HTC Desire 530‎

Guide Downloads

< < Menu

Saveti za snimanje boljih fotografija

Donosimo Vam nekoliko saveta šta da radite kako biste snimili bolje fotografije aplikacijomKamera.

Poboljšavanje fokusa

  • HTC Desire 530 ima autofokus koji se najbolje primenjuje za snimanje stvari koje se ne pomeraju previše. Za promenu fokusa, na ekranu tražila dodirnite stvar na koju se želite fokusirati.
  • Ako se stvar pomera, na tražilu je dodirnite i držite kako biste zaključali fokus.

Snimanje dobro osvetljenih fotografija

  • HTC Desire 530 automatski prilagođava fokus i ekspoziciju. Ako slika deluje loše eksponirana i ako izgleda pretamno na tražilu, dodirnite deo slike koji je u senci. U suprotnom, dodirnite deo slike koji je dobro osvetljen ako slika deluje previše eksponirana. Fokusirajte se na objekat neutralnog tona za balansiranje ekspozicije. Imajte na umu da dodirivanje drugog objekta može prebaciti fokus sa Vašeg objekta.
  • Ako su delovi slike u senci, a drugi u svetlu, koristite HDR način snimanja kako biste snimili više fotografija sa različitim ekspozicijama i kombinovali ih u jednu fotografiju. Držite HTC Desire 530 nepomično ili ga stavite na ravnu površinu dok koristite HDR.

  • Kada snimate panoramsku fotografiju, razmotrite celu scenu i fokusirajte se na objekat koji ima neutralni ton kako biste omogućili balansiranu ekspoziciju kompozitne slike.

Ostali saveti

  • U podešavanjima Kamera, dodirnite Mreža kako biste bolje uokvirili objekat ili poboljšali kompoziciju.
  • Nakon što ste snimili fotografiju, možete nastaviti sa uređivanjem kontrasta, svetline i drugih podešavanja u aplikaciji Editor fotografija.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?