HTC Desire 530‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Prelaz između nedavno otvorenih aplikacija

Ako na HTC Desire 530 radite više stvari istovremeno i upotrebljavate razne aplikacije, lako možete prelaziti između aplikacija koje ste nedavno otvarali.

Dodirnite za pregled nedavno otvorenih aplikacija.
  • Ako se želite vratiti na aplikaciju, prelistajte kartice kako biste je pronašli i dodirnite je.
  • Ako želite ukloniti aplikaciju sa liste, povucite je ulevo ili udesno.
  • Ako želite da uklonite sve aplikacije odjednom, dodirnite .
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?