HTC Desire 530‎

Guide Downloads

< < Menu

Prenos podataka sa iPhonea pomoću usluge iCloud

Ako imate nalog iCloud, sinhronizujte iPhone sadržaj na svoju memoriju iCloud, zatim prenesite sadržaj na HTC Desire 530. Možete da prenesete sledeće tipove sadržaja sa iClouda: kontakte, obeleživače, tekstualne poruke, poruke sa iMessagea, kalendarske događaje i fotografije.
  1. Na Početnom ekranu, dodirnite > Podešavanja > Prebacivanje podataka sa drugog telefona.
  2. Dodirnite iPhone > Uvoz iz iCloud sigurnosnog skladišta.
  3. Pratite korake prikazane na ekranu kako biste kreirali rezervnu kopiju podataka sa svog iPhonea u memoriju iCloud.
  4. Unesite svoju iCloud e-mail adresu i lozinku, a zatim dodirnite Prijavi se.
  5. Odaberite iPhone sigurnosnu kopiju koju želite preneti na HTC Desire 530, a zatim dodirnite Dalje.
  6. Odaberite vrste sadržaja koje želite da prenesete, a zatim dodirnite Uvezi.
  7. Pričekajte dok se prenos ne završi, a zatim dodirnite Gotovo.
Napomena: Samo se neki podaci o kontaktu mogu preneti, kao što su ime kontakta, fotografija, adresa, e-mail adresa, rođendan, datum godišnjice i beleške.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?