HTC Desire 530‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Rad sa e-mailom Exchange ActiveSync

Uživajte u moćnim e-mail funkcijama Microsoft Exchange ActiveSynca na Vašem HTC Desire 530 uređaju. Označite važne e-mail poruke, postavite statuse, poput onog „Izvan kancelarije​“‍, ili pošaljite pozivnice za idući sastanak.

Označavanje e-maila zastavicom

 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Pošta.
 2. Pređite na svoj Exchange ActiveSync nalog.
 3. U toku pregleda direktorijuma Primljeno, dodirnite ikonu zastavice koja se pojavljuje pored e-mail poruke ili konverzacije.
  Savet: Za označavanje zastavicom e-mail poruke unutar konverzacije, dodirnite za pregled konverzacije, a zatim dodirnite ikonu zastavice pored e-mail poruke.

Postavljanje statusa „Izvan kancelarije​“‍

 1. Pređite na svoj Exchange ActiveSync nalog.
 2. Dodirnite > Van kancelarije.
 3. Dodirnite polje sa statusom „U kancelariji​“‍, a zatim odaberite Van kancelarije.
 4. Postavite datum i vreme.
 5. Unesite automatski odgovor.
 6. Ako želite drugačije poruke automatskog odgovora za primaoce izvan Vaše organizacije, dodirnite opciju Šalji automatske odgovore ne poruke spoljnim primaocima, a zatim unesite poruku automatskog odgovora u polje koje se pojavilo.
 7. Dodirnite Sačuvaj.

Slanje zahteva za sastanak

 1. Pređite na svoj Exchange ActiveSync nalog.
 2. Dodirnite > Nova pozivnica na sastanak.
 3. Unesite detalje sastanka.
 4. Dodirnite Sačuvaj. Ili dodirnite Pošalji ako želite pozvati ljude na sastanak.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?