HTC Desire 530‎

Guide Downloads

< < Menu

Ekran kamere

Snimajte odlične fotografije i video-zapise kamerom.
Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera. Videćete način rada Kamera, što je fabrički način snimanja.
Prebacivanje između načina rada blica.
Uključivanje i isključivanje HDR načina rada.
Prebacite se sa prednje na glavnu kameru.
Izaberite osnovne i napredne postavke kamere.
Izaberite način rada kamere.
Snimite video-zapis.
Snimite fotografiju.
Dodirnite da biste videli poslednju sliku ili video-zapis koji ste snimili.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?