HTC Desire 530‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Avvisa eller pausa påminnelser om händelser

Om du har ställt in minst en påminnelse för en händelse visas ikonen för kommande händelse i meddelandefältet av statusfältet för att påminna dig.
  1. Öppna Meddelandepanelen.
  2. Om aviseringen visar att det finns flera påminnelser trycker du på den för att se alla påminnelser. Du kan sedan välja att pausa eller avfärda dem.
  3. Om du ser en avisering om en händelse, sära med två fingrar på aviseringen för att expandera den. Du kan sedan:
    • Tryck på Pausa eller Stäng av. Eller dra aviseringen åt vänster eller höger för att avfärda den.
    • Tryck på Skicka e-post för att skicka ett snabbsvar till mötesdeltagarna.
      Tips: För att redigera förinställda snabbsvar eller lägga till dina egna, öppna Kalender och tryck sedan på > Inställningar > Snabbsvar.
Om du inte vill avfärda eller pausa kalenderpåminnelser, trycker du på i aviseringsfältet för att behålla dem i statusfältets meddelandefält.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?