Clock

< < Menu

Använda Klocka

Obs!: Hjälpinnehållet här är baserat på följande programversion: 9.50.1x. Vissa telefonmodeller kanske inte stödjer den senaste programversionen.
Få ut mer av programmet Klocka än bara datum och tid. Använd telefonen som en världsklocka för att se datum och tid i olika städer runtom i världen. Du kan också ställa in alarm eller hålla reda på din tid med stoppuret eller timern.

Ställa in datum och tid manuellt

  1. På startsidan, tryck på Alla program-knappen och hitta sedan och tryck på Klocka.
  2. På fliken Världsklocka trycker du på > Ställ in datum och tid.
  3. Tryck på Automatiskt datum och tid På/av-knappen och Automatisk tidszon På/av-knappen för att stänga av alternativen.
  4. Ställ in tidszon, datum och tid efter behov.
Tips: För att visa militär tid, välj alternativet Använd 24-timmarsformat.

Ställa in en hemort

  1. På fliken Världsklocka, tryck på Fler alternativknapp > Ställ in hem-tidszonen.
  2. Ange namnet på din hemort.
  3. Rulla genom listan och tryck på din hemort.

Lägga till en stad på skärmen Världsklocka

  1. På fliken Världsklocka, tryck på Lägg till ort.
  2. Ange namnet på den ort du vill lägga till.
  3. Rulla igenom listan och tryck på den ort du vill lägga till.