HTC Desire 530‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Wi‍-Fi anslutning

För att använda Wi‍-Fi måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller "‍hotspot"‍.
Obs!: Tillgängligheten och signalstyrkan för Wi‍-Fi varierar beroende på de objekt som Wi‍-Fi-signalen måste passera igenom (t.ex. byggnader och väggar).

Slå på eller stänga av Wi‍-Fi

 1. Från Startsidan tryck på och sedan på Inställningar.
 2. Tryck på Wi‍-Fi På/av-knappen för att slå på eller stänga av Wi‍-Fi.
 3. Tryck på Wi-Fi för att visa en lista över upptäckta trådlösa nätverk.
Tips:
 • För att utföra en manuell sökning efter Wi‍-Fi-nätverk, tryck på > Skanna.
 • Om det trådlösa nätverk du vill ha inte visas i listan, tryck på > Lägg till nätverk för att lägga till det manuellt.

Ansluta till ett Wi‍-Fi-nätverk

 1. Slå på Wi‍-Fi och kontrollera listan med upptäckta Wi‍-Fi-nätverk.

  Se Slå på eller stänga av Wi‍-Fi.

 2. Tryck på ett Wi‍-Fi-nätverk som du vill ansluta till.
 3. Om du har valt ett skyddat nätverk, ange nätverksnyckel eller lösenord.
 4. Tryck på Anslut. Wi‍-Fi-ikonen visas i statusfältet när du är ansluten.

Ansluta till ett Wi‍-Fi-nätverk via WPS

Om du använder en Wi‍-Fi-router med Wi‍-Fi Protected Setup (WPS), kan du enkelt ansluta HTC Desire 530.
 1. Slå på Wi‍-Fi och kontrollera listan med upptäckta Wi‍-Fi-nätverk.

  Se Slå på eller stänga av Wi‍-Fi.

 2. Tryck på > WPS Push-knappen och tryck därefter på WPS-knappen på din Wi‍-Fi-router.
  Obs!: För att använda PIN-metoden för Wi‍-Fi Protected Setup (WPS), tryck på > WPS-PIN.

Logga in automatiskt på ett offentligt Wi‍-Fi-nätverk (WISPr)

Du kan ställa in HTC Desire 530 att automatiskt logga in på ett offentligt Wi‍-Fi-nätverk som du använder regelbundet. Då slipper du problemet med att på igenom Wi‍-Fi-leverantörernas autentisering varje gång du ansluter till deras Wi‍-Fi-nätverk. Lägg bara till inloggningsuppgifterna till WISPr-inställningarna (Wireless Internet Service Provider roaming).
Viktigt: Åtkomstpunkten för Wi‍-Fi-nätverket måste stödja WISPr-webbportalen. Kontakta Wi‍-Fi-leverantören för mer information.
 1. Från Startsidan tryck på och sedan på Inställningar.
 2. Om Wi‍-Fi anslutning är avstängd tryck på Wi‍-Fi På/av-knappen för att slå på den.
 3. Tryck på Wi-Fi.
 4. Tryck på > Avancerat.
 5. UnderWISPr-inställningar väljer du Automatisk inloggning och trycker sedan på WISPr-kontoinställningar > Lägg till ett nytt konto.
 6. Skriv in tjänsteleverantörens namn, ditt användarnamn (det fullständiga domännamnet), och lösenord.
 7. Tryck på > Spara.
 8. Ansluta till ett offentligt Wi‍-Fi-nätverk.
Tips:
 • Om du har åtkomst till flera offentliga Wi‍-Fi-nätverk kan du lägga till upp till fem inloggningsuppgifter i listan över WISPr-konton.
 • I listan över WISPr-konton, tryck och håll ned på ett konto för att ta bort eller redigera det.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?