HTC Desire 530‎

Guide Downloads

< < Menu

Pretraživanje fotografija i video-zapisa

Možete pretraživati Galerija koristeći lokacije i određene datume.

  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Galerija.
  2. Dodirnite .
  3. U polje za pretraživanje upišite:
    • Lokaciju u vezi sa fotografijom ili video-zapisom koji tražite.
    • Određeni datum. Morate koristiti isti format datuma koji je namešten u meniju Podešavanja > Datum i vreme, kao što je 01/13/2015.
  4. Dodirnite .
  5. Odaberite šta želite da učinite sa dobijenim rezultatima.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?