HTC Desire 530‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Hämta omedelbar information med Google Now

Vill du kontrollera vädret eller din pendlingstid innan du startar dagen? Google Now ger dig snabb och uppdaterad information som är viktig för dig—allt utan att utföra någon sökning.
Beroende på din plats, tid på dygnet och föregående Google sökningar visar Google Now informationskort som inkluderar:
 • Dagens väder och väderprognosen för kommande dagar.
 • Trafikförhållandena för din väg till arbetet eller för din pendling hem.
 • Vägbeskrivning och restid för ditt nästa möte.
 • Nästa tåg/buss som ankommer på perrongen/busshållplatsen.
 • Ditt favoritlags poäng och statistik medans du njuter av matchen.

Öppna programmet Google-sökning för att använda Google Now . Från Startsidan tryck på och sedan på Google. Eller tryck på Google sökfält-widgeten när den blir tillgänglig.

Ställa in Google Now

Viktigt: Innan du ställer in Google Now:
 • Se till att du är inloggad på ditt Google-konto.
 • Slå på platstjänster och se till att du har en Internetanslutning.
 1. Från Startsidan tryck på och sedan på Google.
 2. Tryck på Komma igång. Eller om du har konfigurerat Google NowHTC Desire 530 och stängt av den, tryck på Hämta Now-kort > Konfigurera.
 3. Läs informationsskärmen och tryck sedan på Ja, jag är med. Google Now-informationskort börjar visas på Google sökskärmen.
 4. Svep uppåt på skärmen för att se alla tillgängliga informationskort.
 5. För att avfärda ett kort, svep det till höger.
Beroende på den information som du har möjlighet att dela ut, kommer fler informationskort att visas på Google-sökskärmen när du använder HTC Desire 530 för att söka på webben, skapa möten, ställa in påminnelser med mera.

Ändra kortinställningar

Du kan enkelt anpassa inställningarna för Google Now-kort så att de passar dina informationsbehov. Du kan till exempel ändra väderenheter i Väder-kortet eller ditt transportläge i Trafik-kortet.
 1. Från Startsidan tryck på och sedan på Google.
 2. Gör något av följande:
  • För att ändra inställningarna för ett visst kort, tryck på och sedan på en åtgärd.
  • För att ändra särskild kortinformation såsom din arbetsadress, idrottslag och aktier som du följer, tryck på och tryck sedan på Skräddarsy Google Now. Välj informationen som du vill ändra.

Ställa in påminnelser i Google Now

Skapa påminnelser i Google Now är ett enkelt sätt att hålla reda på saker att göra. Du kan ställa in tids- eller platsbaserade påminnelser. När tiden för påminnelsen är aktuell eller när du befinner dig på den angivna platsen, visar Google Now Påminnelse-kortet i Google-sökskärmen och en ljudsignal hörs.
Obs!: Funktionen är kanske inte tillgänglig för alla språk.
 1. Från Startsidan tryck på och sedan på Google.
 2. Tryck på och sedan på Påminnelser.
 3. Tryck på .
 4. Ange titel för påminnelsen, som t.ex. den uppgift du vill bli påmind om.
 5. Välj Tid för att ställa in en tidsbaserad påminnelse eller Plats för att ställa in en platsbaserad påminnelse.
 6. Ställ in påminnelsetid eller platsinformation.
 7. Tryck på .

När tiden för påminnelsen är aktuell eller när du har befinner dig på platsen, visas Påminnelse-kortet på Google-sökskärmen. Du kan sedan välja att avvisa eller snooza påminnelsen.

Stänga av Google Now

 1. Startsidan tryck på > Inställningar > Google.
 2. Tryck på Sök och Nu > Now-kort.
 3. Tryck på bredvid Visa kort och tryck sedan på Stäng av.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?