Weather

< < Menu

Ändra staden på väderklockan

Ändra staden på väderklockan direkt från widgeten.
  1. Tryck på namnet på staden som visas på widgeten väderklockan.
  2. Tryck på Lägg till.
  3. Skriv in namnet på staden du letar efter. Medan du skriver kommer förslag att visas på skärmen.
  4. Tryck på staden som du vill lägga till.
  5. Tryck på staden för att välja den som den stad som visas på väderklockan .
    Obs!: När du tillfrågas om du vill bekräfta ditt val trycker du på OK.