HTC Desire 530‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Ordna program

På skärmen Program kan du ordna program.
 1. Från HTC BlinkFeed eller en widgetpanel, tryck på .
 2. Tryck på och välj sedan hur du vill ordna program, till exempel i bokstavsordning.

  Om du vill gruppera program i mappar eller ordna dem, välj Anpassad.

Flytta program och mappar

 1. På skärmen Program, tryck på > Anpassad.
 2. Tryck på > Omarrangera appar.
 3. Tryck på och håll ned ett program eller en mapp och gör sedan något av följande:
  • Dra programmet eller mappen till en annan plats på samma sida. Vänta tills upptaget-ikonen försvinner innan du släpper upp fingret.
  • Dra programmet eller mappen till eller för att flytta dem till en annan sida.
 4. När du är klar med att flytta program och mappar trycker du på .

Gruppera program i en mapp

 1. På skärmen Program, tryck på > Anpassad.
 2. Tryck på > Omarrangera appar.
 3. Tryck och håll ner på ett program och dra det sedan ovanpå ett annat program för att skapa en mapp.
 4. Lägg till fler program genom att dra varje program över till mappen.
 5. Namnge mappen genom att öppna mappen, tryck på namnlisten och ange sedan ett namn för mappen.
 6. Tryck på när du är klar.

Ta bort program från en mapp

 1. På skärmen Program, tryck på > Anpassad.
 2. Tryck på > Omarrangera appar.
 3. Tryck på mappen för att öppna den.
 4. Tryck och håll ner på en app och dra ut den till skärmen Program. Vänta tills upptaget-ikonen försvinner innan du släpper upp fingret.
 5. När du är klar med att ta bort program trycker du på .

Dölja eller ta fram program

 1. På pkärmen Program, tryck på > Dölj/ta fram appar.
 2. Välj de program som du vill dölja, eller avmarkera deras kryssruta för att ta fram dem.
 3. Tryck på Klar.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?