HTC Desire 530‎

Guide Downloads

< < Menu

Korišćenje Android usluge kreiranja rezervne kopije

Počevši od Android 6.0, koristite Android uslugu kreiranja rezervne kopije za kreiranje rezervne kopije Vašeg HTC telefona na Google Disk.

Možete kreirati rezervnu kopiju i obnoviti sledeće:

Personalizovani HTC Sense Home Uključuje vidžete, pozadinu, izgled Početnog ekrana, ton zvona i veličinu i redosled sortiranja na ekranu Aplikacija.
Podaci aplikacije
  • U HTC aplikacijama, podaci aplikacije uključuju kontakte sačuvane na HTC Desire 530, tekstualne poruke, istoriju poziva, Sat, listu gradova za Vremenska prognoza i e-mail naloge.
  • Podaci iz aplikacija treće strane takođe mogu biti sačuvani u rezervnoj kopiji, zavisno od podešavanja programera.
Podešavanja Uključuju Wi‍-Fi mreže i lozinke i neka podešavanja uređaja.

Kada je automatsko kreiranje rezervne kopije omogućeno, Android usluga kreiranja rezervne kopije periodično kreira rezervnu kopiju Vašeg telefona u privatnu fasciklu na Google Disk. Automatsko kreiranje rezervne kopije obavlja se svaka 24 sata kada je telefon neaktivan, kada se puni i kada je povezan na Wi‍-Fi mrežu.

Rezervna kopija podataka se neće računati u Vašu Google Disk kvotu za skladištenje. Velike datoteke ili datoteke koje su programeri aplikacija izabrali da isključe iz usluge neće biti sačuvane u rezervnoj kopiji.

Kreiranje rezervne kopije Vašeg HTC Desire 530

Napravite rezervnu kopiju HTC Desire 530 na Google Disk kako biste lakše mogli da obnovite sadržaj, kao što su podaci aplikacije i podešavanja, kada to bude potrebno.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Kreiranje rezervne kopije i resetovanje.
  2. Dodirnite Kreiraj rezervnu kopiju mojih podataka.
  3. Dodirnite opciju uklj./isklj. kako biste je uključili, a zatim dodirnite .
  4. Uverite se da je Automatsko obnavljanje uključeno.

    Ovo omogućava podacima i parametrima aplikacije sačuvanim pomoću Android usluge kreiranja rezervne kopije da budu obnovljeni kada ponovo instalirate aplikaciju na HTC Desire 530.

Savet: Da biste izabrali nalog za kreiranje rezervne kopije Vašeg primarnog Google naloga, dodirnite Nalog za kreiranje rezervne kopije, a zatim odaberite drugi Google nalog. Takođe, možete dodirnuti Dodaj nalog da dodate novi Google nalog za Vaše kreiranje rezervne kopije.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?