File Manager

< < Menu

Kopiera eller flytta filer och mappar till minneskortet

Om du har ett minneskort isatt i telefonen kan du använda HTC Filhanterare för att organisera filer och mappar som lagrats på det.
 1. Se till att ett minneskort är isatt i telefonen.
 2. Öppna programmet Filhanterare.
 3. Svep till fliken Flyttbar lagring.
 4. Du kan göra något av följande:
  • Tryck på > Skapa mapp för att skapa en ny mapp.
  • Välj en eller flera filer eller mappar som du vill kopiera till en annan destination, och tryck sedan på Kopiera eller Flytta till. Gå dit du vill flytta de kopierade objekten och tryck sedan på Klistra in.
  Obs!: För telefonmodeller med Android 6 eller senare kommer du att se ett popup-fönster med instruktioner för att bevilja skrivåtkomst till en flyttbar lagring. Tryck på Nästa och sedan på Klar för att stänga popup-fönstret. Tryck på > Visa intern lagring. Tryck på Drawer button, tryck på namnet på minneskortet och tryck sedan på Välj.
 5. När du skapar en ny mapp, ange ett namn och tryck sedan på OK.