Sense Companion

< < Menu

Hur ändrar jag meddelandeinställningar i HTC Sense Companion?

Välj om du vill se en kantig bubbla när det finns ett meddelande från HTC Sense Companion.
  1. Från Startsidan tryck på Alla program-knappen och sedan på HTC Sense Companion.
  2. Tryck på och sedan på Meddela mig genom.