Calendar

< < Menu

Visa Kalender

Obs!: Hjälpinnehållet här är baserat på följande programversion: 9.00.1x. Vissa telefonmodeller kanske inte stödjer den senaste programversionen.
Använd Kalender-appen för att visa händelser, möten och avtalade tider. Om du har loggat in på dina online-konton, kommer relaterade kalenderhändelser även att visas i Kalender.
 1. På startsidan, tryck på All apps button och hitta sedan och tryck på Kalender.
 2. Tryck på och välj en kalendervy.
Tips: Om du ser dagens datum Idag-ikonen trycker du på den för att återgå till dagens datum.

Månadsvy

I månadsvyn ser du markörer på dagar som har händelser. Kommande händelser för dagen visas också längst ner på skärmen.
 • Svep åt vänster eller höger över skärmen för att visa efterföljande eller föregående månader.
 • Tryck på en dag för att visa händelserna för den dagen.
 • Håll en dag intryckt för att se fler alternativ.

Dag- och agendavyerna

Dagsvy visar dagens händelser och väderprognos för de närmaste dagarna, medan agendavy ger en överblick över dagens händelser.
 • Svep fingret åt vänster eller höger över skärmen för att visa efterföljande eller föregående dagar.
 • Tryck på en händelse för att se detaljerna.
 • Om händelsen är din kontakts födelsedag eller årsdag, tryck på den för att skicka en hälsning.
Tips: Måste du se tidpunkt för händelsen i en annan tidszon? I dagsvy, tryck på Fler alternativknapp > Välj andra tidszonen > Välj plats och ange sedan stadens namn.

Veckovy

Veckovyn visar en tabell över en veckas händelser.
 • Svep åt vänster eller höger över skärmen för att visa efterföljande eller föregående veckor.
 • Trycka på en händelse (visas som färgade block) för att visa detaljer om den.
 • Kontrollera veckonumret i diagrammets övre vänstra hörn.
 • Välj den dag som veckan ska börja med genom att trycka på Fler alternativknapp > Inställningar > Veckans första dag.