HTC Desire 530‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Stör ej-läge

Aktivera Stör ej-läget för att avvisa samtal och tysta hörbara varningar och meddelanden, medan du har en dataanslutning tillgänglig.
 1. Svep nedåt med två fingrar från den övre delen av skärmen för att öppna Snabbinställningar.
 2. Tryck på .
 3. Tryck på Total tystnad, Endast alarm eller Endast prioritet beroende på om du vill tillåta undantag. När Endast prioritet väljs, kan du ta emot meddelanden eller samtal från kontakter i din undantagslista.
 4. Tryck på Tills du stänger av detta om du själv vill stänga av Stör ej eller tryck på eller för att ställa in antalet timmar innan Stör ej stängs av automatiskt.
 5. Tryck på Klart för att aktivera den.
Stör ej-ikonen kommer att visas i statusfältet.
Tips: När skärmen är på, tryck på VOLYM och sedan Avsluta nu för att snabbt stänga av Stör ej-läget.

Tillåta meddelanden och kontakter förbigå Stör ej-läget

Lägg till viktiga kontakter till en undantagslista så att du kan ta emot deras samtal och meddelanden även när Stör ej-läget är på.
 1. Startsidan tryck på > Inställningar > Ljud och meddelande.
 2. Tryck på Stör ej > Prioritet tillåter endast.
 3. Tryck på På/av-knappen bredvid de objekt som du vill tillåta.
 4. Tryck på Meddelanden från eller Samtal från för att välja vem som kan kontakta dig.
 5. Tryck på Hantera godkända kontakter och sedan på för att lägga till kontakter till din undantagslista.

  För att ta bort kontakter eller nummer från listan, tryck på > Ta bort kontakter.

Ställa in ett Stör ej-schema

Schemalägg Stör ej för att slå på automatiskt och hur lång tid det kommer att pågå. Till exempel, om du kan ställa in det att slås på under ett veckomöte.
 1. Startsidan tryck på > Inställningar > Ljud och meddelande.
 2. Tryck på Stör ej > Scheman.
 3. Tryck på Lägg till regel.
 4. Ange ett namn för regeln, och välj sedan om du vill basera den på tiden eller en händelse.
  Tidsregel
  • Ställ in dagarna.
  • Ställ in start- och sluttider.
  • Välj en Stör ej-nivå.
  Händelseregel
  • Välj en kalender som du vill göra regeln för.
  • Ställ in en förutsättning för typ av svar.
  • Välj en Stör ej-nivå.
Tips: Du kan slå på eller stänga av ett schema genom att trycka på På/av-knappen medan detaljerna för schemat visas.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?