Boost+

< < Menu

Använda Energioptimerare för dina program

Optimera prestandan för installerade program och förläng telefonens batterinivå med Energioptimerare.
 1. Från Startsidan tryck på All apps button och sedan på Boost+.
 2. Tryck på Energioptimerare.
 3. På skärmen Energioptimerare tryck på ett program under Inte optimerad för att se tillgängliga optimeringsalternativ:
  • Tryck på Bakgrundsoptimerare för att stoppa programmet från att köras i bakgrunden när det inte används.
  • Tryck på Förgrundsoptimerare för att optimera telefonens skärmupplösning när du använder programmet.
  • Tryck på Molnoptimerare för att optimera programmets CPU- och GPU-användning baserat på dess tillgängliga data i molnet.
  Obs!: Tillgängliga optimerare kan variera per program.

Hantera program med Bakgrundsoptimerare

Efter att ha aktiverat Bakgrundsoptimeraren på ett program, kan du ställa in Boost+-programmet så att det automatiskt stoppar oanvända program från att köras i bakgrunden. För att aktivera detta, se Använda Energioptimerare för dina program.
 1. Under Optimering, tryck på programmet där Bakgrundsoptimeraren används och tryck på .
 2. Välj något av följande alternativ:
  • Tryck på Stoppa alltid för att alltid stoppa programmet från att köras i bakgrunden när det inte används.
  • Som standard kan du trycka på Stoppa det efter 3 dagar utan användning för att stoppa programmet från att köras i bakgrunden när det inte använts under en viss tidsperiod.
 3. För att ändra den automatiska stopptiden för Bakgrundsoptimeraren, tryck på Fler alternativknapp > Schemalägg automatiskt stopp och välj därefter hur länge ett program ska vara oanvänt innan det stoppas automatiskt från att köras i bakgrunden.