HTC Sync Manager

< < Menu

Hur återställer jag en säkerhetskopia från min dator till telefonen? (Android 8 och äldre)

  1. Anslut din telefon till datorn.
  2. I HTC Sync Manager, klicka på Startsida > Överföring och säkerhetskopiering.
  3. I Säkerhetskopiering och återställning, klicka på Återställ.
  4. Välj en säkerhetskopia att återställa från.
  5. Välj om du vill ersätta befintligt innehåll på telefonen med innehållet i säkerhetskopian.
  6. Klicka på Återställ nu.
  7. Om säkerhetskopian har ett lösenord, ange lösenordet och tryck sedan på OK.
  8. Efter att säkerhetskopian har återställts, välj om du vill spara säkerhetskopiefilen eller ta bort den från datorn.
Obs!: I telefonmodeller som har Android 5.0 eller tidigare kan du öppna Meddelandefältet och sedan trycka på Startsidan återställd för att tillämpa din personliga layout för startsidan på telefonen.