HTC Desire 530‎

Guide Downloads

< < Menu

Oslobađanje memorije

Dok upotrebljavate HTC Desire 530, vremenom će se akumulirati podaci i popunjavati memoriju. Evo nekoliko saveta kako osloboditi prostor u memoriji telefona.

Upravljajte fotografijama i video-zapisima

  • Nakon kreiranja serije snimaka fotoaparatom, zadržite samo najbolju sliku. Izbrišite ostale ako Vam nisu potrebne.
  • Nakon uređivanja fotografije ili izrezivanja video-zapisa, originalna datoteka ostaje sačuvana. Možete izbrisati originalne datoteke ili ih premestiti u onlajn memoriju ili na svoj računar.
  • Ako šaljete video- zapise putem MMS-a, upotrebite manju rezoluciju. Video- zapisi visoke rezolucije zauzimaju više mesta. U Podešavanjima Kamera, dodirnite Kvalitet video-zapisa za promenu rezolucije.

Uklonite teme koje ne koristite

Teme mogu brzo zauzeti mesto za skladištenje, jer sadrže slike, zvukove i ikone. Uklonite teme koje ne koristite. Pogledajte Brisanje teme.

Kreiranje rezervne kopije podataka i datoteka

Čuvajte samo najnovije podatke aplikacija i podatke koje često koristite. Možete kreirati rezervnu kopiju podataka i datoteka. Za savete, pogledajte Načini kreiranja rezervne kopije datoteka, podataka i podešavanja.

Uklanjanje ili isključivanje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije koje ste preuzeli ako Vam više nisu potrebne. Već instalirane aplikacije mogu biti isključene kada ih ne koristite. Pogledajte Isključivanje aplikacija.

Premeštanje aplikacija na memorijsku karticu

Aplikacije treće strane koje ste preuzeli i instalirali mogu se premestiti na memorijsku karticu ako ste postavili karticu kao internu memoriju. Pogledajte Premeštanje aplikacija između memorije telefona i memorijske kartice and Premeštanje aplikacija na memorijsku karticu.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?