HTC Desire 530‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Razgledanje fotografija i video-zapisa u Galerija

Podsetnik na dobra vremena. U Galerija možete pogledati fotografije i video-zapise. Pogledajte ih prema vremenu ili albumu. Kada pregledate svoje fotografije i video-zapise, tasteri na ekranu za navigaciju biće skriveni. Dodirnite bilo gde na ekranu kako biste videli tastere Galerija i navigacije po ekranu.

Razgledanje fotografija i video-zapisa prema vremenu

Prebacite se na prikaz Vremenskog rasporeda kad želite pregledati svoje fotografije i video-zapise prema vremenu kada su snimljeni.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Galerija.
 2. Dodirnite > Vremenski raspored.

  Zatim, videćete ikone za prebacivanje između različitih pozadina.

 3. Sprovedite jednu od sledećih radnji:
  • Dodirnite za prikaz Vaših fotografija i video-zapisa u mreži.
  • Dodirnite za prikaz Vaših fotografija i video-zapisa prema događajima.
  • Dodirnite za prikaz Vaših fotografija i video-zapisa organizovanih prema godinama, a zatim dodirnite mesec kako biste videli snimke koji su napravljeni u to vreme.
 4. Dodirnite fotografiju ili video za pregled preko celog ekrana.
Savet: Takođe, možete primaknuti ili razmaknuti dva prsta na ekranu kako biste listali po planovima Mreža, Događaji i Godina.

Razgledanje fotografija prema albumu

 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Galerija.
 2. Dodirnite > Albumi.
 3. Dodirnite oznaku za otvaranje albuma.
 4. Dodirnite fotografiju ili video za pregled preko celog ekrana.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?