HTC Desire 530‎

Guide Downloads

< < Menu

Razgledanje fotografija i video-zapisa u Galerija

Podsetnik na dobra vremena. U Galerija možete pogledati fotografije i video-zapise. Pogledajte ih prema vremenu ili albumu. Kada pregledate svoje fotografije i video-zapise, tasteri na ekranu za navigaciju biće skriveni. Dodirnite bilo gde na ekranu kako biste videli tastere Galerija i navigacije po ekranu.

Razgledanje fotografija i video-zapisa prema vremenu

Prebacite se na prikaz Vremenskog rasporeda kad želite pregledati svoje fotografije i video-zapise prema vremenu kada su snimljeni.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Galerija.
 2. Dodirnite > Vremenski raspored.

  Zatim, videćete ikone za prebacivanje između različitih pozadina.

 3. Sprovedite jednu od sledećih radnji:
  • Dodirnite za prikaz Vaših fotografija i video-zapisa u mreži.
  • Dodirnite za prikaz Vaših fotografija i video-zapisa prema događajima.
  • Dodirnite za prikaz Vaših fotografija i video-zapisa organizovanih prema godinama, a zatim dodirnite mesec kako biste videli snimke koji su napravljeni u to vreme.
 4. Dodirnite fotografiju ili video za pregled preko celog ekrana.
Savet: Takođe, možete primaknuti ili razmaknuti dva prsta na ekranu kako biste listali po planovima Mreža, Događaji i Godina.

Razgledanje fotografija prema albumu

 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Galerija.
 2. Dodirnite > Albumi.
 3. Dodirnite oznaku za otvaranje albuma.
 4. Dodirnite fotografiju ili video za pregled preko celog ekrana.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?