HTC Desire 530‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Navigera i HTC Desire 530 med TalkBack

Använd TalkBack om du måste navigera i HTC Desire 530 via talad feedback. När du pekar på skärmen vibrerar HTC Desire 530 och avger en ljudsignal så att du vet vad du trycker på.
Obs!: Alla språk stöds inte.

Aktivera TalkBack

 1. Startsidan tryck på > Inställningar > Tillgänglighet.
 2. Tryck på TalkBack och tryck sedan på På/av-knappen.
 3. Läs TalkBacks upphovsrätt och tryck sedan på OK.

En kort guide som förklarar hur man använder TalkBack spelas upp efter att du har aktiverat TalkBack.

Obs!: TalkBack fungerar bäst om du stänger av automatisk rotation av skärmen.

Slå på eller av Upptäck genom beröring

Upptäck genom beröring gör så att HTC Desire 530 svarar på genvägsgester och skärmberöring med hörbar återkoppling. Medan Upptäck genom beröring aktiveras när du slår på TalkBack, kan du stänga av det.
 1. Startsidan tryck på > Inställningar > Tillgänglighet.
 2. Tryck på TalkBack, och sedan på > Inställningar.
 3. Under Upptäck genom beröring, avmarkera alternativet Upptäck genom beröring.

Du kommer inte längre få hörbar återkoppling från HTC Desire 530.

Använda TalkBack-gester

När TalkBack är aktiverat och Explore by Touch har valts ersätts de vanliga pekgesterna med TalkBack-gester.
Obs!: Mediagester som svepning med tre fingrar är kanske inte tillgängligt när TalkBack-gester är aktiverat.
Gör ett av följande:
Öppna ett objekt
 1. Dra fingret på skärmen för att hitta och välja ett objekt.
 2. Dubbeltryck vart som helst på skärmen för att öppna objektet.
Flytta ett objekt
 1. Dra fingret på skärmen för att hitta objektet.
 2. Dubbeltryck vart som helst på skärmen men lyft inte upp fingret vid det andra trycket.
 3. Dra objektet till sitt nya läge och lyft sedan fingret.
Skrolla igenom en skärm Använd två fingrar för att svepa uppåt, neråt, vänster eller höger.
Låsa upp låsskärmen Använd två fingrar för att svepa upp från skärmens nederdel.
Öppna meddelandepanelen Använd två fingrar för att svepa ner från den övre delen av skärmen.

Tilldela TalkBack-genvägar

TalkBack har anpassade gester som kan användas för att öppna meddelandepanelen, visa senaste appar, öppna TalkBack-kontroller m.m.
Viktigt: Nedanstående steg beskrivs med vanliga gester. Använd motsvarande TalkBack-gester om du redan har aktiverat TalkBack.
 1. Startsidan tryck på > Inställningar > Tillgänglighet.
 2. Tryck på TalkBack, och därefter på > Inställningar > Hantera gester.
 3. Tryck på någon av genvägsgesterna och välj sedan en åtgärd.

Använda TalkBack-snabbmenyer

TalkBack har snabbmenyer för att kontrollera kontinuerlig läsning och globala TalkBack-kontroller. Dessa menyer kan öppnas via TalkBack-genvägsgesterna.
 1. Aktivera TalkBack.
 2. Gör ett av följande:
  • För att öppna menyn för kontinuerlig läsning, använd ett finger för att svepa upp och höger i en konstant rörelse.
  • För att öppna den globala snabbmenyn, använd ett finger för att svepa ner och höger i en konstant rörelse.
  Obs!: Om du redan har ändrat TalkBack-genvägsgesterna, kontrollera dina TalkBack-inställningar för korrekta gester.
 3. Tryck och håll in vart som helst på skärmen.
 4. Dra fingret över skärmen för att utforska alternativen.
  Obs!: För att avbryta en åtgärd, dra fingret till din startposition.

Ändra läshastigheten på TalkBack

Viktigt: Nedanstående steg beskrivs med vanliga gester. Använd motsvarande TalkBack-gester om du redan har aktiverat TalkBack.
 1. Startsidan tryck på > Inställningar > Tillgänglighet.
 2. Tryck på Text-till-tal-utdata > Talhastighet .
 3. Välj en talhastighet.
  Tips: Du kan testa talhastigheten genom att trycka på Lyssna på ett exempel.

TalkBack språkinställningar

 1. Startsidan tryck på > Inställningar > Tillgänglighet.
 2. Tryck på Text-till-tal-utdata > Google text-till-tal-motor och gör något av följande:
  Välj ett annat språk tryck på Språk.
  Installera en röst Tryck på Installera röstdata och sedan på språket. Tryck på bredvid den röstdata du vill installera. När installationen är klar, tryck på två gånger och sedan på Språk.
 3. Välj önskat språk.
  Obs!: Alla språk stöds inte.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?