HTC Desire 530‎

Guide Downloads

< < Menu

Korišćenje stanja štednje energije

Režim štednje električne energije pomaže u povećanju radnog veka baterije. Smanjuje se upotreba nekih funkcija telefona koje crpe energiju, poput usluga lokacije i mobilnog prenosa podataka.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Podešavanja.
  2. Dodirnite stavku Napajanje.
  3. Dodirnite prekidač Ušteda energije Uklj./Isklj. kako biste uključili ili isključili stanje štednje energije.

    Da biste postavili automatsko uključivanje ovog stanja, dodirnite Ušteda energije > Automatsko uključivanje i odaberite nivo energije baterije.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?