HTC Desire 530‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Snimanje fotografija pomoću tajmera

Kada koristite tajmer, aplikacija Kamera odbrojava vreme pre nego što snimi fotografiju. Možete sami odabrati vreme za odbrojavanje.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera.
  2. Odaberite stanje snimanja koje želite koristiti. Da biste saznali kako da se prebacite sa jednog načina rada snimanja na drugi, pogledajte Odabir načina snimanja.
  3. Dodirnite > Tajmer i odredite vreme odbrojavanja.
  4. Kako biste pokrenuli tajmer, dodirnite . Kamera će snimiti fotografiju nakon odbrojavanja.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?