulu olarak, iş uygulamalarını sorumlulukla yapmalarını sağlamak için üretim tedarikçilerimizin (ve onların tedarikçilerinin) bu gereksinimleri kabul etmelerini ve uygulamalarını bekliyoruz. Bu gereksinimlere uygunluğu düzenli olarak değerlendiriyor ve ortaklık seçimi yaparken bu gereksinimlere bağlı olmayı dikkate alıyoruz.

  İlkelerde ana hatlarıyla belirtilen işgücü, çevre, sağlık ve güvenlik ile etik gereksinimleri, Elektronik Endüstrisi Vatandaşlık Koalisyonu (EICC)Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından belirlenmiş uluslararası geçerliliğe sahip standartlara uygundur. İlkelerimizin kapsamı:

  • Çocuk işçi ve zoraki çalıştırma, adil muamele, örgütlenme özgürlüğü ve mevzuata uygunluğu içeren çalışma ve insan hakları.
  • Acil durumlara hazırlıklı olma planlaması ve iş güvenliği politikalarını içeren Sağlık ve Güvenlik uygulamaları.
  • Çevre kirliliğini engelleme, atık yönetimi ve mevzuata uygunluğu içeren çevresel politikalar.
  • İhtilafsız mineral kaynak kullanımı politikası, gizlilik ve adil iş uygulamalarını içeren etik kuralları ve dürüstlük.
  • Yasalar ve mevzuata uygunluk, denetimler ve değerlendirmeler ile belgelendirmeyi içeren yönetim sistemi.

  Tedarikçi Denetim Programı

  Üretim tedarikçisi denetimleri, tedarik zincirimizin bütünlüğünü sağlayan kritik öneme sahip bir bileşendir. Bu nedenle, denetim sürecini faal olarak yönetiyoruz. Ayrıca, yerel mevzuat gereksinimlerine ve Tedarikçi Davranış İlkelerimize uyduklarından emin olmak amacıyla üretim tedarikçilerinin tesislerini ziyaret etmeye adanmış bir tedarikçi denetim takımımız bulunuyor. Tedarikçi denetim takımımız, işgücü, çevre, sağlık ve güvenlik uygunluğu konuları da dahil olmak üzere, üretim tedarikçilerimizi düzenli olarak denetlemekten sorumludur. Elektronik şirketleri için Elektronik Endüstrisi Vatandaşlık Koalisyonu (EICC) tarafından oluşturulan kurallar gibi, endüstride geçerliliğe sahip ve uluslararası alanda kabul görmüş standartlara uymaktayız. Uygunluk sorunları olduğu belirlenen tedarikçiler bilgilendirilir ve derhal belirlenen sorunların üzerine eğilen iyileştirme planları oluşturmaları istenir.

  Sorumlu Kaynak Kullanımı

  Kaynak kullanımı politikamız, ürünlerimizde kullanılan ham maddelerin, çevresel ve etik politikalarımız doğrultusunda sorumlu bir usulde seçilmeleri, işlenmeleri ve üretilmelerini gerektirir. Elektronik endüstrisinde ihtilaflı minerallerin kullanılması önemli bir konudur. Elektronik Endüstrisi Vatandaşlık Koalisyonu (EICC) üyesi olarak, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve çevresindeki bölgelerde insan hakları ihlali suçları işleyen silahlı grupların, üyelerin ürünlerinde kullanılan tantal (koltan olarak da bilinir), kalay, tungsten ve altın minerallerinden yararlanmalarını engelleyen kaynak kullanım politikalarını benimsemelerini gerekli kılan EICC Davranış İlkeleri ile aynı görüşü paylaşıyoruz. İzlenebilirlik zor olduğundan, HTC Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Orta Afrika bölgesinden mineral kaynak alımını tamamen bırakmıştır. HTC ile çalışmanın bir koşulu olarak, tedarikçilerimiz sorumlu kaynak kullanımı politikamızı onaylamak ve kabul etmek zorundadırlar. Tedarikçilerimizin mineral kaynak kullanımı uygulamalarını tedarikçi denetim programımız aracılığıyla inceliyoruz.

Topluluk

İyi bir küresel vatandaş olmak, iyi bir yerel vatandaş olmakla başlar. Topluluklarımızda, eğitim ve öğretim, çevre koruma, kültür ve sanat ile gönüllü hizmetleri içeren çeşitli programları destekliyoruz. Örneğin:

 • HTC Vakfı aracılığı ile Tayvan'da, genel merkezimizdeki çalışanların sivil katılımını teşvik çabalarının bir parçası olarak karakter geliştirme programları ile çocuklar ve genç yetişkinler için kursları destekliyoruz. Vakfın Pan Shi (çevirisi “Temel Bilgiler”) Eğitim Projesi, 2008'den beri, Tayvan çapında 100 farklı okul ve 68.000 öğretmen ile öğrenciye toplam 24 milyon NT$ fon, eğitim ve burs sağladı.
 • Dünya Vizyonu Tayvan ile ortaklaşa çalışarak Orta Amerika ve Afrika'daki düşük gelirli ailelerin çocukları için eğitim fonu sağlıyoruz.
 • Kuzey Amerika'daki ABD genel merkezimiz, Bellevue Boys and Girls Club (Bellevue Erkekler ve Kızlar Kulübü)'nün sponsoru ve orta okul ile lise öğrencilerine yaratıcılık ve teknolojiyle ilgili yetenekler sağlayan TXL (Teen Excellence - Üstün Başarılı Genç) Merkezi'ne katkıda bulunuyor.
 • Ayrıca 2007 yılından beri, Çin'in kuzeybatıdaki ücra bölgeleri, Sichuan, Liaoning ve Qinghai Eyaletlerindeki düşük gelirli ailelerin çocuklarına birtakım burslar sağlıyoruz.