HTC Desire 530‎

Guide Downloads

< < Menu

Snimanje fotografija i video-zapisa pomoću tastera za jačinu zvuka

U aplikaciji Kamera možete postaviti tastere za JAČINA ZVUKA da funkcionišu kao tasteri za približavanje i udaljavanje.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera.
  2. Dodirnite > Opšta podešavanja > Opcije tastera za jačinu zvuka.
  3. Odaberite kako želite koristiti tastere za jačinu zvuka dok koristite aplikaciju Kamera.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?